Gebruik nieuwe zorgtechnologie in de versnelling

Op 1 maart 2021 startte het Lectoraat Innovatie in de Care met een nieuwe periode van 4 jaar. Het centrale thema is zorgtechnologie. Zorgpersoneel kreeg door de coronacrisis extra kansen voor gebruik van nieuwe technologie. Zorgtechnologie versnelt en het praktijkgericht onderzoek schakelt mee door.

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Marian Adriaansen is in 2013 benoemd tot lector Innovatie in de Care. Zij volgt sindsdien de ontwikkelingen op de voet, uitgaande van de vraag: 'Welke toegevoegde waarde heeft technologie voor zorgafhankelijke langdurig zieken, ouderen en voor (aanstaande) zorgprofessionals?'.  

Tijdens de coronacrisis móeten patiënten nu wel via een beeldscherm begeleid en geholpen worden om bijvoorbeeld insuline te spuiten of bloeddruk te meten. Het gebruik van zorgtechnologie wordt hierdoor versneld geaccepteerd en ingezet. In deze situatie is het belangrijk dat managers en medewerkers op de juiste gronden leren afwegen welke zorgtechnologie onder welke omstandigheden zinvol kan worden toegepast.

Welke toegevoegde waarde heeft technologie voor zorgafhankelijke langdurig zieken, ouderen en voor (aanstaande) zorgprofessionals?

Onderzoekslijnen Zorgtechnologie

De focus van het lectoraat binnen het thema inzet van Zorgtechnologie heeft de volgende 3 onderzoekslijnen:

  • Robotica en sensoren 
  • eHealth
  • Virtual Reality als krachtige leeromgeving voor communicatieve en verpleegtechnische vaardigheden 

Bij deze onderzoekslijnen wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de kennisgebieden (neuro)psychologie, ethiek, dataverzameling, veranderkunde en onderwijskunde. 

Gebruik van technologische hulpmiddelen

'Technologie kan deel uitmaken van methodiekontwikkeling voor kwetsbare chronisch zieken en ouderen'', stelt Adriaansen. 'Naast kwaliteit van zorg is kwaliteit van leven een belangrijke parameter. Hoe kunnen verpleegkundigen en paramedici ouderen en chronische zieken ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en bij zelfmanagement? Hoe kunnen professionals het beste zorg dragen voor het leven van patiënten in verpleeghuizen of kleinschalige woonvoorzieningen?'.

Praktijkgericht onderzoek

Het aanschaffen, accepteren en ook daadwerkelijk gebruiken van nieuwe technologische innovaties in zorginstellingen kan in de praktijk een probleem vormen. Marian Adriaansen licht in het interview HAN Implementatiescan voorkomt ondoordacht aanschaffen van technologische innovaties (SAM, 11-02-2020) het gebruik van een methode voor aanschaf van zorgtechnologische middelen toe. 

Kennisfestival Technologie in Zorg en Welzijn

Hoe ziet de toekomst van Technologie in Zorg en Welzijn eruit? Wat is er nu al aan technologie? Wat betekent dat voor het zorgvak/beroep van de toekomst? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen tijdens het Kennisfestival Technologie in Zorg en Welzijn op 18 maart a.s.

Vanuit de HAN spreken de lectoren Marian Adriaansen en Lilian Beijer en vanuit iXperium Health ambassadeur Astrid Timman.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat heeft een stevige relatie met het iXperium Health, het HAN innovatielab op het gebied van technologie in zorg en welzijn. Daarnaast bestaat nauwe samenwerking met opleidingen en onderzoeksgroepen en met projecten van Duurzame Zorg en HAN Health

Voortzetting lectoraat in 2023 Lectoraat Technologie voor Gezondheid

Als voortzetting van het Lectoraat Innovatie in de Care (2013-2022) is het Lectoraat Technologie voor Gezondheid in het voorjaar van 2023 van start gegaan. De focus ligt nu op technologie als middel om gezondheid te bevorderen.

Meer weten?

Neem contact op met het secretariaat door een mailbericht te sturen aan:

  • sandra.wolf@han.nl