Adapt at Work

Professionals krijgen steeds vaker te maken met veranderingen en uitdagingen die vragen om aanpassingsvermogen en innovatie. Wat heb je nodig om goed om te kunnen gaan met veranderingen en uitdagingen in je werk? Hoe ga je om met innovaties? En hoe integreer je dat in een opleiding?

Studenten overleggen met laptop

Adaptieve expertise

In het onderzoeksproject Adapt at Work wordt de ontwikkeling van de expertise onderzocht die daarvoor nodig is, vaak adaptieve expertise genoemd. Verschilt dit tussen domeinen? Hoe kunnen we dit meten? Welke onderwijskundige interventies werken? Hoe geven we leerwerkomgevingen en leertrajecten vorm die deze ontwikkeling ondersteunen? En hoe kunnen we dit integreren in het hoger onderwijs?

Nieuws en resultaten

Dat betekent pendelen tussen theorie en praktijk om erachter te komen wat werkt, voor wie, hoe en onder welke omstandigheden. Onlangs is er een eigen projectwebsite gelanceerd waar al het nieuws, resultaten en bijeenkomsten worden gepubliceerd. Ook wordt er regelmatig een nieuwsbrief verzonden. 

Samenwerken

Adapt at work is een 3,5 jaar durende onderzoek waarin wordt samengewerkt in een consortium van hogescholen en 5 universiteiten. Het project is gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
Lector Beroepspedagogiek, Loek Nieuwenhuis gaat dit grote praktijkgerichte onderzoek (waarin onderzocht wordt wat nodig is om flexibele expertise bij hbo- en wo-studenten te ontwikkelen) leiden samen met dr. Lia Fluit van de Radboud Health Academy. 

Zie Lectoraat Resonsief Beroepsonderwijs