Groot onderzoeksbudget voor onderzoek

Lector Loek Nieuwenhuis van Kenniscentrum Kwaliteit van Leren gaat een groot praktijkgericht onderzoek leiden. Hij doet dat samen met dr. Lia Fluit van de Radboud Health Academy. Met een budget van €875.000,- wordt onderzocht wat nodig is om flexibele expertise bij hbo- en wo-studenten te ontwikkelen.

Werkplekken met computers en studenten

Studenten hebben specifieke competenties nodig om de veranderende arbeidsmarkt bekwaam en deskundig te betreden. Maar ook om daar vervolgens levenslang aan te kunnen blijven haken bij innovaties. Bachelor- en masteropleidingen in het hbo en wo zijn daarom meer en meer een startpunt voor professionele leertrajecten.

Vergelijken

De onderzoekers nemen verschillende vormen van werkplekleren onder de loep. Ze vergelijken trajecten die opleiden voor beroepen als ingenieur, medisch of gezondheidsdeskundige en onderwijsprofessional. In welk opzicht werken de programma’s die hbo’s en universiteiten inzetten op de bachelor- en masteropleidingen? En voor wie, in welke context en waarom? Maar ook: hoe kunnen dergelijke trajecten duurzaam worden ontwikkeld voor toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt? Nieuwenhuis: ‘Binnen de HAN zijn er bijvoorbeeld sparkcentres en innovatiehubs. Die zullen we ook zeker onderbrengen in het onderzoeksprogramma.’

Samenwerking

Nieuwenhuis: ‘We vragen opleidingen voor bijvoorbeeld artsen, ingenieurs, leraren, verpleegkundigen, politieagenten, en therapeuten om de educatieve modellen uit hun onderwijspraktijk te delen. Om die vervolgens gezamenlijk te vergelijken, verbeteren en evalueren. Door die verschillende bachelor- en masterprogramma’s bij elkaar te brengen, maken we intensief gebruik van ieders ervaring en expertise. En dat is essentieel om flexibele curricula te ontwerpen, die studenten effectief klaarstomen voor een steeds complexere en voortdurend innoverende arbeidsmarkt.’

Meer weten over het onderzoek?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Loek.Nieuwenhuis@han.nl.

Loek Nieuwenhuis is lector Beroepspedagogiek bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren (HAN) en bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit. Lia Fluit is als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Health Academy. Beiden hebben een sterke focus op werkplekleren en werken in verschillende PhD-trajecten van medewerkers van universiteit en UAS samen.

Zie voor meer informatie en contact: Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Lector Loek Nieuwenhuizen