Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Via het zwaartepunt Smart Region willen we de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. Met name vanwege de sterk toenemende effecten van automatisering, digitalisering en robotisering in veel, zo niet alle beroepen, waarvoor de HAN opleidt. Mensen uit onderwijs, onderzoek en de praktijk (vanuit verschillende sectoren en disciplines) buigen zich over oplossingsrichtingen voor de toekomst.

Samenwerking is cruciaal

Vanuit een bedrijfsperspectief is het namelijk duidelijk dat digitalisering bedrijfsvoering enorm heeft veranderd en nog verder zal veranderen. Wat te denken van de komst van de vele webwinkels? Of serviceverleners zoals Uber, Airbnb, en vele anderen?

Maarten van Gils, lector Smart Business en programmamanager Smart Region bij de HAN, vertelt: “De opkomst van deze winkels en serviceverleners heeft geleid tot faillissementen en de teloorgang van grote, fysieke ketens, en heeft de maatschappij en bedrijfsvoering drastisch veranderd. De HAN probeert bij te dragen aan hoe de secundaire industrieën zich voorbereiden op een soortgelijke trend; hoe zij open blijven innoveren om mee te gaan in de digitale verschuivingen.” Eén ding is volgens de HAN duidelijk: inspelen op de digitalisering in de regio kan alleen door samen te werken.

portret Maarten van Gils

Leven lang ontwikkelen

Samenwerken staat ook centraal bij de ‘menskant’ in vraagstukken over deze trend. Want als bedrijven veranderen, moeten mensen meeveranderen.

“In het onderwijs betekent dit dat studenten, de werkgevers en -nemers van de toekomst, voorbereid moeten worden op de voortdurende veranderingen in het bedrijfsleven als gevolg van digitalisering en technologie. De HAN werkt daarbij vanuit een ‘leven lang ontwikkelen’ concept, waarin ieder individu de tools aangeboden krijgt om te blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en daarin ook passend wordt begeleid” aldus Jos Sanders, Lector Leren bij de HAN, en Marijke Kral, Lector Leren met ICT.

Richting, ruimte en ruggensteun

“De begeleiding krijgt gestalte vanuit wat wij de ‘3 R’s’ hebben genoemd: Richting, Ruimte en Ruggensteun,” vertelt Jos Sanders. “De HAN tracht zo niet alleen studenten, maar ook werknemers en -gevers in de regio te ondersteunen bij het leven lang ontwikkelen. Door samen antwoorden te vinden op vragen als: hoe verandert ons werk? Hoe bieden we de juiste middelen, tijd en autonomie aan mensen zodat ze de ruimte hebben hun inzetbaarheid te verduurzamen? Hoe creëren we de ruggensteun zodat leren en ontwikkelen voor iedereen, ongeacht niveau, status of leeftijd, normaal is?” 

Autonomie en gepersonaliseerd leren

“Autonomie en gepersonaliseerd leren zijn hierin cruciaal”, benadrukt Marijke Kral: “De rol van technologie maakt het mogelijk om leren te richten op het individu en niet op de groep. De HAN wil er met meer gepersonaliseerd onderwijs aan bijdragen dat iedereen het maximale uit zichzelf haalt.”

Deze onderwijsinnovaties vragen echter wel om digitale geletterdheid. Niet alleen van de leerling, maar ook van de docent; deze moet immers de student kunnen meenemen in de technologische ontwikkelingen in het werkveld en kunnen meegaan in gepersonaliseerde en hoogtechnologische onderwijsvormen. Niet voor niets richt de HAN zich ook op het blijven innoveren van lerarenopleidingen en het blijven professionaliseren van leraren. 

Zie ook

Het Financieele Dagblad: special Smart Cities

 

Bron: HAN, deze tekst verscheen op 26 februari 2019 ook in een special Smart Cities van Het Financieele Dagblad.