Promotieonderzoek Thomas Noordink: Meten van 'empowerment' in sociaal werk

'Empowerment' is een centraal begrip binnen het sociaal werk. Burgers, professionals en de politiek hebben behoefte aan meetinstrumenten die de 'empowerende' effecten van het sociaal werk blootleggen. Voor specifieke doelgroepen binnen het sociale domein zijn al diverse meetinstrumenten beschikbaar. De wijze waarop die instrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit. Thomas Noordink, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, stelt het meten van 'empowerment' in sociaal werk centraal. Hij heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen en is 1 februari gestart met het onderzoeksproject.

vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel

Centrale onderzoeksvragen

De centrale vragen in het promotieonderzoek van Thomas Noordink zijn:

  • Welke kwaliteitsstandaarden zijn van waarde bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten?
  • Wat zijn dan de generieke elementen binnen de diverse instrumenten voor meting van 'empowerment'?
  • Hoe kunnen in aanvulling op die basis ook specifieke instrumenten voor specifieke doelgroepen worden ontwikkeld? 

Meetinstrumenten effecten 'empowerment'

De inzet van sociaal werkers is niet alleen gericht op het oplossen van problemen van mensen. Het gaat juist ook om ondersteuning van het vermogen van mensen om deze in de toekomst zélf (beter) te kunnen oplossen. 

Voor het verbeteren van kwaliteit en handelwijzen van sociaal werk is inzicht in effecten een noodzakelijk vereiste. Welke 'tools' maken de resultaten van sociale interventies aantoonbaar? Thomas Noordink richt de focus in zijn onderzoek op die 'empowerende' effecten.

Werkwijze van dit onderzoek

'In de 1e onderzoeksfase gaat het om het inventariseren en analyseren van bestaande kwaliteitseisen voor meetinstrumentontwikkeling voor 'empowerment'. Dan volgt een verkenning van het huidige aanbod om na te gaan in hoeverre deze goed gefundeerd ontwikkeld en bruikbaar zijn in het sociaal werk', licht Thomas Noordink toe. 

Welk instrumenten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van ontwikkeling voor 'empowerment' en welke generieke elementen kunnen hier uit worden gedestilleerd? En wat leren we nou over het op een goede manier ontwikkelen van meetinstrumenten voor een bepaalde doelgroep, zodat we dat we die in de toekomst beter en efficiënter kunnen vormgeven?

'De doelstelling van het onderzoek is dus enerzijds het vaststellen van een basis waarmee 'empowerment' in het sociaal werk gemeten kan worden, en anderzijds het ontwikkelen van een 'toolbox' of werkwijze voor het maken van aanvullende instrumenten voor specifieke doelgroepen'.

Evalueren van sociale interventies

Thomas Noordink voert het promotieonderzoek, 'Het meten van empowerment in het sociaal werk. Een studie over het meetbaar maken van de effecten van sociale interventies binnen het sociaal werk in Nederland', uit bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Het onderzoek is verbonden aan de onderzoekslijn ‘Evalueren van sociale interventies’ van het lectoraat en adresseert een centraal thema voor de opleiding Social Work

Begeleiding onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Academische Werkplaats Sociaal Werk, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg University. De promotoren zijn verbonden aan de mede door de HAN ingestelde leerstoel Sociaal Werk. 

De begeleiders van het promotieonderzoek van Thomas Noordink zijn:

  • prof. dr. René Schalk, Tilburg University
  • prof. dr. Tine van Regenmortel, KU Leuven, Tilburg University
  • dr. Lisbeth Verharen, HAN, co-promotor