Hoe nu verder met toetsing voor het diploma?

Door de corona-crisis komen er geen centrale eindexamens. Welk gevolg heeft dit voor de andere schoolexamens? Want juist op basis van die schoolexamens wordt nu vastgesteld of een leerling zijn diploma krijgt of niet. Dit roept veel vragen op bij scholen en leerlingen.

examenformulier, student met potlood

Het HAN-lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen schreef er in samenwerking met Fontys-lectoraat Technology Enhanced Assessment en HAN Staf/services OOK een praktisch handvat over met tips en adviezen.

Inhoud

In het document zijn o.a te vinden:

  • uitgangspunten bij de keuze voor een alternatieve onderwijsvorm; 
  • 4 stappen om te komen tot een alternatieve toets; 
  • tips en richtlijnen bij de uitvoering van toetsing.

Uitgebreide informatie staat in het handboek dat gratis te downloaden is.

Behoefte aan meer informatie?

Er wordt op dit moment heel veel informatie verzameld en gedeeld. Zo kun je bijvoorbeeld terecht op www.lesopafstand.nl, een site die ontwikkeld is door Kennisnet en waarin wordt samengewerkt met, onder andere, het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT.

Netwerk Toetsbekwaarmheid

Ook delen scholen zelf veel informatie: via de teamsruimte van het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o, waar – zoals de naam het al zegt – pre-corona vooral hogescholen en universiteiten aan deelnamen, delen ook middelbare scholen, scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en een enkele school voor primair onderwijs hun ervaringen met toetsen op afstand. In de teamsruimte bevinden zich handreikingen, beslisbomen, concrete voorbeelden van toetsen, FAQ, en nog veel meer.

Inspiratie delen en krijgen

Wil je ook inspirerende ideeën over toetsing op afstand delen? Of wil je zelf geïnspireerd worden? Dan kun je je eenvoudig aanmelden voor het netwerk door een mail te sturen naar toetsbekwaamheid@han.nl.