HAN Toetsconferentie

De 1e HAN Toetsconferentie op 12 april 2018 laat vóór aanvang al duidelijk zien dat toetsing geen ondergeschoven kindje meer is in onderwijsland. Met meer dan 270 deelnemers zit het auditorium aan de Laan van Scheut bomvol, alleen bovenin de zaal zijn nog wat stoelen vrij.

groep mensen achter laptop informeel

Docenten, beleidsmakers en -medewerkers, onderzoekers, trainers, onderwijsontwikkelaars, medezeggenschappers en studenten, allemaal willen ze hun toetskoffer vullen met inspirerende voorbeelden, best practices, praktische handvatten en uitleg over beleid. ‘De animo is overweldigend’, vertelt coördinator Mariska Wielheesen. ‘We hebben de inschrijving voor externen voortijdig moeten sluiten, omdat er zoveel interne interesse was vanuit de HAN. Eind mei organiseren we daarom opnieuw workshops.’ 

Leren van, met en aan elkaar

Wat komen al die deelnemers dan precies halen op de conferentie? Op de 1e plaats is dat afstemming met andere onderwijsprofessionals: wat doen zij om toetsing te verbeteren en hoe pakt dat uit? Onderzoeker Nieske Coetsier is betrokken bij het honoursprogramma Educatie: ‘Voor verbetering en innovatie van toetsing heb je verschillende perspectieven en invalshoeken nodig en die vind ik hier.’ Lerarenopleiders Herman Giesbers en Martine Bourgy sluiten daarop aan. ‘We nemen alle info van vandaag terug naar de toetsingscommissie en fungeren vervolgens als trait-d’union naar de collega-lerarenopleiders’. Onder de aanwezigen is ook een handjevol studenten. Eén van hen is Hilje Visscher, die de master Toetsdeskundige volgt aan de Fontys Hogeschool: ‘Data bieden zoveel meer mogelijkheden dan nu benut worden, en meer ook dan ik op dit moment al weet. Ik verheug me enorm op de workshops High impact learning en Formatief evalueren.’ 

Verliefd kwispelstaarten

Gastheer Menno Pistorius, directeur van faculteit Educatie, zegt in het plenaire deel van de conferentie ‘verliefd’ te zijn op toetsen, in het bijzonder ‘op toetsen met de student als partner.’ Ook de voorzitter van het College van Bestuur, Kees Boele, doet een persoonlijke ontboezeming: hij gaat ‘onderwijskundig kwispelstaarten’ bij het idee van nog betere samenwerking van de examen-, opleidings- en curriculumcommissies, die ieder voor zich al zo goed bezig zijn met toetsing. Dan neemt niet alleen de kwaliteit nog verder toe, maar kan er ook afscheid worden genomen van de ‘enorme rijstebrij van administratieve rompslomp.’ 

Volgeboekte workshops

Met de tip van gastspreker Melvin Redeker om met een beginner’s mind te blijven kijken, gaan de deelnemers 21 workshops in, allemaal volgeboekt. In de workshop Student als partner in toetsing luisteren ruim 30 deelnemers naar de ervaringen van hoofddocenten Remmelt Visscher en Witek ten Hove van de opleidingen Civiele techniek en Bedrijfskunde. Al snel branden de vragen los. Een beleidsmedewerker ziet de kansen wel van studenten als toetsingspartner, maar vraagt zich af hoe je de eindkwalificaties dan borgt. Haar vraag is nog niet beantwoord of nieuwe vingers schieten omhoog: Hoe zit het met de sociale druk als studenten elkaar beoordelen? Kun je toetsing wel voldoende veranderen onder de huidige regels? Hoe kom je als groot team tot één uniforme lijn? 

Durf creatief te zijn

Workshopleider Jeroen van der Linden, onderzoeker bij het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren, laat de vragen komen en nodigt uit om te denken in oplossingen. Deelnemer Mirjam Welbers, docent Food & Business en lid van de examencommissie, is blij met de verhalen van de 2 ervaringsdeskundigen: blijkbaar moet je het gewoon niet te moeilijk maken en er gewoon voor gaan. Maar ze heeft ook haar kanttekeningen: ‘We doen er nu alles aan om fraude met en tijdens tentamens te voorkomen en dan is het een hele stap om studenten elkaars tentamens te laten nakijken. Tegelijkertijd realiseer ik me dat niet alles hoeft te veranderen, maar dan nog wordt het een hele klus om één lijn te vinden.’ 

Wordt vervolgd

De HAN Toetsconferentie werd georganiseerd door de Service Unit Onderwijs en Onderzoek en associate lector Tamara van Schilt-Mol van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Eind mei komt er een vervolg om meer mensen de kans te geven om workshops te volgen.