Gezondheidsprojecten HAN ontvangen subsidie uit RAAK-publiek ronde 2019

Door subsidieverstrekker Regieorgaan SIA is een tweetal gezondheidsprojecten HAN gehonoreerd met een subsidie uit de RAAK-publiek ronde 2019. Het gaat om projecten van de HAN-lectoraten Acute Intensieve Zorg en Voeding, Diëtetiek en Leefstijl. Daarnaast neemt de HAN als partner deel in de gehonoreerde aanvraag van de Hogeschool Leiden.

verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende

Goede voeding en zorg, samenwerken met familie op IC

In 2019 zijn 59 RAAK-publiek aanvragen ingediend bij het Regieorgaan SIA en was er budget voor 24 projecten. De HAn heeft er 5 ingediend, waarvan er dus 2 projecten zijn gehonoreerd met een subsidie. Deze subsidie bedraagt maximaal 3 ton per project. De volgende projecten van de HAN hebben dit bedrag toegewezen gekregen:

Goede voeding, goede zorg! 
Dit project levert inzicht op in het probleem van ondervoeding in verpleeghuizen en de variabelen die hierop van invloed zijn. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de verschillende stakeholders die bij de voedingszorg betrokken zijn. Met als doel om concrete aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van goede voedingszorg in verpleeghuizen. Contact: Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl.

Samenwerken met familie op de IC: werkt het? 
Dit project levert een evidence based werkwijze voor professionals, die getest is op toepasbaarheid, effectiviteit en veiligheid. Daarmee kan familie in een spannende omgeving op de IC participeren in de zorg en wordt de handelingsverlegenheid van IC-professionals om familie daartoe uit te nodigen opgeheven. Contact: Lectoraat Acute Intensieve Zorg.

Check de test

De HAN neemt ook als partner deel in de gehonoreerde aanvraag 'Check de test' van de Hogeschool Leiden. In dit project wordt de waarde, betrouwbaarheid en informatievoorziening van genetische zelftesten onderzocht. Verder wordt voorlichtingsmateriaal voor consumenten en professionals in de zorg en de sportwereld ontwikkeld.

De 3 subsidiegewaardeerde projecten leveren ruim 6 ton op voor toegepast onderzoek aan de HAN. Een mooi resultaat!

Bron: CVvO