Creatieve onderwijsvernieuwers van de lerarenopleiding Geschiedenis en ALPO winnen Comeniusbeurs

Een beurs van € 50.000 krijg je niet iedere dag. Toch was dat precies wat docent-onderzoekers Fedor de Beer en Marloes Hülsken te horen kregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanaf 16 mei zijn zij officieel Comenius Teaching Fellow en kunnen ze met budget kleinschalige onderwijsinnovatie of verbetering doorvoeren in hun eigen onderwijs.

student steekt vinger op in klas

Fedor: module burgerschapsvorming voor de ALPO

Fedor de Beer is docent cultuurbeschouwing op de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Hij ontwikkelt met € 50.000 een module Burgerschapsvorming die (ook) focust op schoolontwikkeling.

Fedor: ‘Een academische leraar geeft niet alleen les aan de eigen groep, maar moet ook in staat zijn om vernieuwingsprocessen in gang te zetten. In het curriculum van de ALPO willen we daarom meer aandacht voor verandermanagement; onze studenten hebben handvatten nodig om al tijdens hun stage de rol van change-agent op te pakken.’

Het thema burgerschapsvorming is daarvoor bij uitstek geschikt: teams en scholen moeten een duidelijke visie hebben, of ontwikkelen, op kind en samenleving om het lesprogramma rondom burgerschapsvorming in te vullen. Wat willen zij hun leerlingen meegeven om steviger in de samenleving te staan? Voor zo’n proces heb je kundige, inspirerende veranderaars nodig.

Fedor: ‘Met de nieuwe module slaan we twee vliegen in één klap. Het programma behandelt straks niet alleen de theorie en de onderwijsvaardigheden rondom burgerschapsvorming, maar leert studenten vooral ook hoe ze in de praktijk een change-agent kunnen zijn. Zo dragen ze al vóór hun diplomering bij aan de ontwikkeling van passend burgerschapsvormend onderwijs op hun stageschool.’

Marloes: meer diversiteit in het curriculum van de Lerarenopleiding Geschiedenis

Marloes Hülsken is hoofddocent aan de lerarenopleiding Geschiedenis (ILS). Ze gebruikt de subsidie om een onderzoeksmethode te implementeren die bijdraagt aan meer diversiteit in het curriculum van de lerarenopleiding geschiedenis.

Marloes: ‘We leven in een multiculturele samenleving, maar ondertussen is het vak geschiedenis op middelbare scholen, en trouwens ook op de lerarenopleiding, overwegend eurocentrisch en wit. Dat betekent dat niet alle leerlingen en studenten zich in het lesprogramma herkennen. Dat moet anders en kán anders, dankzij de Comenius-beurs.’

De NRO-subsidie helpt de toegevoegde waarde van oral history in het curriculum te onderzoeken. De methode is uniek, omdat studenten zelf nieuwe bronnen creëren door ooggetuigen te interviewen, die misschien heel anders aankijken tegen de geschiedenis dan zij zelf.  

Marloes: ‘Via de interviews ontdekken de studenten heel andere gezichtspunten dan je in de geschiedenisboeken vindt. Is het verleden bijvoorbeeld anders als je er met niet-westerse ogen naar kijkt? Door de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, leren studenten de betrekkelijkheid te zien van hun eigen opvattingen en krijgen ze meer begrip voor andere normen en waarden. Met die extra bagage kunnen ze hun lessen relevanter maken en gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.’

Nog meer winnaars binnen de HAN

Maar liefst 5 van de 46 Comenius Teaching Fellow-beurzen werden toegekend aan HAN-docenten in onderzoek. Ook José Cuperus van HAN Masterprogramma’s, Sylvia Bronkhorst van HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap en Joos Meesters van de opleiding Pedagogiek vielen in de prijzen.