HAN en Radboudumc werken samen

Sinds 2016 werken HAN en Radboudumc intensief samen aan interprofessioneel onderwijs (IPE). Om de samenwerking te bevorderen, is onlangs een gezamenlijke handreiking ‘Interprofessioneel samenwerken’ ontwikkeld. Doel is docenten en begeleiders te helpen bij het begeleiden van IPE.


Nieuwe handreiking voor docenten

Het interprofessioneel werken vraagt iets van de houding en vaardigheden van een docent of begeleider. Hoe stimuleer je interprofessioneel leren samenwerken? Hoe begeleid je studenten? Hoe stimuleer je het benutten van diversiteit in rollen en expertises? En hoe intervenieer je als dat nodig is? Informatie hierover is te vinden in de nieuwe handreiking.

Goede begeleiding bij IPE

Om interprofessionele samenwerking te bevorderen is IPE van belang. Het begeleiden van IPE is complex:

  • Docenten hebben te maken met studenten van diverse achtergronden, vanuit verschillende instellingen en/of opleidingen en met curricula waarin interprofessioneel leren steviger verankerd moet worden.
  • Binnen de gezondheidszorg en welzijn is het interprofessioneel samenwerken sterk in ontwikkeling.

Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds meer samen in multidisciplinaire of interprofessionele teams waar ook de cliënt deel van uitmaakt. Dit komt de persoonsgerichtheid en de kwaliteit van de geleverde zorg ten goede.

Belang van interprofessioneel leren samenwerken

“Interprofessioneel leren en opleiden is een belangrijk middel om zittende en toekomstige professionals voor te bereiden op goede, persoonsgerichte zorg aan personen met complexe problematiek”, vertelt Marjon Breteler. Marjon is kwartiermaker Interprofessioneel Leren binnen de Radboudumc Health Academy.

Ivo Hendriks, programmamanager van de HAN University of Applied Sciences, voegt toe: “Interprofessioneel onderwijs floreert pas écht als het vanaf het begin, door de deelnemende opleidingen samen, goed wordt ontwikkeld en begeleid.”

Het belang van interprofessioneel (leren) samenwerken staat buiten kijf. De huidige coronapandemie heeft dat nog maar eens extra duidelijk gemaakt. Al zorgt de crisis ook voor extra uitdagingen, nu veel onderwijs in het online domein plaatsvindt en interprofessioneel leren samenwerken op de werkplek nu extra beperkingen kent. Op dit moment wordt nagedacht over aanvullende, nieuwe (online) werkvormen voor IPE.