Artikelen

studenten in lounge ruimte

Duurzaamheid

De progressieve duurzaamheid van HAN Green Office

Een duurzame HAN en meer aandacht voor duurzame initiatieven, daar werkt HAN Green Office samen met studenten hard aan. Anouk Brinker, eventmanager bij Green Office, blikt terug op een succesvol jaar. “We willen staan voor progressieve duurzaamheid.”

HAN redactie
null
Gezondheid

Zorg voor mentale gezondheid thuiswerkers

Ook na de coronapandemie blijft thuiswerken waarschijnlijk de norm. Fulltime thuiswerken brengt voor de mentale gezondheid van werknemers risico’s met zich mee. De scheiding tussen werk en privé kan vervagen en de dagelijkse structuur is minder vanzelfsprekend. Voor werknemers die al voor de coronacrisis psychische kwetsbaar waren, kan deze crisis een extra trigger zijn waardoor hun kwetsbaarheid groter is. Suzanne van Hees over thuiswerken en de coronacrisis.

HAN redactie
null
Energietransitie

Waterstof hard nodig voor energietransitie

Transport is één van de grootste boosdoeners als het op CO2-uitstoot aankomt. Hoog tijd dus om beter gebruik te maken van de mogelijkheden die waterstof biedt. Met het project Waterstof & Mobiliteit werkt de HAN samen met studenten en het bedrijfsleven aan een CO2-vrije toekomst.

HAN redactie
null
Gezondheid

Lisbeth Verharen: gezondheidsverschillen moeten kleiner

De overheid gaat de komende jaren aan de slag met het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Lisbeth Verharen, programmamanager Health aan de HAN, is daar blij mee. “Het is precies waar we met Health de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest en waarop wij ons blijven richten.”

HAN redactie
Portret liesbeth verharen
Duidelijk

Heldere uitleg fysiotherapie helpt laaggeletterden

Als communicatie een grote rol speelt bij een fysiotherapeutische behandeling, hoe zit dat dan in contact met laaggeletterden? Wat hebben zíj nodig om aan hun herstel te werken of met chronische pijn om te gaan? Heldere uitleg is een van de sleutels tot succes. Dat blijkt uit de afronding van het Health-onderzoek Communicatie als sleutel naar een effectieve fysiotherapeutische behandeling.

HAN redactie
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt
Programmatisch toetsen

Veel interesse voor Programmatisch toetsen

Tamara van Schilt-Mol (HAN) en Liesbeth Baartman (HU) krijgen regelmatig vragen over programmatisch toetsen. Wat zijn mooie voorbeelden? Waar vind ik ervaringsverhalen? Wie zou me input kunnen geven? De webinar die ze over dit onderwerp organiseerden, had dan ook veel bekijks.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN redactie
lectoraat eigentijds beoordelen en beslissen
Mentaal gezond

Zo houden we mensen met psychische klachten binnenboord

Inzicht in je eigen situatie. Zeggenschap over het werk. Ondersteuning van de leidinggevende. Het is wat werknemers met psychische klachten en een lage sociaal-economische status nodig hebben om tóch aan het werk te blijven. Dat is de conclusie van het Health-project De Mentaal Gezonde Zaak.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN redactie
null
Familieparticipatie

Prijs voor praatkaart familieparticipatie IC

Het HAN-project PICS is niet niks: familieparticipatie op Intensive Care (IC) heeft Anna Reynvaan Praktijkprijs 2020 gewonnen. De prijs voor het beste initiatief in patiëntenzorg is voor een praatplaat die gebruikt kan worden op de IC. Lectoraat Acute Intensieve Zorg en Radboudumc stelden de praatkaart samen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN redactie
null
Eerlijk is eerlijk

Gelijke kansen in het onderwijs: wat is eerlijk?

Is het eerlijk om Jordy meer aandacht te geven omdat hij van zijn laaggeletterde ouders minder mee krijgt, of doe je dan de hoogbegaafde Britt te kort? Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij de HAN en doet promotieonderzoek naar de ethische vragen achter keuzes in het onderwijs.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN redactie
kinderen spelen een spel met een kleurrijke parachute
Microbiële olie

Microbiële olie grondstof voor verf, plastic en cosmetica

In een tijd van zorgwekkende klimaatverandering, moet je op zoek naar bio-based alternatieven voor fossiele brandstoffen. Maar hoe produceer je dan bijvoorbeeld verf, asfalt of plastic? Microbiële olie kan een goede biologische grondstof zijn. Richèle Wind is associate lector Biobased Economy en doet hier onderzoek naar.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN redactie
SEE, toetsenbord Go Green