176488 master neurorevalidatie en innovatie docent testimonial erwin joosten 2020

Het aantal mensen met niet-aangeboren hersenletsel neemt, ook door de vergrijzing, toe. Het is meer dan ooit zaak om de zorg en de revalidatie slimmer te organiseren.

Dat kan alleen door bevlogen zorgprofessionals, die interprofessioneel en samen met de cliënt zoeken naar best passende en verantwoorde zorg en revalidatie. De Master Neurorevalidatie & Innovatie draagt daaraan bij door paramedici en verpleegkundigen op te leiden om zorgvernieuwing op te zetten, te implementeren en het effect te onderzoeken.

Erwin Joosten is hoofddocent & coach van de Master Neurorevalidatie & Innovatie bij de HAN. Hij verzorgt de colleges rondom veranderen en implementeren van zorgvernieuwing. Ook is hij betrokken bij de Master Verpleegkundig Specialisten. Daarnaast adviseert en coacht hij medisch specialisten, huisartsen en zorgprofessionals. 

Wat is de kracht van de master?

“We zetten de mens achter de client centraal en kijken holistisch en breed hoe de kwaliteit van leven van iemand is en verbeterd kan worden. De master in opleiding (mio) leert daarbij interprofessioneel kijken en denken. Dus samenwerking op te zoeken met ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, dietisten, verpleegkundigen, psychologen en artsen. De mio heeft na 2 jaar daadwerkelijk een zorgvernieuwing in zijn of haar organisatie geïmplementeerd en onderzocht.

Professioneel leiderschap heeft veel aandacht. Hoe kunnen we de master io helpen om in de rol van innovator en kartrekker te groeien. Welke kwaliteiten heb je in huis, en wat heb je nog nodig? Het is bijzonder om te zien hoe sterk de masters uit de opleiding komen: zelfbewust en met een gereedschapskist aan tools."

Voor wie is de master bedoeld?

“Iedereen met een bacheloropleiding in de paramedische of verpleegkundige hoek, die al wat ‘vlieguren’ heeft en dagelijks met passie werkt met cliënten in de neurorevalidatie. De cliënten-doelgroep is natuurlijk heel breed. Denk aan CVA, MS, Parkinson en dementie. De masters io komen uit eerstelijnspraktijken, verpleeghuizen, perifere en academische ziekenhuizen.  Een mooie mix.

Hoeveel mensen zijn gestart in september?

“15 studenten. Dat is minder dan we gewend zijn. Dat zijn de naweeën van covid denken we. Nog veel mensen in de zorg zijn ziek. Daarnaast is er een stuwmeer aan vakantiedagen en vakantie-uren die weggewerkt moeten worden. In de zorg zijn ze momenteel voorzichtig om mensen een master te laten volgen. Alles is erop gericht de zorg overeind te houden.”

Waar staat master in opleiding Jessica van der Lede nu?

Jessica start haar tweede jaar. Ze begint dus aan het avontuur voor zorgvernieuwing. Zij sluit aan bij een wereldwijd project voor dwarslaesie patiënten. Een prachtige gelegenheid om internationaal bezig te zijn. De komende tijd zal Jessica het project samen met collega’s gaan opzetten en gaan uitvoeren. In juni 2023 zal Jessica ter afsluiting van de master de resultaten in de vorm van een artikel presenteren.

Hoe begeleid je haar gedurende de masteropleiding?

Jessica krijgt begeleiding op inhoudelijke en persoonlijk vlak. Vanuit het werkveld, lectoraat Neurorevalidatie of het docententeam krijgt ze een vaste sparringpartner. Iemand die haar werkomgeving en het onderzoek snapt. De praktijkbegeleider vanuit de De Hoogstraat Revalidatie wordt ook nauwer betrokken. Op persoonlijk vlak is er begeleiding, zijn er tutorbijeenkomsten en is er intervisie. 

Wat is Jessica voor professional?

“Jessica is een positief ingestelde vrouw, proactief, ziet veel kansen om zich heen in de praktijk en in de opleiding. Ze is geboeid, heeft passie voor het vak en is zich goed bewust van de kennis die ze heeft. Ze weet dat de kennis die ze opdoet tijdens de master haar gaat helpen in haar loopbaan. Ze ziet het als stevig fundament in haar beroepsomgeving. En dat is waar.”

Wat heeft Jessica aan de master in haar praktijk?

“De Hoogstraat Revalidatie krijgt een hoogopgeleide, enthousiaste zorgprofessional terug met een enorme bagage. Het maakt niet uit welke innovatie het centrum wil doormaken Jessica pakt dit op. Het is een manier van denken die ze nooit meer vergeet. Zorgvernieuwing zit straks in het DNA van Jessica. Masters in opleiding leren niet alleen wat er allemaal nodig is voor een veranderproces, ze doen het ook. En ja, ze komen zichzelf tegen. Maar wij leren ze daarmee om te gaan. Ze worden krachtiger in hun positie en rol en ze hebben tools in huis hoe ze een innovatie moeten inrichten. We zien veel masters die op functies, posities, banen of projectgroepen komen waar zorginnovatie een rol speelt.” 

Wat beteken jij als docent van de HAN

“Ik mag in het 2e jaar van de master een jaartje met ze meelopen. Ik geef de colleges over veranderkunde en implementeren. Waar loop je tegen aan als je de zorgvernieuwing wil opzetten en realiseren. Hoe ga je daarmee om? Het is vooral ervaring en kennis delen. Kijken wat er met ze gebeurt tijdens deze tocht en ze verder helpen in een mooi proces.” 

Is de master gekoppeld aan een lectoraat en wat houdt die koppeling in?

“Jazeker. De lector van het Lectoraat Neurorevalidatie, Ton Satink, zit in het kernteam van de master. Hij bereidt ook de colleges mee voor. Mensen van het lectoraat geven colleges of zijn betrokken bij begeleiding of zijn als vraagbaak beschikbaar voor als je iets nodig hebt op onderzoeksvlak.”

Waar staat de Master Neurorevalidatie en Innovatie over 5 jaar?

“Ik hoop dat er met alumni samen een community gaat ontstaan om krachten te bundelen.
Na de master zijn er meerderen die promoveren, onderzoek blijven doen en publiceren. Ook zijn er die verder gaan met innovatie en kwaliteitsprojecten, netwerken opzetten. Masters in opleiding hebben tijdens de opleiding bloed, zweet en tranen met elkaar gedeeld. Die verbondenheid gaat nooit meer weg en mogen we ook koesteren. Leren van en met elkaar gaan we daarbij ook na de opleiding voortzetten. We gaan als Master Neurorevalidatie & Innovatie het komend jaar meer uitdragen wat we doen, waar we voor staan en wat we toevoegen aan de verbetering van de revalidatiezorg.