4d4db6b2-0cf5-11ee-9aba-02565807075b Springende studenten minor Stad en Land in Zweden (Ales Stenar)

Het HAN Civil Society Lab is met studenten van de minor 'Co-Create Urban Transition' naar Zweden gereisd om onderzoek te doen naar de manier waarop ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

In samenwerking met de Universiteit van Lund onderzochten en vergeleken studenten en belanghebbende professionals de situatie in de Zuid-Zweedse provincie Skåne met die in Gelderland.

Studenten en entrepreneurs

Het onderwerp is actueel en kon daarom rekenen op veel belangstelling uit professionele hoek. Het reisgezelschap bestond uit 28 personen: 14 minorstudenten, 3 docent-expertbegeleiders van het HAN Civil Society Lab, de 2 opdrachtgevers vanuit Wark House, 4 partners van de HAN Zorgalliantie, plus 5 andere professionals uit het werkveld.

Vijfdaagse werk- en studiereis

​Entrepreneurs, noemt Ingeborg van der Oord van Wark House hen: ondernemers en bestuurders van woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen, ontwikkelmanagers uit de bouw en beleidsmedewerkers van de overheid op het gebied van leefbaarheid. "Zij zijn geïnteresseerd in de Zweedse aanpak op het gebied van sociale duurzaamheid, connectiviteit, welzijn en gemeenschapszin," vertelt Ingeborg. "De vijfdaagse werk- en studiereis was een unieke samensmelting van de Pressure Cooker van de minor en een grote groep entrepreneurs uit het werkveld. Een vraagstuk wordt hierbij vanuit verschillende perspectieven, multidisciplinair onderzocht."

De groep studenten van de minor Co-Create Urban Transition is al net zo divers als de professionals. Zij volgen aan 5 verschillende hogescholen hbo-opleidingen als Bouwkunde, Stedenbouwkunde, Civiele techniek, International spatial development en Vastgoed en makelaardij.

Wij hebben 4 studenten van de minor aan ons verbonden om een groter onderzoek te organiseren naar hoe ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Wark House

Wij hebben 4 studenten van de minor aan ons verbonden om een groter onderzoek te organiseren naar hoe ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Ingeborg van der Oord is samen met René Reumer eigenaar van het project-, advies en onderzoeksbureau Wark House. Ingeborg is toegepast sociaal psycholoog en René bedrijfskundige; beiden zijn impactstrategen. Het bureau helpt burgers, overheden en ondernemers met het realiseren van sociaal-maatschappelijke ideeën. Samen met het HAN Civil Society Lab en de Universiteit van Lund was Wark House initiatiefnemer, opdrachtgever en mede-begeleider voor het onderzoek in Zweden. Ingeborg: "Wij hebben 4 studenten van de minor aan ons verbonden om een groter onderzoek te organiseren naar hoe ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen."

Dementiedorp Träffpunkter

Bart Terhorst (24) studeert Civiele Techniek aan de HAN en is 1 van die 4 studenten. Hij en zijn studiegenoten Ties, Eva en Timo waren nauw betrokken bij het voorbereiden en organiseren van de studiereis, maar ook als reisleider. Bart: "Wij hadden veel invloed op het uitzoeken van de locaties die we gingen bezoeken en tijdens de reis zorgden we ervoor dat we op tijd van locatie naar locatie reisden."
In het reisprogramma was, behalve bezoeken aan onder andere een dementiedorp, 'träffpunkter' voor senioren, sociaaleconomisch zwakke wijken en wooncomplexen, ook ruimte voor excursies naar bezienswaardigheden, zoals naar Ales Stenar, een steenschipmegaliet van 1400 jaar oud.

Uit de contacten die we vooraf hadden met onderzoekers van de Universiteit van Lund bleek dat Nederland en Zweden op het gebied van zorg en welzijn voor dezelfde uitdagingen staan.

4c7c71e2-0cf5-11ee-b3f5-02565807075b groepsfoto minorstudenten Stad en Land en Wark House
Ingeborg van der Oord, Eva Mulder, Ties van der Molen, Timo Wijgman, Bart Terhorst en René Reumer

Samenwerking met de Universiteit van Lund

Het doel van de reis was het verzamelen van informatie op het gebied van zorg, leefbaarheid en wonen. De groep bezocht daarvoor verschillende woonvormen voor ouderen en activiteitenhuizen, ook in achterstandswijken. 

"Uit de contacten die we vooraf hadden met onderzoekers van de Universiteit van Lund bleek dat Nederland en Zweden op het gebied van zorg en welzijn voor dezelfde uitdagingen staan," zegt Bart. "Met de Nederlandse en Gelderse problematiek in het achterhoofd hebben we naar de uitdagingen in Zweden gekeken. Tijdens deze week heeft de universiteit verschillende presentaties verzorgd en aan het eind van de week hebben wij onze bevindingen gepresenteerd. Hierbij waren studenten en onderzoekers van de universiteit van Lund opnieuw aanwezig."

Onderzoeksmethodes

De studenten vergeleken met een aantal onderzoeksmethoden de situatie van de regio's Skåne en Gelderland. Eén van die methodes is de Pressure Cooker. Studenten van de verschillende opleidingen -en dit geval dus ook de meegereisde ondernemers- worden uitgedaagd om al hun professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten. Bart Terhorst: "Tijdens een Pressure Cooker wordt er vanuit verschillende disciplines, maar ook met lokale belanghebbenden naar de hoofdvraag gekeken. Door er samen een paar dagen integraal aan te werken, wordt veel informatie opgehaald. Dit kan dan resulteren in snelle en concrete oplossingen."

Photo-Voice

Ingeborg van der Oord: "We gingen in gesprek met burgers, cliënten en andere belanghebbenden.  In deze Pressure Cooker hebben de entrepreneurs en de studenten met de Photo-Voice onderzoeksmethodiek hun expertises gedeeld. Hierdoor hebben we veel van elkaar kunnen leren en konden we ook een SWOT-analyse maken voor verder onderzoek." Photo-Voice is een actieonderzoeksmethodiek waarin fotografie in combinatie met een verhalende toelichting als middel wordt ingezet om een omgeving in beeld te brengen.

We nemen alle kennis van deze studiereis nu mee naar de regio. Samen met de studenten onderzoeken we hiervandaan de harde en zachte kant van leefbaarheid

Van Skåne naar Gelderland

"We hebben gekeken naar mogelijkheden om in de fysieke ruimte positieve sociale veranderingen te initiëren," vervolgt Ingeborg. "Hoe de fysieke leefomgeving effect heeft op het sociale welzijn, is iets waar de 4 studenten van de minor Stad en Land zich op richten. Een voorbeeld is het principe van 'blue zones': gebieden waarin de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar mensen meetbaar langer leven. We nemen alle kennis van deze studiereis nu mee naar de regio en de wijk Dichteren in Doetinchem. Samen met de studenten onderzoeken we hiervandaan de harde en zachte kant van leefbaarheid om tot passende interventies en adviezen te komen." 

Inzichten en inspiratie

Wat heeft deze studiereis verder opgeleverd? Opgetogen deelnemers en een lange lijst met inzichten (Lessons Learned Sweden) over de uitwisseling van de fysieke en sociale leefwereld. Ingeborg van der Oord tekende enkele uitspraken op van de entrepreneurs: Zij noemden de reis: een topweek, inspirerend, motiverend, waardevol en rijk met een hele koffer vol herinneringen. 

De Lessons Learned Sweden kunt u hier downloaden.