Leernetwerk Zorgalliantie/Krachtige Kernen

null

De Zorgalliantie/Krachtige Kernen is een vraaggestuurd leernetwerk dat huidige professionals (van participerende organisaties) en toekomstige professionals (studenten opleidingen van de HAN) in diverse leerformules klaarstoomt voor de toekomst, met vraagstukken op thema’s van overmorgen.

De Zorgalliantie/Krachtige Kernen is een groeiend regionaal kennis- en leernetwerk van organisaties in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg die actief is op de terreinen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Samen met tegenwoordige professionals (van deelnemende organisaties) en toekomstige professionals (studenten HAN) werken wij aan diverse thema’s.

Wij gaan samen op zoek naar antwoorden rondom de vraagstukken van overmorgen. De manier waarop we op zoek gaan vormt zich gedurende de weg. De opgedane kennis wordt omgezet naar methoden en tools die wij beschikbaar stellen voor iedereen. De Zorgalliantie wordt ondersteund door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Organisatie
De Zorgalliantie heeft een Raad van Advies met leden die bestuurder zijn bij een van de participanten. De Zorgalliantie heeft zich verbonden aan Krachtige  Leerkringen vanuit het Centre of Expertise Krachtige Kernen in de regio’s Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Programmateam en lectoren
Het programmateam is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeks- en leerprogramma van het netwerk en bewaakt de voortgang. Aan de Zorgalliantie zijn verschillende lectoraten verbonden en er is contact met andere samenwerkingwerkingsverbanden in de regio (o.a. Zorgpact, netwerk Palliatieve Zorg, WZW, RvN).

Doelstelling
De Zorgalliantie staat voor:
• Impact leveren op beter wonen, betere welzijn en betere zorg.
• Nieuwe vormen van samen leren in de praktijk ontwikkelen.
• Met elkaar organiseren dat het aantal leerwerkplekken in de praktijk toeneemt.

De Zorgalliantie doet dit vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk/werkveld.

Onderzoeks- en leerprogramma

Het onderzoeks- en leerprogramma van de Zorgalliantie kent zes hoofdthema’s. Deze thema’s zijn samen met onze participanten vastgesteld.

1) Participatie
Doel: in co-creatie en gebiedsgericht met onze partners werken aan burgerparticipatie. En: samen zorgen mét de wijk: van een geïsoleerd bestaan naar een open omgeving.
Subthema mobiliteit: het vergroten van de individuele bereikbaarheid op het platteland, met name van kwetsbare burgers. 
2) Nieuwkomers
Doel: het verbinden statushouders en arbeidsmigranten aan de Nederlandse samenleving.
3) Technologie in de zorg
Doel: het vergroten van de inzet en acceptatie van sociale (zorg-)technologie.
4) Armoede
Doel: het vanuit een integraal perspectief bestrijden van armoede.
5) Inclusie van mensen met onbegrepen gedrag
Doel: het leren omgaan met verwarde personen in de wijk, buurt of stad.
6) Anders zorg vormgeven
Doel: juiste zorg op de juiste plek.

Binnen elk thema werkt de Zorgalliantie samen met ervaringsdeskundigen.

Publicaties en kennisbank

Na het grote succes van het boek ‘Uit de hoek komen‘ (uitgave Zorgalliantie) is door Wendy Kemper-Koebrugge en Berit Lindemann gewerkt aan een nieuw boek: Werken aan waarde in netwerken.

Via de kennisbank van de Zorgalliantie/Krachtige Kernen vind je nog meer draaiboeken, handleidingen, rapportages, formats en handige tools.

Meer weten?