Kletsbot gaat eenzame ouderen een actief luisterend oor bieden

Kletsbot is een empathische chatbot voor ouderen die zich thuis eenzaam voelen. De chatbot kan een hulpvraag herkennen en professionals voorzien van een extra middel voor preventie. De landelijke kick-off van het project in Ede is in maart vanwege de coronacrisis afgelast. Aan de introductie is in de praktijk doorgewerkt en de eerste ervaringen zijn eind juni 2020 geëvalueerd.

verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel

Opzet in samenspraak met ouderen

Welzijnsorganisatie Malkander en de focusgroep ouderen Ede werken in een proeftuin-project samen met het Lectoraat Innovatie in de Care / Technologie voor Gezondheid van de HAN, de Zorgalliantie en sociaal ondernemers VOF Kletsbot en Hooked om ouderen vitaal te houden. Hans Jansen, projectleider van de proeftuin, licht de opstartfase van het project toe in een interview in Ede Stad.

In de aanloop naar het traject is één van de netwerkpartners van Malkander – OpZorg – betrokken. OpZorg heeft een krachtig netwerk in Ede en benaderde mensen uit de doelgroep voor deelname aan het project. Het idee van Kletsbot is met een grote groep ouderen besproken. Daarbij is onderzocht of en hoe Kletsbot kan aansluiten bij hun thuissituatie en is ouderen gevraagd of zij aan het onderzoek willen deelnemen.

Testen chatbot via ‘Wizard of Oz’ experiment

Een aantal ouderen in Ede krijgt één maand lang een empathische chatbot in huis waarmee zij gesprekken kunnen voeren. Het concept van Kletsbot wordt op innovatieve wijze getest door een ‘Wizard of Oz’ experiment. Dit is een snelle en goedkope ‘proof of concept’. Daarbij gaat het om goed zicht te krijgen op de vragen:

  • Wat is het effect van de chatbot op het gevoel van eenzaamheid van ouderen?
  • Wat verwachten zij er van en hoe is hun waardering?

Evaluatie ervaringen met eerste versie Kletsbot

De ervaringen met de eerste versie van Kletsbot zijn door de betrokken ontwikkelaars, onderzoekers, studenten en de gebruikersgroep van senioren uit Ede op 25 juni geëvalueerd. Lees over hun bevindingen en over de volgende ontwikkelingsfase het artikel:

Prototype empathische chatbot

'Na de testfase werken we toe naar een prototype van de chatbot als een maatje voor een praatje in de thuissituatie en voor een ondersteunend netwerk', aldus Jonathan van Deutekom, projectleider vanuit HAN-Zorgalliantie.

'De volgende versie van Kletsbot wordt dan bij een veel grotere groep mensen uit de doelgroep ingezet. Meerdere organisaties kunnen samenwerken aan een businesscase. Als het prototype en de businesscase ‘passend’ zijn, start de productiefase. Via de Zorgalliantie kunnen betrokken partners in een breder netwerk van zorg- en welzijnsinstellingen participeren in de (doorontwikkeling) van Kletsbot, de empathische chatbot'.

Meer informatie

Bent je benieuwd wat Kletsbot voor ouderen die te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek betekent en hoe de hulp en ondersteuning voor hen anders georganiseerd kan worden? Meer informatie over de ontwikkeling van Kletsbot?

Neem contact op met Jonathan van Deutekom, projectleider HAN-Zorgalliantie:

  • E: J.van Deutekom@han.nl
  • T: 06-4567496