236886 samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO

De mens centraal stellen in plaats van zijn ziekte. Een werkwijze die bij huisartsenpraktijk Presikhaaf inmiddels geïmplementeerd is en waarbij de huisartsen 5 minuten langer de tijd nemen voor een patiënt.

Onder de naam ‘Presikhaaf Positieve Gezondheid' is de huisartsenpraktijk vorig jaar een samenwerking gestart met onder meer collega’s uit het sociaal domein, Proscoop, Menzis en HAN-studenten van Werkplaats Presikhaaf. Met deze bredere kijk op gezondheid hoopte de huisartsenpraktijk 2 vliegen in 1 klap te slaan: de patiënt centraal stellen en de werkdruk van huisartsen verlagen.

Luisterend oor

Beide doelen lijken geslaagd. De huisartsen ervaren in elk geval meer rust doordat patiënten dankzij de extra tijdsinvestering minder vaak terug hoeven te komen. De 5 minuten extra geeft de huisarts namelijk de mogelijkheid nét wat dieper te informeren. Hierdoor kan hij de patiënt gerichter doorverwijzen. Dat kan zijn naar de 2e lijn, maar ook naar sociale en maatschappelijke collega’s zoals een buurthuis of buddy.
 

Impact meten

Het is aan 2 afstudeerders Voeding en Diëtetiek en 2 afstudeerders van de opleiding Verpleegkunde om de ervaren gezondheid van de patiënten van huisartsenpraktijk Presikhaaf te toetsen en de impact te meten van deze aanpak in vergelijking met de werkwijze van vóór ‘Presikhaaf Samen Gezond’. Met de analyse van deze gegevens willen ze achterhalen wat deze aanpak concreet oplevert voor de praktijk en de patiënt. 

Dit onderzoek is behalve betekenisvol voor het leerproces, ook van toegevoegde waarde voor als we later de praktijk in gaan."

Afstudeeropdracht

Na de nulmeting waar begin dit jaar 270 mensen uit de huisartsenpraktijk voor zijn ondervraagd aan de hand van een vragenlijst, zijn studenten nu druk met het duiden van de gegevens die recentelijk zijn opgehaald. Docent Mondzorgkunde, Barbara Haverkamp onderzoekt samen met haar groepje afstudeerders de ervaren lichamelijke en geestelijke gezondheid en daarnaast ook de ervaren sociale en maatschappelijke gezondheid.

Kruisbestuivingen

Student Verpleegkunde, Mirte vertelt: “Het is een leuke en leerzame ervaring om met studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek samen te werken.  Zo kunnen we elkaar straks in de praktijk ook gemakkelijk vinden. Student Voeding en Diëtetiek, Agata vult aan: “Doordat we vanuit onze eigen expertise naar zaken kijken, kunnen we veel van elkaar leren.”
Behalve dat studenten dit vraagstuk interprofessioneel aanpakken, ontstaat onder betrokken docenten ook een kruisbestuiving. Barbara: “Ieder neemt z’n eigen achtergrond mee. Ik ben als docent Mondzorgkunde en van huis uit bewegingswetenschapper betrokken bij dit project. Docent Anoeska die dit project opzette is van origine een ergotherapeut en docent Nabila die zijdelings bij het project betrokken is, heeft psychologie gestudeerd.”

Ga vroeg samenwerken

Barbara geeft aan dat het in de opleiding belangrijk is dat studenten in zowel onderwijs als onderzoek mensen van andere studies leren kennen en interprofessioneel samenwerken. Zo vergroten we de kans dat ze dit ook in het werkveld gaan toepassen. “Het is ontzettend waardevol als 2e jaarsstudenten al leren met wie ze allemaal in aanraking komen als het werkveld in gaan.“

Breder netwerk

Sinds ‘Presikhaaf Samen Gezond’ is een patiënt niet langer alleen het ‘probleem’ van de huisarts. Dat betekent dat het netwerk ook breder moet zijn. Inmiddels zijn ook fysiotherapeuten, de apotheek en de diëtisten aangehaakt. Zowel professioneel als maatschappelijk en sociaal verwijzen de professionals door.  De fysio’s hebben bijvoorbeeld voor hun ouderennetwerk in kaart gebracht welke professionals er in de wijk zijn en waar ze naar doorverwezen kunnen worden. Als bijvoorbeeld spierkracht afneemt bij dementie, zit hier vaak ook een stukje ondervoeding of eenzaamheid aan verbonden. In het netwerk dat continu uitbreidt kijken ze wie kan ondersteunen.

Betekenisvol leerproces

Student Verpleegkunde Celine: “Dit onderzoek is behalve betekenisvol voor het leerproces, ook van toegevoegde waarde voor als we later de praktijk in gaan.” Reed is student Voeding en Diëtetiek en beaamt: “Wat wij in Presikhaaf onderzoeken, leer je niet uit de boeken. Vooral niet omdat je veel onverwachte wendingen tegenkomt tijdens zo’n onderzoek”. Barbara: “Het is natuurlijk mooi om aan relevante praktijkopdrachten mee te werken. Zeker als hierin verschillende opleidingen samen aan de slag zijn.” Barbara hoopt op een vervolg waarin studenten de wijkbewoners dieper kunnen bevragen.