Jeugdzorgwerker worden?

Dat kan via de HAN! De HAN in Nijmegen biedt de opleiding Pedagogiek en Social Work. Bij Social Work kun je kiezen voor het profiel Jeugd.

studenten op rij in klaslokaal

In de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn meerdere beroepen actief, denk aan groepsbegeleiders, gezinsvoogden, casemanagers en persoonlijk begeleiders. Professionals in het werkveld houden zich onder andere bezig met:

  • preventieve vormen van jeugdhulp
  • begeleiding en behandeling
  • open of gesloten jeugdhulp
  • jeugdbescherming
  • jeugdpsychiatrie
  • het voeren van de regie in gezinnen met complexe problematiek
  • het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel
  • jeugdigen in strafrechtelijk kader (zoals bij de jeugdreclassering of justitiële jeugdinrichtingen

(Bron: beroepscode voor de jeugd en gezinsprofessional BPSW)

 

Beroepsregistratie

Jeugd- en gezinsprofessionals zetten zich in voor jeugdigen en gezinnen op het moment dat het welbevinden, de ontwikkelingskansen en veilig opgroeien niet (langer) vanzelfsprekend zijn. Mensen die een beroep doen op de hulp van jeugd- en gezinsprofessionals bevinden zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Dat vraagt van professionals uiterste zorgvuldigheid en deskundigheid. 

SKJ
Om die reden moet iedere professional die werkt op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doet in het jeugddomein zich registreren bij het kwaliteitsregister Jeugd (skj). Deze beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. In dit besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan.

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever) nagaan of het werk dat je doet om registratie vraagt. Met beroepsregistratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak. 

Op de website skjeugd vind je informatie over de registratie-eisen die worden gesteld aan toekomstige werkers die willen werken in de jeugdzorg. 

Hoe moet ik me registreren?

Heb je de opleiding Pedagogiek of Social Work profiel jeugd afgerond? Ga dan naar de website skjeugd om te je registreren. Zorg ervoor dat je de juiste documenten upload:
Diploma of getuigschrift plus diplomasupplement
Een VOG die niet ouder is dan 3 maanden
Als je als zelfstandige werkt: een (digitaal) uittreksel als officieel inschrijvingsbewijs in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden

Stageplaats beschikbaar?

Ben je werkzaam binnen een jeugdzorginstelling en kun je stageplaatsen bieden, of heb je vragen over de opleidingen Social Work en Pedagogiek. Neem dan contact op met Social Work of Pedagogiek

Onderzoek hbo Jeugdzorg

Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? De onderzoekers van ons Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp focussen op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Verder specialiseren als jeugd- en gezinsprofessional?

Wil jij je verder ontwikkelen als professional in het werkveld? Doorgroeien in je huidige functie, je verder verdiepen om jouw werk nog beter te kunnen uitvoeren of juist switchen naar een ander beroep? De HAN helpt je graag verder met onze post-hbo opleidingen, cursussen of andere deeltijdopleidingen! Op de onderstaande site van de HAN vind je een totaal overzicht van ons aanbod. 

 

twee mannen zitten op de bank

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker/peuterspeelzaalleidster

Na afronding van de associate degree Sociaal Werk, inclusief de keuzemodule 'Huis op stelten Opvoeden in brede context', voldoe je aan de registratie-eisen voor pedagogisch medewerker van de branchevereniging in de kinderopvang.