Onderzoek

De HAN heeft veel kennis en expertise in huis waar je gebruik van kunt maken. Als kennisinstelling slaat de HAN een brug tussen werkvloer, onderwijs en onderzoek. Onderzoeksvragen komen vaak rechtstreeks vanuit bedrijven en instellingen in de regio.

Waterstofstep in H2Lab-2

Je kunt een beroep op de HAN doen voor diverse vragen rondom innovatie en ontwikkeling in je branche. Jouw probleem is ons uitgangspunt. Dat kenmerkt het onderzoek aan de HAN. Samen met het werkveld ontwikkelt de HAN praktisch toepasbare oplossingen.

Onderzoek en Advies

Via onderzoek en advies draagt de HAN bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en maatschappij, opleiding en scholing en aan het kennisdomein. Hiervoor zoekt de HAN een permanente wisselwerking met het werkveld. Enerzijds door in te gaan op vragen en ontwikkelingen vanuit het werkveld, anderzijds door uit te dagen en recente inzichten in te brengen. Bij de HAN is onderzoek aan de orde van de dag. Onderzoekers, docenten, studenten en externe partijen werken hierin samen.

Ervaringsverhalen
Lees meer over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten

Toegepast onderzoek door een masterstudent

Met de ervaring die masterstudenten opdoen in de beroepspraktijk, brengen ze ook actuele casuïstiek de opleiding in. Datgene wat er speelt in het werkveld, moet terugkomen in het curriculum van de HAN Masterprogramma’s. In de vertaling van theorie naar de praktijk ligt de meerwaarde van een hogeschool ten opzichte van een universiteit.

Talentvolle masterstudenten voeren met hun opgedane vaardigheden verbeteringen door in de praktijk en lossen complexe problematiek op in het werkveld. Zo ondervindt de werkgever direct voordeel van de gevolgde opleiding. Veel verandervoorstellen van studenten worden daadwerkelijk ingevoerd in de organisatie.

Toegepast onderzoek door een hbo-student

Onze bachelorstudenten leveren een bijdrage aan (onderzoeks)vragen en ontwikkelingen uit de praktijk. Onderzoeksvragen die je kunt indienen! Praktijkonderzoekers (lectoren) binnen de HAN laten studenten kennismaken met deze ontwikkelingen door bijeenkomsten te verzorgen voor studenten. Maar studenten sluiten ook aan bij het onderzoek van de lectoren tijdens hun afstudeeronderzoek.