HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Meer dan Steen Alleen

Sociale contacten en meedoen in de buurt zijn voor veel mensen van belang om fijn te wonen. In het project Meer dan Steen Alleen wordt een renovatie of verduurzaming van huurwoningen gecombineerd met het versterken van sociale verbindingen in de buurt.

487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Samenwerken aan Duurzaam Herstel

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

student luistert in les
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Online sessies Impact in het sociale domein

De HAN, Hogeschool Zuyd en de HU organiseerden op 1 en 21 februari vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein online bijeenkomsten over co-creatie in beleid en impact van het sociaal werk. Op 15 maart is de laatste bijeenkomst.

234512 wijkcentrum sociaal samenwerken
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Samen leren voor gezond gewicht

GGD Rivierenland, de gemeentes en onderzoekers van de HAN leren in dit project samen voor en over een gezond gewicht. Zij ontwikkelen een integraal plan voor het bevorderen van een gezond gewicht, dat wordt gedragen door de lokale gemeenschap.

82160 duo lacht
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe doorlopen jongeren zonder startkwalificatie, met multi-problematiek, hun school-naar-werktransitie? In haar promotieonderzoek onderzoekt Maritza Gerritsen deze vraag onder andere vanuit de waarde die deze jongeren aan werk hechten, hun toekomstbeelden en de mogelijkheden tot ondersteuning.

28611 student lacht naar ander
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Zakgeldproject

In gezinnen waar financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld niet vanzelfsprekend. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met geld? Gemeente Nijmegen wilde weten hoe deze inwoners daarbij het beste ondersteund kunnen worden. HAN onderzocht dit met 3 co-onderzoekers met LVB.

#50euroweek briefgeld euro budget
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden