Handboek EBP Stap 5: Zorg dat de verandering blijvend is

een arts overlegt met haar leidinggevende.

In deze stap zorg je ervoor dat de strategieën uit het plan vast onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.

Checklist

 • Blijf iedereen betrekken bij de voortgang en de ontwikkelingen
 • Houd in de top van de organisatie continue aandacht voor EBP in de zorg
 • Zorg structureel voor voldoende mensen, tijd en middelen 
 • Continueer het geven van leiding aan het project
 • Draag zorg voor enthousiaste kartrekkers
 • Maak de EBP-cultuur onderdeel van beleid en werkprocessen van de organisatie
 • Agendeer de EBP-cultuur in het werk- en teamoverleg
 • Agendeer de EBP-cultuur in het functioneringsgesprek
 • Laat EBP-cultuur terugkomen in schriftelijke communicatie
 • Draag er zorg voor dat nieuwe medewerkers worden geïnformeerd en geschoold 
 • Draag er zorg voor dat cliënten en hun familie worden geïnformeerd  
 • Geef medewerkers de ruimte om hun eigen verhaal te vertellen
 • Organiseer eigenaarschap van EBP bij medewerkers
 • Deel positieve resultaten (successen) en maak ze zichtbaar voor anderen, waaronder andere disciplines (uitgewerkt in het instrument PDDOEN)
 • Kijk ook eens op

 • Lezen

  Grol R. & Wensing M. (2017). Implementatie, effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Bohn Stafleu Van Loghum

Handbook EBPToolbox


Als je dit handboek stap voor stap doorwerkt, zul je merken dat gaandeweg verschillende tools worden aangereikt. Van essentiële instrumenten voor EBP tot filmpjes en cases. In de toolbox vind je alle tools handig bij elkaar.
 

man en vrouw kijken naar schap bibliotheek