Achtergrond

In extreem droge tijden kunnen schepen minder lading vervoeren in verband met de diepgang en kunnen schepen met een diepgang van boven de 3 meter niet alle drempels passeren. Dit zorgt voor extra druk op het wegennet en verhoogd de transportkosten van ondernemingen.

226382 Rivier de IJssel

Schepen kunnen minder lading vervoeren omdat ze anders kunnen vastlopen. In oktober 2018 is een diepgang op de IJssel gemeten van slechts 165cm, in vergelijking voor de tijd van het jaar hoort de diepgang ruim boven de twee meter te zijn. Voor het bedrijfsleven is het transport over water belangrijk om goederen op een goedkope wijze te vervoeren. 

Risico's van droogte

Voor Oost-Nederland zijn met name het Twentekanaal en de IJssel belangrijke verkeersaders. Voor bedrijven is het van groot belang om rekening te houden met mogelijke transportbelemmeringen in verband met strategische voorraden. Om deze reden hebben de Bedrijvenkring Zutphen, De Ruimte Advies, Provincie Gelderland en het Deltaprogramma Rijn de vraag gesteld aan Lectoraat Sustainable River Management om inzichtelijk te maken wat mogelijke risico’s van droogte zijn voor de scheepvaart op de IJssel en welke maatregelen mogelijk zijn om deze risico’s te reduceren.  

Nieuws en artikelen

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis