Project Living Labs Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)

Lectoraat architecture in health. Living labs

Binnen de Living Labs doen meerdere partijen multidisciplinair onderzoek. We experimenteren en innoveren in real-life contexten. Dit project bestaat uit 2 Field Labs: Campus Heijendaal en Buur & Zo. We werken aan ontwikkeling, implementatie en opschaling van duurzame innovatieve last mile concepten.

Snelle info

Status:

Lopend

Startdatum:

1 september 2019

Looptijd:

4,5 jaar

Subsidie budget:

€ 2,1 miljoen

Projectleider:

Marco Wolf

Aanleiding van het project

De verkeersdrukte en luchtvervuiling in steden is flink toegenomen. Dit heeft een negatieve impact op de leefbaarheid. Daarnaast wordt steeds meer verwacht dat zorg- en overheidsinstellingen efficiënter met hun middelen omgaan. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening.

Doel

Binnen dit project doen gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties gezamenlijk multidisciplinair onderzoek. De Living Labs SSCMH hebben tot doel het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovatieve en duurzame last mile concepten voor zorg- en stadslogistiek.

Het concept Living Lab

Een Living Lab kunnen we omschrijven als zowel een fysieke locatie als een gezamenlijke aanpak. Waar gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties in nauwe samenwerking onderzoek doen, co-creëren en testen. Dit alles in een levensechte omgeving. De volgende uitdagingen worden aangekaart: reduceren van de ecologische voetafdruk, reduceren van (zorggerelateerde) kosten, verbeteren van servicekwaliteit, reduceren van eenzaamheid en verbeteren van de bewoonbaarheid van stedelijke gebieden (reduceren van congestie en emissies). Vanwege de schaarste en fragmentatie van zorglogistieke kennis in organisaties fungeert het Living Lab ook als leeromgeving voor (toekomstige) (zorg)logistieke professionals. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal. 

We werken nauw samen met belanghebbenden en maken gebruik van een trans-disciplinaire onderzoeksbenadering. Zo garanderen we dat ontwikkelde kennis en oplossingen een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen en zakelijk potentieel hebben.

Een consortium van momenteel acht onderzoekspartijen (hbo-instellingen en universiteiten) en twee grote praktijkpartners in de zorg in Nijmegen en Deventer gaan deze uitdaging met elkaar aan. Dit is voor de komende vijf jaar en onder de vlag van de NWO Lighthouse projects, waarvoor subsidie is verleend.

Resultaten

Living Labs SSCMH werkt aan de volgende resultaten:

 1. Kwantitatieve (evidence based) modellen om scenario’s getalsmatig te onderbouwen en te komen tot een meer duurzame supply chain.
 2. Het vertalen van deze modellen naar gebruiksvriendelijke concepten en tools. Enerzijds ter ondersteuning van de transitie richting duurzaam supply chain management. Anderzijds als educatief instrumentarium.
 3. Het ontwikkelen en benutten van ‘best practices’ ter ondersteuning van het verduurzamen van de supply chain.
 4. Het creëren van een inspirerende leeromgeving ter ondersteuning van professionele ontwikkeling en talentontwikkeling.
 5. Het ontwikkelen van concepten binnen de zorglogistiek die bijdragen aan de vermindering van eenzaamheid onder kwetsbare groepen.

Onze partners

Kennisinstellingen:

 • Radboud Universiteit (RU)
 • TU Eindhoven (TU/e)
 • Vrije Universiteit (VU)
 • Windesheim
 • Saxion
 • KennisDC Logistiek

Praktijkpartners:

 • Radboudumc
 • Radboud Universiteit facilitair bedrijf
 • Carinova
 • HAN Servicebedrijf
 • H4 Groep
 • CB 
 • UTS Verkroost  
 • Clean Tech Regio

Overheden:

 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Nijmegen
 • Health Valley
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel

Meer weten? Neem contact op met:

Marco Wolf

 • marco.wolf@han.nl
 • Nieuws

  Hernieuwde opleiding ZorgadministratieModule Zorglogistiek ontwikkeld
  31937 man tandzorg op pop
  onder begeleiding van lector Dennis MoekeStudententeam wint 1e prijs voor vaccinatieplan
  Studenten volgen een opfriscursus vaccineren om zich voor te bereiden op de COVID-vaccinaties.
  distributiecentrum
  Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
  32240 economie management recht

  LectoraatLogistiek en Allianties

  Ons lectoraat werkt via onderzoek aan slimme en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen en overmorgen. We ondersteunen bij onderwijsinnovatie en de slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen.

  Student Rosa Brugts met kind van Richard Sleegers

  SamenwerkingsverbandBusiness Development en Co-creation

  Duurzaamheid, digitalisering en vergrijzing zijn op het moment belangrijke thema’s. Dit betekent dat er bij veel organisaties niet meer alleen wordt gestuurd op financiële opbrengst. Andere vormen van waardecreatie zijn inmiddels ook erg belangrijk. Denk aan big data, circulaire bedrijfsprocessen en innovatie. In het samenwerkingsverband Business Development en Co-creation werken onderzoekers, docenten en studenten samen aan procesinnovatie en vernieuwde samenwerking.

  gang d-vleugel social work met roltrap

  Centre of Expertise (CoE)KennisDC Logistiek

  KennisDC Logistiek is een landelijk samenwerkingsverband. Een open innovatie- en netwerkorganisatie die stimuleert, inspireert, verbindt, deelt, versnelt, faciliteert, organiseert en realiseert. Het doel van de samenwerking is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

  gang d-vleugel social work met roltrap

  ZwaartepuntSustainable energy and environment

  Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma.