Project Living Labs Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)

Lectoraat architecture in health. Living labs

Binnen het Living Lab doen meerdere partijen multidisciplinair onderzoek. We experimenteren en innoveren in real-life contexten. Dit project bestaat uit 2 Field Labs: Campus Heijendaal en Buur & Zo. We werken aan ontwikkeling, implementatie en opschaling van duurzame innovatieve last mile concepten.

Snelle info

Status:

Lopend

Startdatum:

1 september 2019

Looptijd:

4,5 jaar

Subsidie budget:

€ 2,1 miljoen

Subsidieverstrekker:

NWO

Projectleider:

Marco Wolf

Aanleiding van het project

De verkeersdrukte en luchtvervuiling in steden is flink toegenomen. Dit heeft een negatieve impact op de leefbaarheid. Daarnaast wordt steeds meer verwacht dat zorg- en overheidsinstellingen efficiënter met hun middelen omgaan. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening.

Doel

Binnen dit project doen gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties gezamenlijk multidisciplinair onderzoek. Het Living Lab SSCMH hebben tot doel het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovatieve en duurzame last mile concepten voor zorg- en stadslogistiek.

Het concept Living Lab

Een Living Lab kunnen we omschrijven als zowel een fysieke locatie als een gezamenlijke aanpak. Waar gebruikers, kennisinstellingen, publieke en private organisaties in nauwe samenwerking onderzoek doen, co-creëren en testen. Dit alles in een levensechte omgeving. De volgende uitdagingen worden aangekaart: reduceren van de ecologische voetafdruk, reduceren van (zorggerelateerde) kosten, verbeteren van servicekwaliteit, reduceren van eenzaamheid en verbeteren van de bewoonbaarheid van stedelijke gebieden (reduceren van congestie en emissies). Vanwege de schaarste en fragmentatie van zorglogistieke kennis in organisaties fungeert het Living Lab ook als leeromgeving voor (toekomstige) (zorg)logistieke professionals. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal.

We werken nauw samen met belanghebbenden en maken gebruik van een trans-disciplinaire onderzoeksbenadering. Zo garanderen we dat ontwikkelde kennis en oplossingen een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen en zakelijk potentieel hebben.

Een consortium van momenteel acht onderzoekspartijen (hbo-instellingen en universiteiten) en twee grote praktijkpartners in de zorg in Nijmegen en Deventer gaan deze uitdaging met elkaar aan. Dit is voor de komende vijf jaar en onder de vlag van de NWO Lighthouse projects, waarvoor subsidie is verleend.

Deelprojecten

Dit Living Labs project bestaat uit twee praktijk Field Labs:

Fieldlab Campus Heijendaal in Nijmegen

Op één vierkante kilometer huisvest Campus Heijendaal in Nijmegen drie grote instellingen: het Radboudumc, Radboud Universiteit en de HAN. Met meer dan 60.000 studenten, medewerkers, cliënten en bezoekers. Vele goederenstromen gaan van en naar deze instellingen. Samen willen ze de manier waarop ze worden beleverd verbeteren. Wat leidt tot minder uitstoot, congestie en supply chainkosten en tegelijkertijd hogere serviceniveaus. In dit Fieldlab staat het ontwikkelen van een blauwdruk centraal met kostenefficiënte, geconsolideerde en emissievrije 'last-mile'-oplossingen. Die over te dragen zijn aan andere zorg- en overheidsorganisaties. Het Fieldlab Heijendaal gebruiken we ook voor het ontwikkelen en/of verbeteren van logistieke concepten voor afvalvermindering en reverse logistics. Met speciale aandacht voor ziekenhuis specifiek afval.

Meer lezen over Fieldlab Campus Heijendaal

Fieldlab Buur & Zo  in Deventer

In Fieldlab Buur & Zo ontwikkelen we een schaalbaar logistiek concept ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen. Dit door inzet van een Buurtconciërge of Buur die in de wijk een vinger aan de pols houdt. In een later stadium breiden we deze dienstverlening uit met concepten ter ondersteuning van de personenmobiliteit. Het kernidee? Gebundelde zero-emissie last-mile leveringen van goederen voedsel, medicijnen en was combineren met het vervoer van kwetsbare burgers naar sociale hotspots in de buurt. Zo draagt dit lab niet alleen bij aan een vermindering van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot. Ook draagt het bij aan de positieve gezondheid van de mensen in de wijk.

Meer lezen over Fieldlab Buur & Zo in Deventer

De concepten die we binnen de beide Fieldlabs ontwikkelen dienen een realistisch en schaalbaar businessmodel te hebben.

Resultaten

Living Labs SSCMH werkt aan de volgende resultaten:

 1. Kwantitatieve (evidence based) modellen om scenario’s getalsmatig te onderbouwen en te komen tot een meer duurzame supply chain.
 2. Het vertalen van deze modellen naar gebruiksvriendelijke concepten en tools. Enerzijds ter ondersteuning van de transitie richting duurzaam supply chain management. Anderzijds als educatief instrumentarium.
 3. Het ontwikkelen en benutten van ‘best practices’ ter ondersteuning van het verduurzamen van de supply chain.
 4. Het creëren van een inspirerende leeromgeving ter ondersteuning van professionele ontwikkeling en talentontwikkeling.
 5. Het ontwikkelen van concepten binnen de zorglogistiek die bijdragen aan de positieve gezondheid van kwetsbare groepen.

Achtergrond

Stadsbesturen en zorg- en overheidsinstellingen worstelen steeds vaker met verkeerscongestie in de stad en op de campus, luchtkwaliteit en leefbaarheid in het algemeen. Dit vraagt om innovatieve distributieconcepten die uitdagingen omtrent effectieve en efficiënte modaliteitsplanning, bezettingsgraden en duurzaamheidsdoelen aanpakken. Tegelijkertijd staan zorgverleners op het punt van transitie naar (meer) duurzame bedrijfsvoering. Dit is aangemoedigd door bijvoorbeeld toenemende zorgkosten, voortdurende bezuinigingen, krapte op de arbeidsmarkt en toenemend ecologisch bewustzijn. Het gevolg is dat zorgverleners hun bedrijfsmodellen en onderliggende logistieke concepten moeten aanpassen en innoveren.

De opmaat naar duurzame last-mile logistiek

Het KennisDC Logistiek Gelderland startte daarom samen met netwerkpartners dit project. Nieuwe stedelijke distributieconcepten kunnen de impact op milieu en maatschappij reduceren door het verminderen van emissies, congestie en luchtvervuiling. Dit is het  gevolg van het effectief consolideren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het leveren van innovatieve oplossingen voor zorg, welzijn en gerelateerde diensten. Maar het gaat breder dan dat. Denk bijvoorbeeld ook aan verschillende overheidsinstellingen op een campusterrein die met een gezamenlijke inkoop en slimme bundeling in de levering de goederenstromen kunnen reduceren. Of denk aan de goederenstromen van bouwlogistiek in stadscentra, de ontwikkelingen rondom circulair bouwen en de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden.  Belangrijke thema’s van onderzoek zijn (verandering in) het inkoopgedrag van betrokken instanties, wat een slimme structuur van overslagpunten is om goederen te kunnen bundelen en hoe overheidsbeleid (met randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld zero-emissie zones) een bijdrage kan leveren.

Inhoudelijke onderzoeksthema’s

Het Lectoraat Logistiek & Allianties is penvoerder van dit project. En heeft onder aanvoering van dr. Dennis Moeke een uniek en breed consortium tot stand gebracht. Verschillende maatschappelijke partners uit de (semi-)publieke sectoren en het bedrijfsleven nemen deel aan het project.

Op basis van de drie hoofddoelen zijn samen met de consortiumpartners de volgende inhoudelijke onderzoeksthema's gedefinieerd :

 1. Bundelen van goederenstromen
 2. Last-mile logistiek
 3. (Rest)afval en retourstromen
 4. Circulair inkopen
 5. Logistiek ten behoeve van positieve gezondheid

Onze partners

Kennisinstellingen:

 • Radboud Universiteit (RU)
 • TU Eindhoven (TU/e)
 • Vrije Universiteit (VU)
 • Windesheim
 • Saxion
 • KennisDC Logistiek

Praktijkpartners:

 • Radboudumc
 • Radboud Universiteit facilitair bedrijf
 • Carinova
 • HAN Servicebedrijf
 • H4 Groep
 • CB 
 • UTS Verkroost  
 • Clean Tech Regio

Overheden:

 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Nijmegen
 • Health Valley
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel

Meer weten? Neem contact op met:

Marco Wolf

 • marco.wolf@han.nl
 • Nieuws

  Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
  513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
  354386 Presentatie mbo middag, auditorium R31. Economisch domein. 2021
  32149 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics
  413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

  LectoraatLogistiek en Allianties

  Ons lectoraat werkt via onderzoek aan slimme en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen en overmorgen. We ondersteunen bij onderwijsinnovatie en de slimme verduurzaming van logistieke infrastructuren en bedrijfsprocessen.

  Student Rosa Brugts met kind van Richard Sleegers

  Centre of Expertise (CoE)KennisDC Logistiek

  KennisDC Logistiek is een landelijk samenwerkingsverband. Een open innovatie- en netwerkorganisatie die stimuleert, inspireert, verbindt, deelt, versnelt, faciliteert, organiseert en realiseert. Het doel van de samenwerking is een betere en intensievere interactie te realiseren tussen ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksorganisaties.

  gang d-vleugel social work met roltrap

  ZwaartepuntSustainable energy and environment

  Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma.

  SEE, parkeersymbool elektrische auto