Project Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg

docent kijkt mee tijdens praktijk oefening

De ambitie van Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om door middel van (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. Met dit project willen we problemen op het raakvlak mondgezondheid en voeding sneller signaleren.

Snelle info

Projectleider:

Elke Naumann

Startdatum:

1 juni 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

19 maanden

Subsidieverstrekker:

RAAK-mkb  (SIA)

Aanleiding van het project

Veel thuiswonende ouderen hebben problemen met mondgezondheid en voedingsinname. Natuurlijk is er een verbandHet op tijd signaleren van problemen draagt bij aan betere zorg. Mondhygiënisten en diëtisten willen graag eerder herkennen wanneer ze moeten doorverwijzing naar de andere discipline.   

Doel

Doel van dit project is om een beknopte set vragen/ beslisboom te maken. Deze helpt mondhygiënisten en diëtisten om patiënten te identificeren die risicohebben op problemen met mondgezondheid en voedingsinname. Zodat ze deze patiënten kunnen doorverwijzen naar elkaar. 

Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Aanpak

In een consortium van praktijken van mondhygiënistendiëtisten en betreffende beroepsverenigingen gaat het om de volgende onderzoeksopzet: 

 • Het in kaart brengen van risicofactoren voor slechte mondgezondheid in relatie tot voeding en vice versa. 
 • Het ontwikkelen van vragenlijsten die de mondhygiënist en de diëtist kunnen toepassen om risico’s te identificeren. 
 • Het landelijk uitzetten van dezelfde vragenlijst om inzicht te krijgen in de prevalentie van risicofactoren op het kruispunt van voedingsproblemen en mondgezondheid. 
 • Landelijk onderzoek
 • Het onderzoeken hoe optimale samenwerking er uitziet tussen mondhygiënisten en diëtisten en tussen mondhygiënisten/diëtisten en andere zorgprofessionals. En hoe optimale zorg rond voeding en mondzorg er volgens ouderen uit zou moeten zien. 
 • Het organiseren van een afsluitend symposium. 

De resultaten worden verspreid via kanalen zoals het Netwerk Voeding en Mondgezondheid, de beroepsverenigingen van mondhygiënisten en diëtisten en de Stuurgroep Ondervoeding. 

Landelijk onderzoek

Monhygiënisten en diëtisten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan een landelijk onderzoek. We vragen diëtisten en mondhygiënisten om een vragenlijst af te nemen bij patiënten van 65 jaar of ouder. Het doel is om gegevens van 1000 patiënten te verzamelen. Op basis van de resultaten krijgen we inzicht welke problemen voorkomen en samenhangen in de mondgezondheid en voedingstoestand bij thuiswonende ouderen.

Maak kennis Ons team

Team Eten met Lange Tanden

Elke Naumann

Projectleider
Associate Lector Elke Naumann

Vanessa Hollaar

Onderzoeker
foto Vanessa Hollaar

Onze partners

 • HU Lectoraat Innovaties in de preventieve zorg 
 • Mondhygiënisten  
 • Diëtisten  
 • Beroepsverenigingen van diëtisten en mondhygiënisten  

Betrokken opleidingen

Voeding en Diëtetiek

Voltijd Bachelor

Leer hoe je voorlichting geeft over voeding en voedingsgedrag. Heb je lef? Word diëtist. Kies HAN Voeding en Diëtetiek voltijd in Nijmegen!

studenten snijden ui

Mondzorgkunde

Voltijd Bachelor

Leer je hoe je mondproblemen bij patiënten kunt voorkomen en behandelen. Word mondhygiënist. Kies HAN Mondzorgkunde voltijd in Nijmegen!

studenten oefenen op elkaar

In contact komen?

Elke Naumann, projectleider

 • e.naumann@han.nl
 • Publicaties

  De ondezoekers binnen het project 'Eten met Lange Tanden' wil de problemen op het raakvlak mondgezondheid en voeding sneller signaleren. Vanuit dit  onderzoeksproject zijn al verschillende publicaties verschenen.

   

  twee studenten praten over gezonde voeding

  Nieuws en artikelen

  docent kijkt mee tijdens praktijk oefening
  238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.
  hoofd student scherp achter groente en fruit op tafel
  presentatie groente en fruit op tafel
  Ouderenzorg

  ZwaartepuntDe HAN staat voor Health

  Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

  Ouderenzorg