Resultaten (januari 2022)

De afgelopen 2,5 jaar is het project Eten met Lange Tanden uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van het project en de resultaten tot nu toe.

docent kijkt mee tijdens praktijk oefening

De centrale vragen in het project waren:

  • Welke vragen zouden mondhygiënisten moeten stellen aan patiënten om risico’s en/of problemen op het terrein van voedingsinname in kaart te brengen?
  • Welke vragen zouden diëtisten moeten stellen aan patiënten om risico’s en/of problemen met mondgezondheid te signaleren?

Deelonderzoeken

Folder met infographic

Er is een folder gemaakt met een infographic. Hierin zijn alle opbrengsten en aandachtspunten makkelijk terug te vinden.

Diëtistendagen, NVM Congres en webinar

Inge Cantatore (diëtist in Amsterdam) en Elke Naumann (associate HAN-lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl) hebben tijdens de Diëtistendagen in oktober de voorlopige resultaten van het project Eten met Lange Tanden gedeeld. Liesbeth Haverkort (HU-ondezoek bij het Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg) en Vanessa  Hollaar (HAN-onderzoeker bij het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl ) hebben dit gedaan op het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten op 12 november. Zij hebben tevens de relatie tussen (onder)voeding en mondgezondheid gepresenteerd.

Op 15 februari geven Elke Naumann en Katarina Jerković-Ćosić (HU-lector bij het lectoraat in de Preventieve Zorg) een presentatie tijdens een Webinar Mondgezondheid, Ondervoeding en Microbiota

Vervolgonderzoek

In een vervolgproject gaan we kijken hoe diëtisten en mondhygiënisten samenwerking onderling én in de eigen regio/wijk vorm kunnen geven, zodat aandacht voor voeding en mondzorg geborgd is en zo bijdraagt aan kwaliteit van leven en gezondheid in de wijk/regio. Bovendien zijn ook andere professionals nodig om tijdig (dreigende) problemen ten aanzien van voeding en/of mondgezondheid te signaleren. Denk aan huisarts(praktijken), wijkverpleegkundigen en medewerkers uit het sociaal domein. Hoe deze samenwerking georganiseerd kan worden op het thema voeding en mondgezondheid en wie welke rol daarin heeft, willen we graag verder verkennen.

Het doel van een vervolgproject is om te komen tot betere interprofessionele samenwerking rond voeding en mondgezondheid door het realiseren van een (wijk)netwerk zodat betere signalering van problemen en afstemming van zorg rond voeding en mondgezondheid.

347671 Logo Eten met Lange Tanden

Wil je meedoen?

  • Ga dan op zoek naar een diëtist met wie je zou willen samenwerken
  • Voor deelname is het nodig dat je zzp'er of mkb'er bent. Ook is het nodig dat je deel uitmaakt van een (formeel of informeel) samenwerkingsverband, zodat uitkomsten en ervaringen makkelijk gedeeld kunnen worden met andere collega's.
  • Meld je aan, als koppel (!), door een mail te sturen naar Elke Naumann
  • Wij zijn op zoek naar 10 koppels, op volgorde van aanmelding.
  • Doe dit vóór 16 februari 2022

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met associate HAN-lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl, Elke Naumann