Project Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

groep mensen achter laptop informeel

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

Snelle info

Projectleider:

Jos Sanders

Startdatum:

1 november 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

12 maanden

Subsidie:

Nee

Aanleiding

Actuele skills van vakmensen zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en eigenschappen. En dat zorgt voor mismatches op de arbeidsmarkt. Vervelend voor zowel werkgevers als vakmensen. Daar willen we iets aan doen.

Doel

Het hoofddoel van dit project is: verduurzamen van de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden. Om dit te bereiken zijn er de volgende deeldoelstellingen:

 • Vakmensen inzicht geven in de eigen actuele skills.
 • Vakmensen inzicht geven in de ontwikkeling van die skills.
 • Het vertrouwen van vakmensen in hun eigen ontwikkelvermogen vergroten.
 • Begeleiden van vakmensen bij het bepalen van hun ontwikkelbehoefte.
 • Afstemmen van de ontwikkeldoelstellingen van vakmensen aan de ontwikkeldoelstellingen van organisaties.

Achtergrond

Het project Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen is in opdracht van Bouwend Nederland, Techniek Nederland en WijTechniek eind 2019 gestart. Het idee is vakmensen inzicht geven in de eigen skills én de ontwikkeling van die skills. Hiermee zien vakmensen hun leervermogen. En voelen ze zelf meer verantwoordelijkheid voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Onze partners

 • James Loopbaan
 • ROC van Amsterdam
 • TNO
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Vrije Universiteit
 • Universiteit van Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Manpower
 • Randstad
 • FNV
 • UWV
 • Hogeschool Windesheim
 • ROC Nova
 • SEO
 • AWVM
 • Hogeschool Saxion 
 • Techniekraad Noord-Holland

Resultaten

In november 2020 is het prototype Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen gereed. Goldschmeding Foundation heeft € 70.000,- geschonken. Hiermee gaan we het Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen inzetten voor 25 vakmensen. Deze vakmensen zijn 50 jaar of ouder en hebben een fysiek zwaar beroep.

Meer weten? Neem contact op met:

Nieuws

Skills paspoort

Weg met het cv, het digitaal skills paspoort in opmars

Het skills paspoort, een digitaal overzicht van iemands vaardigheden en talenten, wint langzaam terrein. Naar verwachting vervangt deze tool op termijn het vertrouwde cv. Inmiddels zijn er diverse pilots gestart. Zo ontwikkelt HAN-lector Jos Sanders een skills paspoort voor vaklieden.

HAN Redactie
25 augustus 2020
291820 Claudia Broekema bij een rol met groene kabels. Zij is van Volandis in Harderwijk en weet alles van het Digital Skills Paspoort.

Aanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijsAanpak om werkdruk te verlagen bij leraren in voortgezet onderwijs

De werkdruk in het onderwijs is een hot item. En dat is niet nieuw. Ruim 10 jaar geleden werd het taakbeleid in voortgezet onderwijs ingevoerd voor meer grip op alles wat tijdens en naast de lessen moet gebeuren. Maar juist dat taakbeleid blijkt nu werkdruk te veroorzaken. Lector Jos Sanders wil daar verandering in brengen. Samen met TNO en 3 middelbare scholen ontwikkelt hij een aanpak

HAN Redactie
05 december 2018
30390 Extern Bureau werken aan computer

Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

HAN Redactie
02 februari 2019
Jos Sanders

Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

HAN Redactie
30 september 2019
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Jos Sanders: 'Tijd voor actie. Een onderzoek. In de praktijk!'

Op 24 januari 2019 wordt Jos Sanders door het College van Bestuur geïnstalleerd als lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan. Het komt volgens Sanders maar niet tot de gewenste doorbraak in een leven lang ontwikkelen. 'Daar moet nú maar eens verandering in komen.'

HAN Redactie
12 december 2018
288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.

Zwaartepunt Smart Region: hoe verbinding tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven?

De wereld verandert. Via het zwaartepunt Smart Region wil de HAN de wendbaarheid van mens, organisatie en regio vergroten. De HAN-lectoren Maarten van Gils, Jos Sanders en Marijke Kral vertellen er meer over en leggen uit wat de bedoeling is.

HAN Redactie
17 februari 2019
null

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

ZwaartepuntSmart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Smart Region om een maandelijkse update te ontvangen.