Samen sterk in samenwerken

Typeren we 2020 in nog geen 10 trefwoorden, dan zou dit zomaar het lijstje voor de HAN kunnen zijn: coronavirus; online leren; online werken; academies van start; studentenwelzijn. Toch reserveren wij graag de eerste plek op de lijst voor: samenwerken.

256934 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

Want juist in dit veelbewogen jaar werd zonneklaar hoe vitaal én onmisbaar onze samenwerkingsverbanden “in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld” zijn. Luister en kijk maar naar wat onze studenten, medewerkers en partners daarover in dit overzicht zélf zeggen!

De driehoek in actie

Ze vertellen je over inspirerende en innovatieve initiatieven in ons onderwijs, onderzoek en werkveld. Over wat al die samenwerking hun persoonlijk heeft gebracht, van kennis en inzicht tot fijne ontmoetingen, werkplezier en levenservaring. En natuurlijk over de resultaten voor onderwijs, onderzoek en regio, en de maatschappelijke meerwaarde hiervan. Dit overzicht sluiten we af met een greep uit de hoogtepunten van 2020.

Online leren en werken

2020 was een turbulent jaar, en dat is nog zachtjes uitgedrukt! Het coronavirus zette alles totaal op zijn kop, wereldwijd, in Nederland, en uiteraard ook aan de HAN. De manier van onderwijs geven, van onderzoek doen, van samenwerken binnen en buiten onze poorten, het moest allemaal drastisch anders – bijna van de ene op de andere dag.
 

Gezamenlijke veerkracht

Die uitdaging hebben we als hogeschool gezamenlijk opgepakt. Door aan de systeem- en proceskant in een samenspel met alle betrokkenen snel te schakelen, konden we onze tienduizenden studenten – zoveel als mogelijk – onderwijs op afstand bieden. Langs dezelfde lijnen wisten we met het werkveld in verbinding te blijven. Medewerkers richten hun ‘thuiskantoor’ in en gingen met volle inzet aan de slag. Docenten en organisatie zetten zevenmijlstappen richting online onderwijs. Bovendien werd ons onderwijs weer verder geflexibiliseerd. Studenten waren bij de omslag naar online al even weerbaar en wendbaar.
Door heel 2020 als collectief de schouders eronder te zetten, heeft de HAN-community zich van zijn beste kant laten zien. Grote bewondering en waardering daarvoor!

Gezamenlijke uitdagingen

Tegelijkertijd bleef het een jaar dat ons allemaal op de proef stelde. Het voelde als een zware marathon en dan, na een adempauze in de zomer, nog één. Wat wil je? Studenten en docenten moesten in ijltempo nieuwe digitale vaardigheden onder de knie krijgen. Onze studenten hadden en hebben te lijden onder de aanhoudende crisis en coronamaatregelen. Vanwege schaarse stageplekken, dreigende studievertraging, wegvallende bijbanen en een saai en vlak studentenleven. Studentenwelzijn was een belangrijk aandachtspunt voor ons en zal dat ook blijven.
Ook in onderzoek, ondersteuning en management was het doorlopend alle hens aan dek. Ongekende omstandigheden, waarin we ondanks alle inspanningen niet altijd de normale (onderwijs)kwaliteit konden bieden. Bovendien vielen er bij veel samenwerkingspartners door de economische neergang harde klappen.

Komst van 14 academies

Gelukkig toonde 2020 zich voor de HAN ook van een zonniger kant. Door die andere, grote ontwikkeling na een periode van grondige voorbereidingen: de start van 14 academies per 1 januari 2020, als gevolg van de organisatieverandering HAN2020. Alle 14 werken ze binnen het eigen domein aan het versterken van de samenwerking in de driehoek.
Nu al zien we mooie staaltjes van gebundelde denk- en daadkracht, vanuit en ook tussen de academies. Van multidisciplinaire projecten en onderzoeksopdrachten tot het opbloeien van hybride leeromgevingen. Onze studenten worden hier elke dag beter van, net zoals het onderwijs en onderzoek en onze partners en de regio als geheel!

Aan het roer

Voor ons als bestuur was 2020 om nóg een reden een jaar van verandering. Na 7 jaar nam Kees Boele afscheid als voorzitter van het College van Bestuur op 16 maart – de dag dat de 1e lockdown in Nederland werd afgekondigd. Daarna stonden Yvonne de Haan en Bridget Kievits gezamenlijk aan het roer van de HAN. Tot 1 september; vanaf die dag was het College van Bestuur weer compleet, met de komst van Rob Verhofstad als nieuwe voorzitter.

54122 foto Kees Boele College van Bestuur

Veel van dit alles en méér komt in een rijke variatie terug in de verhalen en interviews uit dit jaaroverzicht. We nodigen je van harte uit om erin te duiken. De parels liggen, zoals je zult zien, voor het oprapen. 

Veel lees- en kijkplezier!

Met vriendelijke groet,
Rob Verhofstad, Yvonne de Haan en Bridget Kievits
College van Bestuur HAN

April 2021

HAN Studiesucces

HAN Studiesucces  biedt begeleiding en ondersteuning bij allerlei studiezaken die studenten aangaan. Zo zijn er zelfstudietips en tips ontwikkeld om mentaal fit te blijven op afstand. 

32243 en-student-gesprek-overleg