Dit is je studie

In de 1e paar jaar doe je veel psychologische kennis op. Ook train je je vaardigheden, zoals coachen en talentontwikkeling. Je oefent dit in opdrachten die rechtstreeks uit de praktijk komen. In het 3e jaar ga je stage lopen. En dan is het al tijd voor je laatste jaar, waarin je gaat afstuderen!

Je krijg veel verstand van zaken De opbouw van de opleiding Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie aan de HAN staan 3 onderwerpen centraal: samenwerken, zelfmanagement & professioneel handelen en leren door uitproberen. De kennis en vaardigheden die je leert, oefen je in beroepstaken. Dit zijn opdrachten zoals je die in het werk van de toegepast psycholoog tegenkomt. Verder werk je veel aan je eigen ontwikkeling. 

Je propedeuse jaar

In het 1e jaar krijg je een goed beeld van de opleiding en van je toekomstige beroep. Je begint met de basiskennis van psychologie en het onderwerp ‘Psychologische begeleiding en coaching’. Verder doe je praktijkgericht onderzoek en werk je aan je eigen ontwikkeling.

Psychologische begeleiding en coaching

Dit is het 1e onderwerp waar je bij TP mee aan de slag gaat. Je leert bijvoorbeeld hoe je een cliënt die vastloopt op zijn werk kunt coachen. En hoe je het gedrag van mensen analyseert en beïnvloedt, zodat ze gezond en met plezier (blijven) werken.  

Vakken 1e jaar

In het 1e jaar ga je aan de slag met beroepsopdrachten en leg je tegelijkertijd een stevige, theoretische basis. Ontdek hier welke onderwerpen er op het programma staan. 

Persoonlijke ontwikkeling

Dit is iets waar je veel aan werkt tijdens je studie. Als toegepast psycholoog ben je immers je eigen instrument! Je wordt opgeleid tot reflectieve professional. Dat betekent dat je kritisch naar jezelf kijkt en jezelf afvraagt wat je talenten en ontwikkelpunten zijn. Je leert feedback geven en ontvangen. De studieloopbaanbegeleider helpt je bij het ontwikkelen van de zelfsturing die je nodig hebt om je studie te volbrengen. 

25% praktijk

Tijdens de opleiding worden er verschillende themadagen georganiseerd. Op die dagen ga je met een echte cliënt of opdrachtgever aan de slag. Zo pas je jouw kennis en vaardigheden toe in de praktijk. Ook volg je trainingen. In totaal besteed je minimaal 25% van je studietijd aan leren in de praktijk!

Je krijgt volop begeleiding

Bij TP maak je deel uit van een onderwijsteam. De docenten uit dat team begeleiden je tijdens je gehele studie. Zo kennen jullie elkaar goed en ontstaat er een veilige leeromgeving voor je. Ook krijg je bij de HAN een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Heb je problemen thuis, met vrienden of loopt het gewoon niet zoals je wilt? Je slb’er denkt graag met je mee.  

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief advies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.  

Meer Psychologie

In het 2e jaar start je met de hoofdfase van de opleiding. Je doet nu nog meer psychologische basiskennis op. En je gaat met nieuwe onderwerpen aan de slag. Uiteraard komt er ook weer een stuk praktijk bij kijken.

Nieuwe onderwerpen

Een nieuw jaar, nieuwe onderwerpen. Dit jaar krijg je te maken met onderwerpen als ‘A Brain-Healthy Lifestyle’, ‘Sociale Psychologie’ en ‘Cultuur en Diversiteit’. Ook ga je aan de slag met 2 nieuwe beroepstaken, namelijk 'Assessment en Talentontwikkeling’ en 'Trainen'. Bij de eerste beroepstaak leer je het ontwerpen van een training en het uitvoeren van trainingen voor groepen mensen om hun deelname aan het arbeidsproces en hun persoonlijk functioneren te verbeteren. Ook kan de toegepast psycholoog vanuit zijn achtergrond verandertrajecten in organisaties begeleiden. Bij de tweede beroepstaak ga je aan de slag met het meten van het gedrag van mensen in relatie tot hun functioneren en hun duurzame inzetbaarheid. De toegepast psycholoog kan door middel van het systematisch inzetten van psychologische instrumenten een uitspraak doen over mogelijkheden en beperkingen van mensen.
 

Oefenen in de praktijk

Binnen de beroepstaken voer je een praktijkopdracht uit. Je neemt  onder andere startassessments (‘nulmetingen’) af bij de tweedejaars studenten van Toegepaste Psychologie. Je stelt een assessmentprogramma op om een nulmeting te ontwikkelen waarmee de kwaliteiten en aandachtspunten van een High-Performance crisisteam vastgesteld kunnen worden. Of je verzorgt bijvoorbeeld een training voor de medewerkers van een bedrijf. Zo leer je de theorie gelijk toepassen!

Leren vanuit de praktijk

Wij geloven dat je niet alleen in de schoolbanken leert. Ervaring opdoen in de praktijk is minstens zo belangrijk. Daarom hoort leren in de praktijk er echt bij binnen Toegepaste Psychologie. Dit bouwen we langzaam op. In het 3e jaar loop je een jaar lang stage bij een organisatie. Ook je afstudeeronderzoek voer je uit in de praktijk. Zo ontwikkel jij je tot een bachelor die psychologische kennis en vaardigheden kan toepassen op het gebied van de werkende mens. 

LevelUp!

Ben jij een ondernemende student? En wil je meer uit je studie halen? Aan de opleiding Toegepaste Psychologie is een studentenbedrijf verbonden: LevelUp. Opgezet voor én door studenten TP. Bij LevelUp leer jij je ontwikkelen als ondernemer en professional. Onder begeleiding van ervaren studenten en een docent kun je échte opdrachten voor bedrijven uitvoeren. Dat staat goed op je CV! 
LevelUp combineren met je studie is geen probleem, we houden rekening met jouw interesses en tijdsbestek. Je kunt ook je vrije ruimte invullen met LevelUp!  

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Stage lopen

Dit is het jaar dat je écht aan de slag gaat in de praktijk. Het hele jaar loop je namelijk 4 dagen per week stage. Zin in een buitenlandreisje? Je kan ook je stage lopen in het buitenland!

Kies je stageplek

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als loopbaanbegeleider op een ROC of hogeschool. Of als coach bij een re-integratiebedrijf. Of wat dacht je van een stage als trainer gespreksvaardigheden en assertiviteit? Wil je meer uit je studie halen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Je kunt ook je stage Toegepaste Psychologie in het buitenland lopen! 

Terugkomdag

Als je echt werkt in de praktijk, is het natuurlijk belangrijk dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor dat wat je doet. Daarom kom je naast je stage om de week een dag naar school. In een vaste groep van studenten bespreken jullie tijdens supervisiebijeenkomsten ‘kwesties’ of ‘dilemma’s’ uit de praktijk. Doel van deze bijeenkomsten? Inzicht krijgen in je eigen professionele handelen en dit duurzaam leren verbeteren.  

Droom je van studeren in het buitenland? Go abroad!

Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen.

Zo organiseren we bijvoorbeeld het Go Abroad festival. Tijdens het festival zijn er infosessies over internationale stage en studie buitenland. Voor eerstejaars studenten is er een presentatie over de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te doen.

Minor en afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint, met je diploma als finish. In het 1e semester volg je een minor die jou interessant lijkt. Tijdens het 2e semester ga je aan de slag met je afstudeerproject.

Welke minor kies jij?

Een minor is een soort vakkenpakket over een onderwerp dat jij interessant vindt. Hiermee kun je je straks profileren als toegepast psycholoog. Er zijn minors over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een minor ‘Creativity and Art at Work’ of ‘Gedragsverandering voor Professionals’. Kies je voor een vrije minor of de minor Global Awareness? Dan kun je zelfs je minor in het buitenland doen! We werken intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kunt kiezen voor een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Er zijn 3 soorten minors: 

Verdiepende minor 
Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied. 

Verbredende minor 
Maak kennis met een heel ander vakgebied. 

Doorstroomminor 
Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen. 

Afstudeerprojecten

In je afstudeeropdracht Toegepaste Psychologie kun je vele onderwerpen onderzoeken ter verbetering van de praktijk. Hieronder lees je 2 voorbeelden van studenten die je voor gingen:

  • Door veranderingen in de zorg gaan ze bij Sirjon over op zelforganisatie. Henk van den Boogaart heeft onderzocht hoe de ondersteunende en de uitvoerende teams daarbij succesvol kunnen samenwerken. Zijn conclusie:  fysieke nabijheid, laagdrempeligheid en zichtbaarheid blijken van belang.
  • Op het Graafschap College bleek het aantal studenten met een functiebeperking dat vroegtijdig stopt met hun studie 2 keer zo groot, in vergelijking met studenten zonder zo’n beperking. Daarom is het programma AUTIN ontworpen. Era Vogelpoel heeft dat programma onder de loep genomen. Zij kwam tot de conclusie dat studenten de uitleg daarvan moeilijk vonden. Haar aanbeveling: gebruik een stappenplan voor de uitleg.

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Science

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend toegepast psycholoog en je mag jezelf Bachelor of Science noemen!

Volgende paginaMaak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!