Meld je aan
De opleiding start 1 keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Dagen
Meelopen, Proefstuderen etc.
 • 11nov
  12nov
  Open Dag
  Nijmegen - 10:00 - 15:00

Dit is je studie Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie leidt jou op tot expert in het analyseren en veranderen van gedrag bij zowel individuen als groepen in de context van arbeid en gezondheid. Denk aan begeleiding bij stress en burn-out, in balans en vitaal blijven en werken vanuit je talenten.

Een student aan het studeren

Je krijgt veel verstand van zaken
 

De opbouw van de opleiding Toegepaste Psychologie

In studiejaar 1 en 2 doe je veel psychologische kennis op. Ook train je je vaardigheden, zoals coachen en het trainen van groepen en teams. Je oefent dit in opdrachten die rechtstreeks uit de praktijk komen. Daarnaast werk je veel aan je eigen ontwikkeling middels zelfreflectie en feedback. In het 3e jaar loop je stage en in je 4e en laatste jaar studeer je af.

Bij Toegepaste Psychologie aan de HAN staan 4 competenties centraal:

 • Het beoordelen van gedrag
 • Het beïnvloeden van gedrag
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Professioneel werken
Verschillende boeken die worden gebruikt op de opleiding toegepaste psychologie

Ik vind het ontzettend leuk dat er zoveel verschillende onderwerpen langskomen in de opleiding en we verschillende rollen aanleren die een toegepaste psycholoog kan aannemen in het werkveld. Ook werken we heel erg praktijkgericht. Hier leer ik veel van en zo doe ik ook ervaring op.

docent voor de klas met whiteboard

Jaar 1: De propedeuse

In het 1e jaar krijg je een goed beeld van de opleiding en van je toekomstige beroep. Je begint met de basiskennis van psychologie en het onderwerp ‘Psychologische begeleiding en coaching’. Daarnaast krijg je 'Preventie en Interventie ontwerp'. Verder doe je praktijkgericht onderzoek en werk je aan je eigen ontwikkeling.

Psychologische begeleiding en coaching

Dit is het 1e onderwerp waar je bij Toegepaste Psychologie mee aan de slag gaat. Je leert bijvoorbeeld hoe je een cliënt die vastloopt op zijn werk kunt coachen. En hoe je het gedrag van mensen analyseert en beïnvloedt, zodat ze gezond en met plezier (blijven) werken.  

Vakken 1e jaar

In het 1e jaar ga je aan de slag met beroepsopdrachten en leg je tegelijkertijd een stevige, theoretische basis. Ontdek hier welke onderwerpen er op het programma staan. 

Persoonlijke ontwikkeling

Dit is iets waar je veel aan werkt tijdens je studie. Als toegepast psycholoog ben je immers je eigen instrument! Je wordt opgeleid tot reflectieve professional. Dat betekent dat je kritisch naar jezelf kijkt en jezelf afvraagt wat je talenten en ontwikkelpunten zijn. Je leert feedback geven en ontvangen. De studieloopbaanbegeleider helpt je bij het ontwikkelen van de zelfsturing die je nodig hebt om je studie te volbrengen. 

Aan de slag met een cliënt of opdrachtgever

Tijdens de opleiding worden er verschillende themadagen georganiseerd. Op die dagen ga je met een echte cliënt of opdrachtgever aan de slag. Zo pas je jouw kennis en vaardigheden toe in de praktijk. Ook volg je trainingen. In totaal besteed je minimaal 25% van je studietijd aan leren in de praktijk!

Je krijgt volop begeleiding

Bij Toegepaste Psychologie maak je deel uit van een onderwijsteam. De docenten uit dat team begeleiden je tijdens je gehele studie. Zo kennen jullie elkaar goed en ontstaat er een veilige leeromgeving voor je. Ook krijg je bij de HAN een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Heb je motivatieproblemen? Kun je hulp gebruiken met het maken van een planning? Of ervaar je veel spanning tijdens de gesprekstoetsen? Je slb'er helpt je graag! 

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Uiterlijk aan het einde van je 1e jaar krijg je een schriftelijk studieadvies, dat gebaseerd is op het aantal behaalde studiepunten. Dat advies bepaalt of je je opleiding kunt voortzetten. Je krijgt een bindend negatief studieadvies als je aan het eind van het 1e jaar minder dan 45 studiepunten hebt behaald en al een eerder voorlopig negatief studieadvies hebt ontvangen. 

docent geeft les in kring

Jaar 2: Meer Psychologie

In het 2e jaar doe je nog meer psychologische basiskennis op. Je gaat met nieuwe onderwerpen aan de slag. Uiteraard komt er ook weer een stuk praktijk bij kijken.

Verdiepende onderwerpen

In je 2e studiejaar krijg je verdiepende onderwerpen bij het vak basiskennis, zoals:

 • A Brain-Healthy Lifestyle
 • Gedrag in organisaties
 • Cultuur en diversiteit

Ook ga je aan de slag met 2 nieuwe onderwerpen:

 1. Assessment en Talentontwikkeling
 2. Trainen

Assessment en Talentontwikkeling
Je gaat aan de slag met het meten van het gedrag van mensen in relatie tot hun functioneren en hun duurzame inzetbaarheid. De toegepast psycholoog kan door middel van het systematisch inzetten van psychologische instrumenten een uitspraak doen over mogelijkheden en beperkingen van mensen, zowel groepen als individuen.

Trainen
In dit vak leer je een trainingsprogramma voor een eigen opdrachtgever te ontwerpen. Ook ontwikkel je trainersvaardigheden om zelf een van deze trainingen voor een groep medewerkers op het gebied van sociale vaardigheden te geven. Om zo hun deelname aan het werkproces en hun persoonlijk functioneren te verbeteren. Ook kan de toegepast psycholoog vanuit zijn achtergrond verandertrajecten in organisaties begeleiden.

Oefenen in de praktijk

Je leert veel van het uitvoeren van praktijkopdrachten. Je neemt onder ander startassessments (nulmetingen) af bij de 2e-jaars studenten van Toegepaste Psychologie. Ook stel je de kwaliteiten en aandachtspunten van een team uit een organisatie vast om vervolgens passend advies te geven over hoe dit team beter kan samenwerken. Als laatste verzorg je een training voor de medewerkers van een bedrijf. Zo pas je de theorie gelijk toe! 

Labs en werkplaatsen

In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan of bij:

 • Allesbinder
 • Dukenburg
 • Hatert
 • Lindenholt

Nieuwsgierig naar Toegepaste Psychologie?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open! Je kunt tijdens de eerstvolgende Open Dag de opleidingslocatie bezoeken, de sfeer proeven en al je vragen stellen aan onze studenten en docenten! Benieuwd hoe het is om Toegepaste Psychologie te studeren? Kom dan proefstuderen!

nijmegen-campus
789f9d4a-0cf9-11ee-b648-02565807075b Toegepaste Psychologie TP, foto 2891, student laat dobbelsteen zien

Jaar 3: Stage lopen als student Toegepaste Psychologie

Leren in de praktijk hoort er echt bij binnen je studie Toegepaste Psychologie. Dit wordt langzaam opgebouwd. In je 3e jaar ga je écht aan de slag in de praktijk. Het hele jaar loop je namelijk 4 dagen per week stage. Zin in een buitenlandreisje? Je kan ook je stage lopen in het buitenland!

Kies je stageplek

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als loopbaanbegeleider op een Regionaal Opleidingen Centrum (roc) of hogeschool. Of als coach bij een re-integratiebedrijf. Of wat dacht je van een stage als trainer gespreksvaardigheden en assertiviteit?

Wil je meer uit je studie halen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Kies dan voor een stage Toegepaste Psychologie in het buitenland!

Terugkomdag en supervisie

Als je echt werkt in de praktijk, is het belangrijk dat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor dat wat je doet. Daarom kom je naast je stage om de week een dag naar de HAN. In een vaste groep van studenten bespreken jullie tijdens supervisiebijeenkomsten situaties (of dilemma’s) uit de praktijk.

Doel van deze bijeenkomsten? Inzicht krijgen in je eigen professionele handelen en dit verder leren te verbeteren.

Droom jij van studeren in het buitenland? Go abroad!

Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor en afstudeeropdracht in het buitenland te doen. Gedurende het jaar worden er verschillende online en offline informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Afstuderen, graduation ceremony

Jaar 4: Minor en afstuderen bij Toegepaste Psychologie

Je afstudeeronderzoek in je 4e jaar voer je ook uit in de praktijk. Zo ontwikkel jij je tot een bachelor die psychologische kennis en vaardigheden kan toepassen bij mensen die werkzaam zijn. In het 1e semester volg je een minor die jou interessant lijkt. Tijdens het 2e semester ga je aan de slag met je afstudeerproject.

Welke minor kies jij?

Een minor is een soort vakkenpakket over een onderwerp dat jij interessant vindt. Hiermee kun je je straks profileren als toegepast psycholoog. Er zijn minoren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een minor ‘Creativity and Art at Work’ of ‘Gedragsverandering voor Professionals’. Kies je voor een vrije minor of de minor 'Global Awareness'? Dan kun je zelfs je minor in het buitenland doen! We werken intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kunt kiezen voor een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Er zijn 3 soorten minoren: 

Verdiepende minor 
Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied. 

Verbredende minor 
Maak kennis met een heel ander vakgebied. 

Doorstroomminor 
Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen. 

Afstudeerprojecten

In je afstudeeropdracht Toegepaste Psychologie kun je vele onderwerpen onderzoeken ter verbetering van de praktijk. Hieronder lees je 2 voorbeelden van studenten die je voor gingen:

 • Door veranderingen in de zorg gaan ze bij Sirjon over op zelforganisatie. Henk van den Boogaart heeft onderzocht hoe de ondersteunende en de uitvoerende teams daarbij succesvol kunnen samenwerken. Zijn conclusie: fysieke nabijheid, laagdrempeligheid en zichtbaarheid blijken van belang.
 • Op het Graafschap College bleek het aantal studenten met een functiebeperking dat vroegtijdig stopt met hun studie 2 keer zo groot, in vergelijking met studenten zonder zo’n beperking. Daarom is het programma AUTIN ontworpen. Era Vogelpoel heeft dat programma onder de loep genomen. Zij kwam tot de conclusie dat studenten de uitleg daarvan moeilijk vonden. Haar aanbeveling: gebruik een duidelijk stappenplan voor de uitleg.

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Science

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend toegepast psycholoog en je mag jezelf Bachelor of Science noemen!

Ask a student

Studenten Toegepaste Psychologie over hun opleiding

Maak kennis met Toegepaste Psychologie

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

794b4d02-0cf9-11ee-8f49-02565807075b Toegepaste Psychologie TP, foto 2862, studenten kletsen op de bank, overleggen
draw-cta-title