Dit is je studie

Tijdens je opleiding Medische Hulpverlening heb je veel praktijk. Je ontwikkelt alle vaardigheden die je nodig hebt in een ambulance, op de operatiekamer, op de afdeling cardiologie of op de spoedeisende hulp. Je leert samenwerken en communiceren: super belangrijk en van levensbelang in de complexe zorgwereld!


Je krijgt veel verstand van zaken De opbouw van Medische Hulpverlening

In het 1e en 2e jaar krijg je de basiskennis die nodig is voor alle zorgdomeinen Acuut, Diagnostiek en Interventie.  Je bestudeert een flinke dosis farmacologie, pathologie, klinisch redeneren, anatomie en fysiologie. Je krijgt onderwijs over het menselijk lichaam en een drietal leerlijnen:

 • Evidence Based Practice
 • Communicatie
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Verder loop je in het 1e jaar zorgstages. Deze stages zijn gericht op kennismaking met patiënten en het uitoefenen aangeleerde basis zorgvaardigheden.

In het 2e jaar oriënteer je je meer op toekomstige werkplekken in verschillende korte stages. Je gaat meteen praktisch aan de slag.

In de laatste fase van je studie loop je een langere tijd stage op een plek die past bij je uitstroomprofiel.

Match je voor het beroep Operatieassistent of Anesthesiemedewerker (richting operatieve of anesthesiologische zorg)? Dan begint je studie met een periode op school. Daarna begint je werk in het 3e en 4e studiejaar op een operatiekamer. In iedere leerperiode werk je 4 dagen per week op de operatiekamer en ga je 1 dag per week naar school.

Je studeert in alle gevallen bij Medische Hulpverlening af als Bachelor of Health!

Je propedeuse jaar

Tijdens je 1e jaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen en met het vakgebied van de medisch hulpverlener. Je legt een stevige basis voor de kennis die je in de latere fase van je opleiding nodig hebt.

Jaar 1: leren van realistische praktijksituaties

Simulatieonderwijs is de rode draad in het onderwijs om op veilige wijze je vaardigheden te oefenen. Er wordt uitgegaan van realistische praktijksituaties en er wordt gewerkt met gastdocenten (professionals uit de praktijk) en simulatiepatiënten. Door samen actief aan opdrachten te werken, blijft het beter hangen wat je leert. 

Ook staat er veel communicatie op je rooster. Als medisch hulpverlener werk je samen met andere zorgverleners: het is belangrijk dat je elkaars taal leert spreken. Je oefent ook in communicatie met patiënten en de omgeving. Acute situaties vragen nu eenmaal veel incasseringsvermogen. Je leert hoe je in die situaties toch goed blijft communiceren.  

Meeloopstage

Dankzij de meeloopstage in je 1e jaar zie je echt wat je gaat doen. Je kunt daar maar beter snel achter komen, zodat je op tijd de juiste studierichting kunt kiezen. Snel inschatten wat je leuk vindt en wat bij je past.

Wist je dat de animo voor de Bachelor Medische Hulpverlening ieder jaar groter is dan het aantal opleidingsplekken? De HAN wil graag meer plekken aanbieden, maar is ook afhankelijk van de stagecapaciteit in het werkveld. Gelukkig is ViaSana een van de partners die dergelijke stageplekken kan aanbieden.

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Studiebegeleiding is er voor jou

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider. Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Daarna bepaal je zelf hoeveel begeleiding je wilt. Daarnaast vorm je met 6 of 8 medestudenten een leerteam. Een docent steunt jullie als studieloopbaanbegeleider. Je komt regelmatig bij elkaar: zo help je elkaar en blijf je van elkaar leren. En speelt er iets thuis, met vrienden of loopt het gewoon niet zoals je wilt? Je studieloopbaanbegeleider denkt graag met je mee.  

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Adequaat en professioneel samenwerken

In het 2e en 3e studiejaar doe je steeds meer medische kennis op. Je werkt met medestudenten in gesimuleerde behandelteams om vanuit een klacht die een patiënt heeft je kennis naar de praktijk te vertalen.

Jaar 2: geef je voorkeur aan

In je 2e studiejaar wordt de basisstof uit jaar 1 verder uitgebreid en wordt dieper ingegaan op zorgdomeinen (Acuut, Diagnostiek en Interventie). In elk zorgdomein loop je een korte stage.

De volgende leerlijnen zijn in de domeinen verweven:

 • Evidence Based Practice
 • Communicatie (Crew Resource Management)
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Je volgt een aparte module 'medisch technologische innovatie'. Want naast aandacht voor patiëntenzorg is het van belang dat je als medisch hulpverlener leert bewegen in een hoogtechnologische (high tech) omgeving. 

In de 3e periode van je 2e studiejaar geef je een voorkeur aan voor een uitstroomprofiel medisch hulpverlener in de richting van:

 • Cardiologie
 • Ambulancezorg
 • Spoedeisende 1e hulp
 • Anesthesiologische zorg
 • Operatieve zorg

Pionier met ons mee!

Het beroep van medisch hulpverlener is nog relatief nieuw. Dit geldt ook voor de opleiding Medische Hulpverlening. Als je bij ons studeert, vragen wij je om actief mee te denken over het onderwijs.

We horen graag je mening over de lessen en je stages.

 • Waar heb je het meest aan gehad?
 • Wat heb je nog nodig?

De HAN heeft veelvuldig overleg met het werkveld. Daardoor sluit de opleiding Medische Hulpverlening goed aan bij de vraag uit de praktijk.

Als student draag je dus echt bij aan het op de kaart zetten van dit nieuwe beroep. 

Aan welk uitstroomprofiel geef je de voorkeur?

Cardiologie

In je 3e en 4e studiejaar loop je 2 maal bij cardiologie (hartonderzoek) een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Ambulancezorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je ook bij ambulancezorg 2 maal een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Spoedeisende 1e hulp

In je 3e en 4e studiejaar loop je ook bij 1e hulp 2 maal een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Anesthesiologische zorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je bij anesthesiologische zorg een duale route. Je werkt dan 4 dagen per week in een ziekenhuis en gaat 1 dag per week naar school. Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Operatieve zorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je bij operatieve zorg een duale route. Je werkt dan 4 dagen per week in een ziekenhuis en gaat 1 dag per week naar school. Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Labs en werkplaatsen

In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan of bij:

 • Lent - Thermion
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • ZZG Herstelcentrum

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Stages en minor

Gedurende je opleiding volg je verschillende stages. In je 3e jaar kies je een minor. Dit is je kans om je te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt.

Jaar 3: zorgstages en verdieping

In het 1e jaar volg je zorgstages, gericht op kennismaking met patiënten en het uitoefenen van op school aangeleerde basis zorgvaardigheden.

In het 2e jaar volg je binnen elk zorgdomein ook een stage, om je verder te oriënteren op de verschillende uitstroomprofielen.

In het 3e en 4e jaar volg je voor de zorgdomeinen Acuut en Diagnostiek 2 verdiepende beroepsvormende stages.

In het zorgdomein Interventie werk je in het 3e en 4e jaar 4 dagen in de week in de praktijk en ga je 1 dag in de week naar school. Dit heet duaal werken en leren.

Let op!

Stageplekken kunnen niet gegarandeerd worden, wat kan leiden tot studievertraging.

De bacheloropleiding Medische Hulpverlening bestaat sinds 2010. Dit is relatief nog een korte bestaansperiode en gaat (zoals bij iedere startende opleiding) gepaard met een aantal onzekerheden. In dit geval is dat vooral het nog ontbreken van een officiële wettelijke registratie van het beroep Medische Hulpverlener, welke op dit moment nog van invloed is op het aantal beschikbare stageplaatsen. Sinds 1 mei 2017 is het beroep medisch hulpverlener voorlopig geregistreerd.

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Bijvoorbeeld de minor 'Complexe Zorg', 'High Care volwassenen en kinderen' en 'pijn voor Health Professionals'.

Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten.

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Aan de slag in het HAN Praktijkhuis

Oefen je medische vaardigheden in het HAN Praktijkhuis. In zalen die zijn ingericht als een echt ziekenhuis. Verschillende zorgopleidingen hebben hier hun basis. Behalve Medische Hulpverlening zijn dit de opleidingen Ergotherapie, Logopedie, Fysiotherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek. 

Vanaf dag 1 van je studie oefen je wat je leert gelijk in de praktijk. Je werkt ook samen met studenten Verpleegkunde.

Studeren in het buitenland?

Bij de bachelor Medische Hulpverlening kun je met de minor International Health een half jaar in het buitenland studeren.

Via deze minor kun je andere culturen en nieuwe mensen leren kennen. Je leert ook helemaal op eigen benen te staan en je eigen horizon te verbreden.

Stage en praktijkgericht onderzoek

Als je gaat afstuderen bij Medische Hulpverlening loop je stage en doe je praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraag vanuit het werkveld.

Jaar 4: afstuderen

Samen met een medestudent zoek je in je 4e jaar oplossingen voor een probleem uit de praktijk. Bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De uitkomsten van dit onderzoek presenteren jullie aan je opdrachtgever en je begeleiders van de HAN.

Afstudeerprojecten

In je afstudeertraject bij Medische Hulpverlening leer je zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren. We geven je 2 voorbeelden van studenten die je voor gingen:

 • Judith de Wit en Chahid Doudouh deden onderzoek naar het effect van groepsgrootte bij reanimatieonderwijs. Leren studenten de reanimatiecompetenties beter en sneller in grote of in kleine groepen? Met hun onderzoek wonnen ze de Joke Mintjes-prijs.  
 • Jorik Loef onderzocht waarom ambulanceverpleegkundigen het nieuwe protocol over wervelkolom immobilisatie niet goed opvolgen. Met zijn goede onderzoek en aanbevelingen won hij de Joke Mintjes-prijs!

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Bij je diploma krijg je een Engelstalige bijlage: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker verder studeren in het buitenland.  

Bachelor of Health in Medische Hulpverlening

Maak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!