Meld je aan
De opleiding start 1 keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Dagen
Meelopen, Proefstuderen etc.
 • 11nov
  12nov
  Open Dag
  Nijmegen - 10:00 - 15:00

Dit is je studie

Tijdens je opleiding Medische Hulpverlening heb je veel praktijkles. Je ontwikkelt alle vaardigheden die je nodig hebt in een ambulance, op de afdeling cardiologie of op de spoedeisende hulp. Je leert samenwerken en communiceren: super belangrijk en van levensbelang in de complexe zorgwereld!

Medische Hulpverlening studentes maken een hartfilmpje van een pop in een praktijklokaal

De opbouw van de studie Medische Hulpverlening

De opleiding Medische Hulpverlening leidt jou op tot een professional die adequaat en op het juiste moment kan handelen, gebaseerd op inzet van kennis, vaardigheden, attitudes en ervaringen. Waarbij jij als student begrijpt wat er aan de hand is en daarop in kan spelen.

Het werkveld waarin de medisch hulpverlener zich beweegt, is divers en gericht op kortdurende intensieve contacten met de patiënt(en). De werkvelden zijn:

 • Acute zorg (spoedeisende hulp en ambulance)
 • Diagnostische zorg (cardiologische zorg)
Studente Medische Hulpverlening maakt hartfilmpje van pop in praktijklokaal

De Bachelor Medische Hulpverlening richt zich op de ontwikkeling van:

 • professionele bekwaamheid
 • professionele identiteit
 • professioneel vermogen

Daarbij wordt gericht op het beroepsprofiel van de Bachelor Medisch Hulpverlener.

De professionele bekwaamheid vormt de basis van je toekomstige beroep, waarbij je kennis opdoet die nodig is om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Naast de theorie krijg je ook vaardigheidslessen die horen bij jouw beroepsontwikkeling en je loopt meerdere stages.

Het professioneel vermogen omvat vaardigheden die gericht zijn te kunnen omgaan met de uitdagingen en problemen van je toekomstige beroep. Om deze vaardigheden te leren krijg je vakken als: onderzoek en innovatie en communicatie. Verder is het belangrijk dat je jezelf als persoon en professional goed leert kennen. In het onderdeel Persoonlijke en Professionele leerlijn krijg je inzicht in je professionele identiteit.

Studenten Medische Hulpverlening controleren hartslag patiënt en overleggen aan het bed
2d622eb0-0cf9-11ee-9bf7-02565807075b Docent voor klas BMH

Je propedeuse jaar

Tijdens je 1e jaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen en met het vakgebied van de medisch hulpverlener. Je legt een stevige basis voor de kennis die je in de latere fase van je opleiding nodig hebt.

Jaar 1: leren van realistische praktijksituaties

Simulatieonderwijs is de rode draad in het onderwijs om op veilige wijze je vaardigheden te oefenen. Er wordt uitgegaan van realistische praktijksituaties en er wordt gewerkt met gastdocenten (professionals uit de praktijk) en simulatiepatiënten. Door samen actief aan opdrachten te werken, blijf je jezelf ontwikkelen tot een professionele beroepsuitoefenaar.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Als medisch hulpverlener werk je samen met andere zorgverleners: het is belangrijk dat je elkaars taal leert spreken. Je oefent in communicatie met patiënten en de omgeving. Acute situaties vragen nu eenmaal veel incasseringsvermogen. Je leert hoe je in die situaties goed blijft communiceren.  

Common trunk

Het 1e en 2e jaar van de opleiding zijn als brede basis opgebouwd (Common Trunk). Je krijgt de basiskennis die je nodig hebt voor het werken in de 2 domeinen waarvoor je wordt opgeleid:

 • Acute zorg (Spoedeisende Hulp en Ambulancezorg)
 • Diagnostiek (cardiologische zorg)

Meeloopstage

Dankzij de meeloopstage in je 1e jaar ontdek je het beroep in het echt! Zo ga je ook bij jezelf ontdekken welk domein jou aanspreekt en bij je past.

Wist je dat de animo voor de Bachelor Medische Hulpverlening ieder jaar groter is dan het aantal opleidingsplekken? De HAN wil graag meer plekken aanbieden, maar is ook afhankelijk van de stagecapaciteit in het werkveld. Gelukkig is ViaSana een van de partners die dergelijke stageplekken kan aanbieden.

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Studiebegeleiding is er voor jou

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider. Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Daarna bepaal je zelf hoeveel begeleiding je wilt. Daarnaast vorm je met 6 of 8 medestudenten een leerteam. Een docent steunt jullie als studieloopbaanbegeleider. Je komt regelmatig bij elkaar: zo help je elkaar en blijf je van elkaar leren. En speelt er iets thuis, met vrienden of loopt het gewoon niet zoals je wilt? Je studieloopbaanbegeleider denkt graag met je mee.  

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

2b5c34da-0cf9-11ee-8c7a-02565807075b Studenten in klaslokaal met docent

Adequaat en professioneel samenwerken

In het 2e en 3e studiejaar doe je steeds meer medische kennis op. Je werkt met medestudenten in gesimuleerde behandelteams om vanuit een klacht die een patiënt heeft je kennis naar de praktijk te vertalen.

Jaar 2: geef je voorkeur aan

In het 2e jaar wordt de basisstof uit jaar 1 verder uitgebreid en verdiept. Via gastlessen door hulpverleners, interviews en praktijksimulaties krijg je nog beter beeld van onze uitstroomrichtingen: Acuut (SEH of Ambulancezorg) en Cardiologie.

De volgende leerlijnen zijn in de domeinen verweven:

 • Evidence Based Practice
 • Communicatie (Crew Resource Management)
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Je volgt een aparte module 'medisch technologische innovatie'. Want naast aandacht voor patiëntenzorg is het van belang dat je als medisch hulpverlener leert bewegen in een hoogtechnologische (high tech) omgeving. 

In de 3e periode van je 2e studiejaar geef je een voorkeur aan voor een uitstroomprofiel medisch hulpverlener in de richting van:

 • Cardiologie
 • Ambulancezorg
 • Spoedeisende Eerste Hulp

Pionier met ons mee!

Het beroep van medisch hulpverlener is nog relatief nieuw. Dit geldt ook voor de opleiding Medische Hulpverlening. Als je bij ons studeert, vragen wij je om actief mee te denken over het onderwijs.

We horen graag je mening over de lessen en je stages.

 • Waar heb je het meest aan gehad?
 • Wat heb je nog nodig?

De HAN heeft veelvuldig overleg met het werkveld. Daardoor sluit de opleiding Medische Hulpverlening goed aan bij de vraag uit de praktijk.

Als student draag je dus echt bij aan het op de kaart zetten van dit nieuwe beroep. 

De verschillende domeinen binnen BMH

Vanaf het 3e leerjaar word je door de opleiding gekoppeld aan een domein. Dan wordt duidelijk in welk domein je de opleiding vervolgt:

 • Acute domein (Ambulancezorg of SEH)
 • Cardiologie

Labs en werkplaatsen

In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan of bij:

 • Lent - Thermion
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • ZZG Herstelcentrum

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

receptie ingang Kapittelweg 33
2ee90830-0cf9-11ee-8e19-02565807075b Reanimatie BMH studenten pop

Stages en minor

Gedurende je opleiding volg je verschillende stages. In je 3e jaar kies je een minor. Dit is je kans om je te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt.

Jaar 3: zorgstages en verdieping

In het 1e jaar volg je zorgstages, gericht op kennismaking met patiënten en het uitoefenen van op school aangeleerde basis zorgvaardigheden.

In het 2e jaar volg je binnen elk zorgdomein ook een stage, om je verder te oriënteren op de verschillende uitstroomprofielen.

In het 3e en 4e jaar volg je 2 verdiepende beroepsvormende stages. 

Let op!

Stageplaatsen kunnen niet gegarandeerd worden. Het niet hebben van een stageplaats kan leiden tot studievertraging. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om voor jou een stageplaats te zoeken, maar zijn helaas ook afhankelijk van externe factoren.

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW)

In je 3e jaar volg je ook de onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn. Hierin ga je samenwerken met studenten van ander zorg- en welzijnsopleidingen. Samen werk je aan een vraagstuk uit de praktijk. Meer info over PZW.

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Bijvoorbeeld de minor 'Complexe Zorg', 'High Care volwassenen en kinderen' en 'pijn voor Health Professionals'.

Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten.

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Aan de slag in het HAN Praktijkhuis

Oefen je medische vaardigheden in het HAN Praktijkhuis. In zalen die zijn ingericht als een echt ziekenhuis. Verschillende zorgopleidingen hebben hier hun basis. Behalve Medische Hulpverlening zijn dit de opleidingen Ergotherapie, Logopedie, Fysiotherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek. 

Vanaf dag 1 van je studie oefen je wat je leert gelijk in de praktijk. Je werkt ook samen met studenten Verpleegkunde.

Studeren in het buitenland?

Bij de bachelor Medische Hulpverlening kun je met de minor International Health een half jaar in het buitenland studeren.

Via deze minor kun je andere culturen en nieuwe mensen leren kennen. Je leert ook helemaal op eigen benen te staan en je eigen horizon te verbreden.

2e0515f8-0cf9-11ee-a474-02565807075b Student met laptop BMH

Stage en praktijkgericht onderzoek

Als je gaat afstuderen bij Medische Hulpverlening loop je stage en doe je praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraag vanuit het werkveld.

Jaar 4: afstuderen

Samen met een medestudent zoek je in je 4e jaar oplossingen voor een probleem uit de praktijk. Bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De uitkomsten van dit onderzoek presenteren jullie aan je opdrachtgever en je begeleiders van de HAN.

Afstudeerprojecten

In je afstudeertraject bij Medische Hulpverlening leer je zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren. We geven je 2 voorbeelden van studenten die je voor gingen:

 • Judith de Wit en Chahid Doudouh deden onderzoek naar het effect van groepsgrootte bij reanimatieonderwijs. Leren studenten de reanimatiecompetenties beter en sneller in grote of in kleine groepen? Met hun onderzoek wonnen ze de Joke Mintjes-prijs.  
 • Jorik Loef onderzocht waarom ambulanceverpleegkundigen het nieuwe protocol over wervelkolom immobilisatie niet goed opvolgen. Met zijn goede onderzoek en aanbevelingen won hij de Joke Mintjes-prijs!

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Bij je diploma krijg je een Engelstalige bijlage: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker verder studeren in het buitenland.  

Bachelor of Health in Medische Hulpverlening

Telefoons internationaal

Maak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken met de BMH: onze deuren staan voor je open!

3244dacc-0cf9-11ee-8072-02565807075b Twee studenten behandelen patiënt in bed BMH
draw-cta-title