Dit is je studie

Tijdens je opleiding Medische Hulpverlening heb je veel praktijk. Je ontwikkelt alle vaardigheden die je nodig hebt in een ambulance, op de operatiekamer, op de afdeling cardiologie of op de spoedeisende hulp. Je leert samenwerken en communiceren: super belangrijk en van levensbelang in de complexe zorgwereld!

luisteren naar hartslag in arm

Je krijgt veel verstand van zaken De opbouw van de studie Medische Hulpverlening

De opleiding Medische Hulpverlening leidt jou op tot een professional die adequaat en op het juiste moment kan handelen, gebaseerd op inzet van kennis, vaardigheden, attitudes en ervaringen. Waarbij jij als student begrijpt wat er aan de hand is en daarop in kan spelen.

Het werkveld waarin de medisch hulpverlener zich beweegt, is divers en gericht op kortdurende intensieve contacten met de patiënt(en). De werkvelden zijn:

 • Acute zorg (spoedeisende hulp en ambulance)
 • Diagnostische zorg (cardiologische zorg)
 • Interventie (operatieve en anesthesiologische zorg).
student geeft antwoord in klas

De Bachelor Medische Hulpverlening richt zich op de ontwikkeling van:

 • professionele bekwaamheid
 • professionele identiteit
 • professioneel vermogen

Daarbij wordt gericht op het beroepsprofiel van de Bachelor Medisch Hulpverlener.

De professionele bekwaamheid vormt de basis van je toekomstige beroep, waarbij je kennis opdoet die nodig is om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Naast de theorie krijg je ook vaardigheidslessen die horen bij jouw beroepsontwikkeling en je loopt meerdere stages.

Het professioneel vermogen omvat vaardigheden die gericht zijn om om te gaan met de uitdagingen en problemen van je toekomstige beroep. Om deze vaardigheden te leren krijg je vakken als: onderzoek en innovatie en communicatie. Verder is het belangrijk dat je jezelf als persoon en professional goed leert kennen. In het onderdeel Persoonlijke en Professionele leerlijn krijg je inzicht in je professionele identiteit.

drie studenten kijken naar laptop
bloed prikken oefenen

Je propedeuse jaar

Tijdens je 1e jaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen en met het vakgebied van de medisch hulpverlener. Je legt een stevige basis voor de kennis die je in de latere fase van je opleiding nodig hebt.

Jaar 1: leren van realistische praktijksituaties

Simulatieonderwijs is de rode draad in het onderwijs om op veilige wijze je vaardigheden te oefenen. Er wordt uitgegaan van realistische praktijksituaties en er wordt gewerkt met gastdocenten (professionals uit de praktijk) en simulatiepatiënten. Door samen actief aan opdrachten te werken, blijft het beter hangen wat je leert. 

Ook staat er veel communicatie op je rooster. Als medisch hulpverlener werk je samen met andere zorgverleners: het is belangrijk dat je elkaars taal leert spreken. Je oefent ook in communicatie met patiënten en de omgeving. Acute situaties vragen nu eenmaal veel incasseringsvermogen. Je leert hoe je in die situaties toch goed blijft communiceren.  

Common trunk

Het 1e en 2e jaar van de opleiding zijn als brede basis opgebouwd (Common Trunk). Je krijgt de basiskennis die je nodig hebt voor het werken in de 3 domeinen waarvoor je wordt opgeleid:

 • Acute zorg (Spoedeisende Hulp en Ambulancezorg)
 • Diagnostiek (cardiologische zorg)
 • Interventie (operatieve- en anesthesiologische zorg).

Meeloopstage

Dankzij de meeloopstage in je 1e jaar zie je echt wat je gaat doen. Je kunt daar maar beter snel achter komen, zodat je op tijd de juiste studierichting kunt kiezen. Snel inschatten wat je leuk vindt en wat bij je past.

Wist je dat de animo voor de Bachelor Medische Hulpverlening ieder jaar groter is dan het aantal opleidingsplekken? De HAN wil graag meer plekken aanbieden, maar is ook afhankelijk van de stagecapaciteit in het werkveld. Gelukkig is ViaSana een van de partners die dergelijke stageplekken kan aanbieden.

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Studiebegeleiding is er voor jou

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider. Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Daarna bepaal je zelf hoeveel begeleiding je wilt. Daarnaast vorm je met 6 of 8 medestudenten een leerteam. Een docent steunt jullie als studieloopbaanbegeleider. Je komt regelmatig bij elkaar: zo help je elkaar en blijf je van elkaar leren. En speelt er iets thuis, met vrienden of loopt het gewoon niet zoals je wilt? Je studieloopbaanbegeleider denkt graag met je mee.  

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief bindend studieadvies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

met ambulance jas hartmassage

Adequaat en professioneel samenwerken

In het 2e en 3e studiejaar doe je steeds meer medische kennis op. Je werkt met medestudenten in gesimuleerde behandelteams om vanuit een klacht die een patiënt heeft je kennis naar de praktijk te vertalen.

Jaar 2: geef je voorkeur aan

In je 2e studiejaar wordt de basisstof uit jaar 1 verder uitgebreid en wordt dieper ingegaan op zorgdomeinen (Acuut, Diagnostiek en Interventie). In elk zorgdomein loop je een korte stage.

De volgende leerlijnen zijn in de domeinen verweven:

 • Evidence Based Practice
 • Communicatie (Crew Resource Management)
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Je volgt een aparte module 'medisch technologische innovatie'. Want naast aandacht voor patiëntenzorg is het van belang dat je als medisch hulpverlener leert bewegen in een hoogtechnologische (high tech) omgeving. 

In de 3e periode van je 2e studiejaar geef je een voorkeur aan voor een uitstroomprofiel medisch hulpverlener in de richting van:

 • Cardiologie
 • Ambulancezorg
 • Spoedeisende 1e hulp
 • Anesthesiologische zorg
 • Operatieve zorg

Pionier met ons mee!

Het beroep van medisch hulpverlener is nog relatief nieuw. Dit geldt ook voor de opleiding Medische Hulpverlening. Als je bij ons studeert, vragen wij je om actief mee te denken over het onderwijs.

We horen graag je mening over de lessen en je stages.

 • Waar heb je het meest aan gehad?
 • Wat heb je nog nodig?

De HAN heeft veelvuldig overleg met het werkveld. Daardoor sluit de opleiding Medische Hulpverlening goed aan bij de vraag uit de praktijk.

Als student draag je dus echt bij aan het op de kaart zetten van dit nieuwe beroep. 

De verschillende domeinen binnen BMH

Vanaf het derde leerjaar word je door de opleiding gekoppeld aan een domein. Dan wordt duidelijk of je de opleiding vervolgt als:

 • Voltijd opleiding (Acute en Diagnostisch domein), of
 • Duale opleiding (Interventie domein).

Aan welk domein geef je de voorkeur?

Cardiologie

In je 3e en 4e studiejaar loop je 2 maal bij cardiologie (hartonderzoek) een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

hartslag monitor

Ambulancezorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je ook bij ambulancezorg 2 maal een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

patient nekbrace op brandcard

Spoedeisende 1e hulp

In je 3e en 4e studiejaar loop je ook bij 1e hulp 2 maal een half jaar stage, bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

patient met mitella in bed luisteren naar hartslag

Anesthesiologische zorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je bij anesthesiologische zorg een duale route. Je werkt dan 4 dagen per week in een ziekenhuis en gaat 1 dag per week naar school. Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Medische hulverlening leren intuberen op pop zonder docent

Operatieve zorg

In je 3e en 4e studiejaar loop je bij operatieve zorg een duale route. Je werkt dan 4 dagen per week in een ziekenhuis en gaat 1 dag per week naar school. Je leert omgaan met stress en je leert hoe je de hulpverlening organiseert in complexe situaties. Je doet ook een onderzoeksproject en je kiest een minor.

Medische Hulpverlening studenten oefenen als operatieassistent in de operatiekamer

Labs en werkplaatsen

In labs en werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals van verschillende disciplines én opleidingsniveaus intensief samen in interprofessionele zorg- en welzijnsverlening. Dit doen ze ook in doorlopende onderzoekslijnen die verwant zijn aan de innovatieagenda van een wijk of het gezondheidscentrum. Bij deze opleiding kun je als student bijvoorbeeld meedoen aan of bij:

 • Lent - Thermion
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • ZZG Herstelcentrum

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom online kennismaken en sfeer proeven: onze online deuren staan voor je open!

receptie ingang Kapittelweg 33
studenten in de klas

Stages en minor

Gedurende je opleiding volg je verschillende stages. In je 3e jaar kies je een minor. Dit is je kans om je te verdiepen in een onderwerp dat jij interessant vindt.

Jaar 3: zorgstages en verdieping

In het 1e jaar volg je zorgstages, gericht op kennismaking met patiënten en het uitoefenen van op school aangeleerde basis zorgvaardigheden.

In het 2e jaar volg je binnen elk zorgdomein ook een stage, om je verder te oriënteren op de verschillende uitstroomprofielen.

In het 3e en 4e jaar volg je voor de zorgdomeinen Acuut en Diagnostiek 2 verdiepende beroepsvormende stages.

In het zorgdomein Interventie werk je in het 3e en 4e jaar 4 dagen in de week in de praktijk en ga je 1 dag in de week naar school. Dit heet duaal werken en leren.

Let op!

Stageplekken kunnen niet gegarandeerd worden, wat kan leiden tot studievertraging.

De bacheloropleiding Medische Hulpverlening bestaat sinds 2010. Dit is relatief nog een korte bestaansperiode en gaat (zoals bij iedere startende opleiding) gepaard met een aantal onzekerheden. In dit geval is dat vooral het nog ontbreken van een officiële wettelijke registratie van het beroep Medische Hulpverlener, welke op dit moment nog van invloed is op het aantal beschikbare stageplaatsen. Sinds 1 mei 2017 is het beroep medisch hulpverlener voorlopig geregistreerd.

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Bijvoorbeeld de minor 'Complexe Zorg', 'High Care volwassenen en kinderen' en 'pijn voor Health Professionals'.

Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten.

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Aan de slag in het HAN Praktijkhuis

Oefen je medische vaardigheden in het HAN Praktijkhuis. In zalen die zijn ingericht als een echt ziekenhuis. Verschillende zorgopleidingen hebben hier hun basis. Behalve Medische Hulpverlening zijn dit de opleidingen Ergotherapie, Logopedie, Fysiotherapie, Verpleegkunde en Voeding en Diëtetiek. 

Vanaf dag 1 van je studie oefen je wat je leert gelijk in de praktijk. Je werkt ook samen met studenten Verpleegkunde.

Studeren in het buitenland?

Bij de bachelor Medische Hulpverlening kun je met de minor International Health een half jaar in het buitenland studeren.

Via deze minor kun je andere culturen en nieuwe mensen leren kennen. Je leert ook helemaal op eigen benen te staan en je eigen horizon te verbreden.

student met verband om hoofd en hand

Stage en praktijkgericht onderzoek

Als je gaat afstuderen bij Medische Hulpverlening loop je stage en doe je praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraag vanuit het werkveld.

Jaar 4: afstuderen

Samen met een medestudent zoek je in je 4e jaar oplossingen voor een probleem uit de praktijk. Bijvoorbeeld bij een Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De uitkomsten van dit onderzoek presenteren jullie aan je opdrachtgever en je begeleiders van de HAN.

Afstudeerprojecten

In je afstudeertraject bij Medische Hulpverlening leer je zelf praktijkgericht onderzoek uit te voeren. We geven je 2 voorbeelden van studenten die je voor gingen:

 • Judith de Wit en Chahid Doudouh deden onderzoek naar het effect van groepsgrootte bij reanimatieonderwijs. Leren studenten de reanimatiecompetenties beter en sneller in grote of in kleine groepen? Met hun onderzoek wonnen ze de Joke Mintjes-prijs.  
 • Jorik Loef onderzocht waarom ambulanceverpleegkundigen het nieuwe protocol over wervelkolom immobilisatie niet goed opvolgen. Met zijn goede onderzoek en aanbevelingen won hij de Joke Mintjes-prijs!

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Bij je diploma krijg je een Engelstalige bijlage: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker verder studeren in het buitenland.  

Bachelor of Health in Medische Hulpverlening

Maak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken met de BMH: onze deuren staan voor je open!

oefenen met bloedprikken