Meld je aan
De opleiding start 1 keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Open Dagen
Meelopen, Proefstuderen etc.
 • 11nov
  12nov
  Open Dag
  Nijmegen - 10:00 - 15:00

Dit is je studie Leraar Geschiedenis

Tijdens de opleiding Leraar Geschiedenis ontdek je dat er meer is dan feitenkennis, en dat leren redeneren en interpreteren zeker zo belangrijk zijn. Je bekijkt gebeurtenissen vanuit verschillende (sociaal-culturele) invalshoeken. En ook je belangstelling voor het buitenland komt aan bod.

Twee studenten kijken naar een historisch boek en de docent kijkt observerend mee.

Aandacht voor verleden, heden en toekomstOpbouw van je studie Leraar Geschiedenis

De opleiding Leraar Geschiedenis kent een duidelijke structuur. Aan het begin van elke studieperiode krijg je een studiewijzer, waarin staat welke lessen op het programma staan en wat van jou verwacht wordt. De major bestaat uit 3 fases: propedeuse, hoofdfase en eindfase – met een LIO stage en praktijkonderzoek. Een half jaar lang volg je een minor om je kennis te verbreden of verdiepen binnen een gebied dat jouw speciale belangstelling heeft.
 

  Semester 1 Semester 2
Jaar 1 gezamenlijke propedeuse gezamenlijke propedeuse / stage
Jaar 2 verdiepen verdiepen / stage
Jaar 3 verdiepen / stage minor 
Jaar 4 eindstage eindstage

 

Geschiedenis docent geeft les aan zijn vijf studenten.
drie studenten lopen trap af

Je propedeusejaar Leraar Geschiedenis

In de propedeuse maak je kennis met alle onderdelen van het vak geschiedenis. De opleiding werkt aan de hand van steeds terugkerende leerlijnen.

Jaar 1: De basis

In het 1e jaar van je opleiding krijg je de basis aangereikt. Denk bijvoorbeeld aan historische basiskennis en historische redeneren, maar ook de fundamenten voor het ontwerpen van een les. Ook ga je tijdens de propedeuse stage lopen om het geleerde in de praktijk te brengen.  

Stage

Je hoeft niet zelf te zoeken naar een stageplek, dit regelt Bureau Extern voor je. Zij werken samen met opleidingsscholen, samenwerkingsscholen en stagescholen in de regio.

Ervaar zelf leren en lesgeven met ICT

 Hoe pas je ICT toe in de klas? Hoe verandert ICT het onderwijs? Hoe geef je leerlingen met verschillende behoeften tegelijk les? Over deze vragen kun je je samen met medestudenten en docenten buigen in het HAN iXperium. Je experimenteert met allerlei multimedia middelen, zoals robots, greenscreens en iPads. Zo stomen we je klaar om les te geven in ict-rijk onderwijs!

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. 

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies (minimaal 52,5 studiepunten) kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief advies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Hoeveel begeleiding wil je hebben? Studiebegeleiding speciaal voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je studieloopbaanbegeleider: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je studieloopbaanbegeleider wijst je de weg!

Bij de HAN heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider. Vooral in het 1e jaar zie je elkaar wekelijks. Aan het eind van het jaar kun je dan ook een goed onderbouwde keuze maken. Past de studie Leraar Geschiedenis echt bij jou? Na het 1e jaar bepaal je zelf hoeveel begeleiding je nog wilt.

Leerlijnen Leraar Geschiedenis

Bij de Lerarenopleiding Geschiedenis wordt gewerkt met leerlijnen.

Jaar 2: Verdieping

Elke periode worden lessen aangeboden binnen alle leerlijnen. Er wordt dan een thema behandeld, dat in een volgende leerlijn wordt uitgebouwd en verdiept. Je werkt vanuit het fundament, naar uitbreiding, verdieping en aanvulling tot aan uitvoering in de praktijk. Stagelopen kun je over het algemeen bij een school bij jou in de regio.  

In de opleiding docent geschiedenis zijn 3 leerlijnen te onderscheiden: 

 • vakinhoudelijk 
 • vakdidactisch 
 • pedagogisch-didactisch

Daarnaast zijn er nog een ICT- en een onderzoeksleerlijn. Deze zijn voor alle lerarenopleidingen binnen de HAN zijn opgesteld.  

Echte projecten

Natuurlijk is een goede theoretische basis heel belangrijk. Maar je wordt pas een echte expert als je dat wat je leert in de praktijk gaat toepassen. De Lerarenopleiding Geschiedenis biedt de mogelijkheid om te werken aan echte projecten. 

Een van de projecten tijdens de opleiding is Geschiedenis van en voor iedereen. Dit project vond plaats binnen de cursus Nieuwste Geschiedenis op Bachelor-2 niveau. Studenten zijn gedurende 10 weken een aantal uren per week bezig geweest met hun eigen oral history project. Voor het project zijn studenten expliciet op zoek gegaan naar andere en ontbrekende perspectieven dan de in de geschiedenisboeken dominante verhalen. 

Op 19 februari 2020 vond op de HAN ons eerste symposium plaats over Oral History, identiteit en inclusiviteit in geschiedenisonderwijs. Meer dan 100 deelnemers (docenten, onderzoekers, ooggetuigen en belangstellenden) waren aanwezig bij het evenement waarop de website Oral History in de Klas is gelanceerd en studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis hun projecten en video-interviews presenteerden. Voor een sfeerimpressie van het symposium bekijk deze video.

Je bepaalt zelf je succes Student Support Center

Als student kun je begeleiding en advies krijgen bij Student Support Center. Dit netwerk van experts op het gebied van studentenbegeleiding kan je helpen bij: 

 • studiekeuze en doorstuderen; 
 • studie- en taalvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling; 
 • studieswitch of studievertraging; 
 • zingeving persoonlijke problemen of vertrouwelijke zaken; 
 • studeren onder bijzondere omstandigheden; 
 • StuFi, financiële problemen en bezwaarprocedures. 

Bij Student Support Center kun je ook nog kiezen uit een divers aanbod aan trainingen en coachingsactiviteiten. Het helpt je het beste uit jezelf te halen! 

student steekt vinger op in klas

Internationaal studeren

In de lerarenopleiding Geschiedenis komt internationalisering op verschillende manieren terug. Er wordt veel gebruik gemaakt van Engelstalige handboeken, maar ook zijn er excursies en werkweken naar het buitenland.

Internationaal perspectief

Een internationaal perspectief is belangrijk, dat komt ook tot uiting in de vakken Het Westen en de Wereld en Buiten-Europese Geschiedenis. Wil je meer? Kies dan voor een minor waarbij internationalisering een hoofdrol speelt

Jaar 3: Minor

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Dit is de manier om je opleiding zelf in te ‘kleuren’. Een minor is een keuzevak van een half jaar passend bij jouw persoonlijke belangstelling en ambitie. Een vakkenpakket waarmee je je kennis binnen of buiten de opleiding verbreedt. Er zijn verschillende soorten minoren:

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Internationale minor  

Bij de docent Geschiedenis opleiding zijn volop mogelijkheden om ervaring in het buitenland op te doen. De HAN werkt intensief samen met verschillende partneruniversiteiten. Je kunt kiezen voor een vast programma, of je stelt zelf je vakkenpakket samen. Ga bijvoorbeeld voor langere tijd in het buitenland studeren of lesgeven of kies een minor waaraan een reis naar het buitenland verbonden is.  

Studenten die je voor gingen

Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen.

Stagelopen in het buitenland? Op de HAN kan het. Lees de verhalen van andere studenten.

Afstuderen, graduation ceremony

Tijd voor de eindsprint

In je afstudeerjaar begin je met het kiezen van een richting: ga je voor algemeen vormend onderwijs (havo/vwo) of beroepsonderwijs (vmbo/mbo)?

Jaar 4: Zelfstandig lesgeven

Je LIO stage (Leraar in Opleiding) en praktijkonderzoek hangen hiermee samen, maar na je opleiding kun je wel lesgeven in beide richtingen. Je geeft een groot deel van de week zelfstandig les.  

Project eindfase

Meestal zul je je praktijkonderzoek uitvoeren op je stageplek. Maar dat hoeft niet. Bij de HAN zijn diverse projecten mogelijk: 

 • onderzoek naar 2-talig onderwijs; 
 • begeleiden van leerlingen bij het opdoen van historische vaardigheden; 
 • onderzoek naar verschillende leerstrategieën. 

Diploma met supplement

Heb je voldoende studiepunten binnen en is je onderzoek met succes afgerond? Dan is je diploma in de pocket! Je krijgt er een Engelstalige bijlage bij: het diplomasupplement. Dit is een uitleg van wat je geleerd hebt en wat je kunt. Het supplement is erkend binnen de EU: daardoor kun je makkelijker verder studeren in het buitenland.  

Bachelor of Education 

Gefeliciteerd! Je mag jezelf nu officieel Bachelor of Education noemen.

Volgende paginaMaak kennis met Leraar Geschiedenis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!

docent wijst naar beeldscherm