Onderzoek

Door ontwerpgericht en actiegericht onderzoek ontwikkelen we kennis over bedrijfsmodellen, digitale innovatie en open innovatie. Dit doen we samen met partners uit de beroepspraktijk, studenten en docentonderzoekers. Het resultaat: praktisch toepasbare kennis en instrumenten voor de beroepspraktijk en het onderwijs.

man met interface glas

Projecten

Duurzame bereikbaarheid campus Arnhem

Filerijden vanaf de stoplichten tot aan een volle parkeerplaats. Nog net de trein voor je neus zien wegrijden en je busaansluiting missen. Het lectoraat Smart Business werkt aan oplossingen: de bereikbaarheid van de Arnhemse grote onderwijsinstellingen moet beter én duurzamer.

193032 automotive engineering gebouw campus arnhem ruitenberglaan

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

AMBISI

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. AMBISI biedt een (spel)methode om ondernemers hierbij te ondersteunen. Om zo tot beter onderlegde besluitvorming te komen.

man met interface glas

BESSI

Als bedrijf met innovatie-ambitie loop je soms tegen grenzen aan. Samenwerking met concullega’s is dan soms nodig. Maar hoe doe je dat op enigszins duurzame wijze? Zodat niet de helft eruit wil stappen halverwege het traject?

biocentre_data-science9. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Ons onderzoek

De overkoepelende onderzoeksvraag waar ons lectoraat zich mee bezig houdt is: 

Hoe kunnen (samenwerkende) mkb-bedrijven, door de inzet van intelligente technologieën, innovatieve bedrijfsmodellen gericht op toekomstbestendige oplossingen ontwikkelen en implementeren?

Een bedrijf/bedrijsproces/-ontwikkeling kent verschillende fases. Lector Maarten van Gils heeft deze fases vervat in een ‘SmartUp Ecosysteem’. Het SmartUp Ecosysteem is een model dat op hoofdlijnen toont hoe mkb-bedrijven zichzelf (blijvend) kunnen vernieuwen in het digitale tijdperk. In de ‘kruispunten’ zitten verschillende modellen verankerd. Onze onderzoeksprojecten richten zich op deze kruispunten.

Kruispunt 1: Een bedrijf raakt geïnteresseerd in technologie (interest), realiseert zich dan ‘daar moet ik iets mee!’ (desire). En wil dan tot ‘action’ overgaan, maar hoe?

Kruispunt 2AMBISI. Die actie, hoe doe je dat: ga je zelf iets produceren? Koop je diensten, producten of materialen in van buiten? Of ga je samenwerken in een coalitie zodat je misschien een veel grotere investering kan doen? Ally, Make of Buy?

Kruispunt 3: BESSI. Je weet inmiddels wat je gaat doen (make, buy or ally). Als je kies voor ally; het samenwerken, wat zijn dan de factoren waarmee je binnen zo’n coalitie in het innovatie-ecosysteem rekening moet houden? Daar is het instrument ‘BESSI’ voor ontwikkeld.

Kruispunt 4: Hoe krijg je als ondernemer een innovatie (innovatief idee/product) in een staande organisatie ingeplugd, zodat het geen innovatie blijft, maar opgaat in de staande organisatie als ‘normaal’ vast onderdeel? Alleen op die manier is een ‘innovatie’ ook echt future-proof. 

Dan is er tot slot REMI: Regionale Ecosysteem Managementinstrument. REMI gaat over het hele innovatie-ecosysteem. Als je als bedrijf of ondernemer wil gaan innoveren is dat duur, ingewikkeld, tijdrovend en intensief. Regio’s stellen vaak allerlei programma’s, faciliteiten en fondsen beschikbaar voor ondernemers. REMI is een instrument dat regiomanagers kunnen inzetten om het eigen ecosysteem te analyseren en inzichtelijk te maken waar nog blinde vlekken zitten in de facilitering van een innovatief ecosysteem. Bekijk de video over de online tool

In ons onderzoek staan 3 thema’s centraal:

Vragen uit de praktijk

De onderzoeksvragen waar we aan werken delen we grofweg zo in: exploratie, implementatie en aggregatie. We zetten een aantal voorbeelden van onderzoeksvragen op een rij.