Onderzoek

Toegepast onderzoek in media design is ontwerpend onderzoeken met een methodische aanpak. Samen met praktijkpartners en toekomstige gebruikers ontwikkelen we de volgende stap in het ontwerpproces. Het levert inzichten op over de kwaliteit van bestaande oplossingen, richtlijnen voor nieuwe technologie en hoe nieuwe technologie betekenisvol is in de digitale dienstverlening.

cmd studenten in experience lab close up

Projecten van Lectoraat Media Design

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel

OMNIO

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we een set onderzoekinstrumenten ontwikkeld voor het meten van de beleving en impact van de digitale systemen bij vergunningsaanvragen Omgevingswet.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Netwerk SlimID (2018-nu)

In dit netwerk brengen de lectoraten van de Academie IT en Mediadesign partijen uit overheid, zorg en onderwijs samen die digitale dienstverlening ‘op maat’ willen leveren.

spelbord met pionnen in netwerk

Direct duidelijk! (2020-2021)

De overheid stuurt veel informatie op de mensen af, maar de vraag is of de lezers begrijpen wat er staat en wat ze moeten doen. We onderzoeken dat met 'echte' lezers in ons Experience lab.

gebruikersonderzoek in experience lab, eye-tracking, oudere man met pet

ID Contact

In dit project onderzoeken wij waar de behoeftes van de gebruikers liggen, ontwerpen we prototypes die we vervolgens ook weer bij de gebruikers gaan toetsen en komen we tot aanbevelingen voor een persoonlijke dienstverlening op maat en op afstand tussen gebruikers en overheden.

281724 kind moeder ENZOVOORT illustratie project ID Contact - alleen te gebruiken voor HAN.NL

Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement

Om resultaten van diëtetiek inzichtelijk te maken, is het van belang dat er meer gestandaardiseerd geregistreerd wordt. Hoe kunnen diëtisten informatietechnologie (IT) gebruiken voor een optimale registratie?

109940 voedingsdeskundige bespreekt dieetplan met vrouw

Onderzoek Onze onderzoekslijnen

Hoe gaan mensen om met digitale systemen, computers, tablets en smartphones? En welke onderdelen van ontwerp en inhoud maken dat ze wel of juist niet werken? Dat staat centraal in het onderzoek van ons lectoraat Mediadesign. Er staan vier onderzoekslijnen centraal:

 • Blended Realities
 • Conversational Interfaces
 • Playful and Persuasive Design
 • Inclusive Digital Design and Engineering (lectoraat Eric Velleman)

Kennispartners en netwerken

Op dit moment werkt het lectoraat Media Design nauw samen met:

 • Gemeente Arnhem

  Arnhem is een creatieve, inspirerende en groene stad. U vindt er veel innovatieve bedrijven op het gebied van energie, mode, design en cultuur. Het is een stad vol dynamiek en evenementen. 

 • Alliander - Supporting Technologies

  Alliander geeft vorm aan de energietoekomst van Nederland. Zij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. 

 • Gebruiker Centraal

  Gebruiker Centraal is een community voor professionals die werken aan de gebruiksvriendelijke en inclusieve (online) dienstverlening en communicatie van de overheid.

 • CHI Nederland

  CHI Nederland (CHI NL) richt zich op het verbinden, ondersteunen en vertegenwoordigen van de Human-Computer Interaction (HCI) community in Nederland.

Projecten

 • Afgerond

  • 2020 - VITE, Veilig identificeren in telefoongesprekken met onder andere de gemeente Nijmegen en VCare Telecom diensten voor huisartsenposten
  • 2019 - IRMA UX met onder andere de gemeente Amsterdam
  • 2019 - IRMA4ALL, Machtigingen met VGZ Zorgverzekeringen
  • 2019 - IRMA UX met onder andere de Gemeente Amsterdam
  • 2018 - OMNIO, Ontwikkeling Monitoring en Nulmeting Invoering van de Omgevingswet (in opdracht van ministerie van VWS)
 • Doorlopend

  • sinds 2019-  Minor Beyond the Hype Mixed Reality met onder andere de Provincie Gelderland
  • sinds 2017 - Methodenmarkt voor CMD-afstudeerders en hun bedrijfsbegeleiders (2x per jaar)

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs.

gang d-vleugel social work met roltrap