109940 voedingsdeskundige bespreekt dieetplan met vrouw

Om resultaten van diëtetiek inzichtelijk te maken, is het van belang dat er meer gestandaardiseerd geregistreerd wordt. Hoe kunnen diëtisten informatietechnologie (IT) gebruiken voor een optimale registratie?

Snelle info

Projectleider:

Ilona Wilmont, Elke Naumann

Startdatum:

01 maart 2015

Status:

Afgerond

Looptijd:

2 jaar

Subsidieverstrekker:

Raak MKB

Aanleiding van het project

De beroepsgroep van diëtisten staat voor de uitdaging de bijdrage van diëtistische zorg in de dieetbehandeling transparanter te maken. Het aantonen van (kosten)effectiviteit van de behandeling wordt door de beroepsgroep gezien als een urgente en noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Ook is het een wapen tegen dreigende bezuinigingen door overheid en zorgverzekeraars. Eenduidige registratie en evaluatie van doelen van dieetbehandeling is een voorwaarde om uiteindelijk de (kosten)effectiviteit van de behandeling aan te tonen. Op dit moment wordt binnen diëtistenpraktijken niet eenduidig geregistreerd, gemeten en geëvalueerd. Diëtisten zijn zich hiervan bewust en hebben de wens geuit op niveau van eigen praktijk, groepspraktijk en zelfs landelijk te willen komen tot een afstemming over registratie van data (welke data, op welk meetmoment en op welke manier).

Doel

Het doel van het project is om te komen tot een in de praktijk bewezen, eenvoudige en toepasbare werkwijze voor het meten en registreren van de 3 gekozen parameters bij dieetbehandeling in het kader van CVRM. Hierbij wordt tevens onderzocht of - en welke - ICT-maatregelen ondersteunend zijn voor de diëtist in het kader van deze registratie.

Resultaten

Een tool waarin vragenlijsten kunnen worden gestuurd naar cliënten, die de diëtist periodiek op de hoogte houdt, en een artikel in het Nederlands tijdschrift voor voeding en diëtetiek.

132422 2 studenten bezig met anatomisch model romp

Achtergrond

In het najaar van 2014 hebben 14 diëtisten en vertegenwoordigers van het werkveld, veelal betrokken bij de 2 eerdere trajecten, door middel van literatuurstudie, gevolgd door discussies en enquêtes, samen met het lectoraat VSG voor het ziektebeeld cardiovasculair risicomanagement (CVRM) een theoretische keuze gemaakt voor behandeldoelen, meetmethoden en evaluatiemomenten. Dit om ook op het niveau van de groepspraktijk, regionaal of zelfs landelijk een uitspraak te kunnen doen over het resultaat van de dieetbehandeling.

De voorzitter van het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) zei daarover: “Zolang wij bij dezelfde groep cliënten verschillende doelen stellen en een verschillende werkwijze hanteren, zullen wij er nooit in slagen richting besluitvormende organen zoals zorgverzekeraars en verwijzers aan te tonen dat dieetbehandeling effectief is”. De deelnemende diëtisten hebben gekozen voor het ziektebeeld CVRM omdat dit de grootste groep cliënten in de eerstelijns zorg is, waarbij bovendien minder diëtistische zorg ingekocht wordt dan is vastgelegd in zorgstandaarden.

Bij CVRM gaat het om behandeling van cliënten met overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, hypercholesterolemie of een combinatie van deze aandoeningen. Omdat diëtisten zelf moeten onderhandelen over in te kopen zorg, is het juist voor dit ziektebeeld zo belangrijk dat zij kunnen laten zien dat dieetbehandeling ertoe doet en dat diëtisten een belangrijke en waardevolle bijdrage kunnen leveren in de behandeling van deze cliëntengroep.

Publicaties

studenten aan tafel buiten

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Ilona Wilmont

 • Ilona.Wilmont@han.nl
 • Elke Naumann

 • E.Naumann@han.nl
 • ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een lager onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.