HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Media Design

Flexibele werkinstructies

Effectieve werkinstructies stellen mkb werknemers beter in staat om de assemblage goed uit te (blijven) voeren in een omgeving met variëteit. In het project Flexibele werkinstructies willen we onderzoeken hoe werkinstructies contextgevoelig en flexibel gemaakt en gebruikt kunnen worden.

33999 smart industry deeltijd fabriek
Lectoraat Media Design

Hoe begrijpelijk zijn brieven en webteksten van de overheid?

Een aanslag van de gemeente of nieuws over een zorgaanvraag op je deurmat of in je mailbox: iedereen krijgt weleens een bericht van de overheid. Het is belangrijk dat deze teksten voor iedereen goed te begrijpen zijn. Zijn ze dat ook? In opdracht van het Ministerie BZK en de Nederlandse Taalunie onderzoeken wij de begrijpelijkheid van teksten over betaling en zorg.

316647 Man leest overheidsbrieven aan tafel
Lectoraat Media Design

OMNIO

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we een set onderzoekinstrumenten ontwikkeld voor het meten van de beleving en impact van de digitale systemen bij vergunningsaanvragen Omgevingswet.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
Lectoraat Media Design

Netwerk SlimID (2018-nu)

In dit netwerk brengen de lectoraten van de Academie IT en Mediadesign partijen uit overheid, zorg en onderwijs samen die digitale dienstverlening ‘op maat’ willen leveren.

412503 HAN IT en Mediadesign. Techgelderland innotatietool. Inclusive Digital Design & Engineering. Foto studenten in groepjes.
Lectoraat Media Design

Direct duidelijk! (2020-2021)

De overheid stuurt veel informatie op de mensen af, maar de vraag is of de lezers begrijpen wat er staat en wat ze moeten doen. We onderzoeken dat met 'echte' lezers in ons Experience lab.

gebruikersonderzoek in experience lab, eye-tracking, oudere man met pet
Lectoraat Media Design

ID Contact

In dit project onderzoeken wij waar de behoeftes van de gebruikers liggen, ontwerpen we prototypes die we vervolgens ook weer bij de gebruikers gaan toetsen en komen we tot aanbevelingen voor een persoonlijke dienstverlening op maat en op afstand tussen gebruikers en overheden.

281724 kind moeder ENZOVOORT  illustratie project ID Contact - alleen te gebruiken voor HAN.NL
Lectoraat Media Design

Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement

Om resultaten van diëtetiek inzichtelijk te maken, is het van belang dat er meer gestandaardiseerd geregistreerd wordt. Hoe kunnen diëtisten informatietechnologie (IT) gebruiken voor een optimale registratie?

109940 voedingsdeskundige bespreekt dieetplan met vrouw