Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben we een set onderzoekinstrumenten ontwikkeld voor het meten van de beleving en impact van de digitale systemen bij vergunningsaanvragen Omgevingswet.

Snelle info

Projectleider:

Thea van der Geest

Startdatum:

01 maart 2018

Status:

Afgerond

Looptijd:

1,5 jaar

Aanleiding van het project

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd, ter vervanging van een heleboel oude wetten. Om de impact daarvan te weten wilde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een nulmeting uitvoeren op het gebied van ervaring in de digitale communicatie m.b.t. de omgevingswetten, vanuit zowel de burger als de rijksambtenaren die de contacten verzorgen.

Resultaten

We hebben de ontwikkelde instrumenten in 2018 in een grootschalige landelijke nulmeting toegepast om de effecten van de wetswijziging Omgevingswet (2021) vast te kunnen stellen (bevindingen in Kamerbrief gerapporteerd). Het project is uitgevoerd door twee lectoren, samen met interne en externe onderzoekers en student-assistenten.

Het beoogde en uiteindelijk behaalde resultaat van het project OMNIO is als volgt: Er is een tweeledig meetinstrument voor de stand van de digitale interactie m.b.t de Omgevingswetten, en de uitvoering van een landelijke nulmeting. De resultaten zijn gerapporteerd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Tweede Kamer. 

Publicaties

  • Hoppenbrouwers, Stijn; Wilmont, Ilona; van Loon, Daniël; van der Geest, Thea; Oppl, Stefan (2018): Measuring Process Experience: A Collaborative Modelling Instrument for Determining the Impact of a New Law on Public Service Experience. In: Proceedings of S-BPM ONE 2018, the 10th International Conference on Subject-Oriented Business Process Management, April 5-6, 2018, Linz, Austria; Article No. 13. ACM Digital Library; NY, USA: ACM.
studenten aan tafel buiten

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Lector Thea van der Geest

Blijf op de hoogte
 

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.