Onze kennis

Producten en publicaties van het Lectoraat Leren met ICT zijn beschikbaar voor iedereen op onze site. Leraren, besturen of opleiders kunnen deze (met in achtneming van de creative commons licentie: met naamsversmelding en niet commercieel) gebruiken.

Student filmt student

Nieuws en artikelen

Student filmt student
192178 Lector Anne-Marieke van Loon
Oefenen, oefenen, oefenenLeren in de virtuele praktijk
406997 Meisje met 3dbril op. Als beeld bij ixpod
243284 Portret Tanja van Grinsven onderzoeker leren met ict
30404 Drie studenten werken op laptop
421146 Krassen op het dashboard. kennisnet. iXperium
363264 kinderen op laptop
412197 Kennistafel coverfoto jongen en meisje

Publicaties

Hoe kunnen we toepassingen in ict gebruiken in ons onderwijs? Dat onderzoeken we in het Lectoraat Leren met ict. Omdat we het belangrijk vinden die informatie te delen met ons werkveld, publiceren we vanuit het lectoraat regelmatig over ons onderzoek. Een verzameling van deze publicaties is via onderstaande link toegankelijk.

handen met documenten
Juf en kind met laptop
Leren met ict