Onderzoek

Onze invalshoek is sterk 'human centered'. Data en kennis worden altijd, direct of indirect, gemaakt en gebruikt door mensen, individueel of als groep. De wortels van data en kennisrepresentaties liggen dus in menselijke taal, concepten, rationaliteit en communicatie.

null

Projecten

Flexibele werkinstructies

Effectieve werkinstructies stellen mkb werknemers beter in staat om de assemblage goed uit te (blijven) voeren in een omgeving met variëteit. In het project Flexibele werkinstructies willen we onderzoeken hoe werkinstructies contextgevoelig en flexibel gemaakt en gebruikt kunnen worden.

33999 smart industry deeltijd fabriek

DEMAND

Organisaties beschikken vaak over vele dataketens. Hoe meer datastromen, hoe complexer het geheel en hoe groter de behoefte aan structuren om deze te integreren en te managen. Het project DEMAND helpt data-gedreven organisaties die hier hulp bij willen met nieuwe methodologieën en tooling.

481810 Vrouw en data

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Regelspraak

De taal waarin de Belastingdienst regels uitdrukt heet Regelspraak. Een beperkte taal, speciaal bedoeld om belastingregels mee te (be)schrijven. Regelspraak moet precies kloppen, juridisch en technisch. Hoe evalueer en test je Regelspraak en de uitbreiding ervan? Dat is waar dit project om draait.

foto voor bij project regelspraak

Movin(g) reality

Steeds meer maken we gebruik van apps. Thuis, in allerlei apparaten zoals de telefoon en televisie. Ook op je werk, waar bedrijven steeds meer apps in bedrijfsprocessen hebben geïmplementeerd. Zo ook in de gezondheidszorg.

Theo Theunissen, project moving reality - buiten opname

Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement

Om resultaten van diëtetiek inzichtelijk te maken, is het van belang dat er meer gestandaardiseerd geregistreerd wordt. Hoe kunnen diëtisten informatietechnologie (IT) gebruiken voor een optimale registratie?

109940 voedingsdeskundige bespreekt dieetplan met vrouw

Canoniek Datamodel en Coderingen

Stijn Hoppenbrouwers, Patrick Honing en Emiliano Heyns droegen bij aan facilitatie en uitwerking van vele gesprekken en het opleveren van het 'CDM Begrippendocument': een lijst met zorgvuldig gedefinieerde kernbegrippen ook bekend als het 'HAN Woordenboek voor Gegevens'.

cmd krijtbord met woorden website game

Project aanpak

Data- en knowledge engineering zijn zelden of nooit een doel op zich. In al onze projecten werken wij dan ook nauw samen. Met andere (toepassende) lectoraten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven en mensen. We gaan altijd uit van het nauw betrekken van gebruikers en andere ‘stakeholders’ bij onze adviezen, ontwerpen en toepassingen. Vaak zelfs in co-creatie. Daarnaast heeft werken met natuurlijke taal en tekst (‘ongestructureerde data’) onze speciale aandacht. Bijvoorbeeld in data & knowledge management, tekst mining, conversational interfaces en controlled natural languages.

Vanuit de HAN focus werken we in het bijzonder graag aan toepassingen in Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region. Binnen dat laatste focuspunt ligt de nadruk op Logistiek, Mobiliteit en Smart Industry. We koppelen daarbij o.a. bekende en betrouwbare data- en kennistechnologie aan nieuwe technieken uit de data science en artificial intelligence.

Afgeronde projecten

  • Gezondheidszorg: Van Praktijk en Wetenschap naar Praktijk is Wetenschap
  • Coderingen
  • DurableCASE
  • SEE Verkenning Data & Smart Grids
  • Praktijk is Wetenschap
  • AR 'AssembLeren met AR'
  • RAW (Robot Auto en Wegenverkeerswet)
  • Value Sensitive Blockchain Modelleren (HU)
  • OMNIO
  • RAAK MKB - Knikkende Knieën
  • RAAK MKB - Samenwerking, een kwestie van houding
  • RAAK MKB - Dieetbehandeling bij Cardiovasculair Risicomanagement
  • RAAK MKB - Lean Project Preparation Toolbox
  • RAAK KIEM - Populatiemanagement Nijmegen Noord
  • RAAK Pro - Via Nova
  • FLO Proof of Concept
  • PRAUTOCOL
  • PNA Regel Beheer Omgeving
  • Hydra

Kennispartners en netwerken

Samenwerking met bedrijven biedt, naast de uitwisseling van kennis, vraagstellingen voor toegepast onderzoek met als doel om tot innovatieve oplossingen te komen voor model based en metadata driven informatiesysteemontwikkeling. Onze kennispartners en netwerken zijn:

 • Hogescholen en universiteiten

  Denk onder meer aan

  • Radboud Universiteit (Nijmegen),
  • Universiteit Utrecht (Informatica/Informatiekunde),
  • Fontys Hogeschool Tilburg, Saxion Hogeschool (Enschede),
  • Hogeschool Windesheim (Zwolle),
  • Luxemburg Institute for Science & Technology (Luxemburg),
  • TU/e (Eindhoven) en
  • Johannes Kepler Universität (Linz, Oostenrijk).
 • (Semi) overheden

  Denk aan :

  • Gemeente Arnhem,
  • Provincie Gelderland,
  • The Econonomic Board (Gelderland),
  • Oost NL,
  • Belastingdienst,
  • Kadaster
  • en het CBS.
Samenwerkingsverband
 

Technologie en Samenleving

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs.

Ruitenberglaan 26