Associate Lectoraat  Capabilities in Zorg en Welzijn

twee vrouwen schilderen
 • Health
 • Smart Region
 • Sustainable Energy & Environment

Hoe kunnen kunst en technologie bijdragen aan het welzijn van mensen door de vergroting van hun 'capabilities'? Dit is onze centrale onderzoeksvraag. We ontwikkelen toepasbare theorie op basis van de onderzoeksresultaten.

Ons onderzoeksprogramma is gericht op de toepassing van de Capability-benadering in zorg en welzijn. Dat wil zeggen dat we onderzoeken hoe menselijk welzijn tot stand komt in de interactie tussen persoon en omgeving

In de Capability-benadering is de sociale kwaliteit van deze omgeving van wezenlijk belang. Vanuit dit perspectief versterken we in ons praktijkonderzoek en de opleidingen de specifieke expertise. En de focus op de mogelijkheden die met name kunst en technologie in zorg en welzijn bieden. 

Het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. 

Expertises

 • Capability Approach
 • Kunst en creativiteit in het sociaal domein
 • Technologie in Zorg en Welzijn
 • Onderzoek

  Ons lectoraat voert op basis van een vraag of ervaren knelpunt onderzoek uit naar en met de praktijk. De onderzoeksresultaten gebruiken we om interventies voor verbetering te ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken.
 • Onze kennis

  Ons lectoraat deelt graag de resultaten van onze onderzoeken en projecten. Bijvoorbeeld in de vorm van rapportages, publicaties en praktische handleidingen.

Associate lectorErik Jansen

Participatie, democratie en leren. In mijn visie zijn deze drie begrippen volledig met elkaar verstrengeld. Fundamentele ontwikkeling in wonen, welzijn en zorg kan alleen ontstaan als we de huidige systemen weten open te breken. 

268636 Onderzoek associate lector Erik Jansen

AcademieMens en Maatschappij

In de Academie Mens en Maatschappij volgen bijna 4.500 studenten een voltijd- of deeltijdstudie op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen ze op bachelor- of masterniveau. Als professional krijg je te maken met complexe maatschappelijke vraagstukken. Over zorg, leefbaarheid, sociale kwaliteit en eenzaamheid. Maar ook over opvoeding, inclusie, armoede en vergrijzing. Werken aan deze vraagstukken vraagt om grensverleggend en creatief denken en handelen. En dat doen we, in deze academie. 

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

LectoraatVersterken van Sociale Kwaliteit

Het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn is onderdeel van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

31930 Sfeerfoto plein Kapittelweg