Onderwijs in Labs en werkplaatsen

In de Labs en Werkplaatsen zijn vanuit de HAN studenten betrokken van de Academie Paramedische Studies, Academie Gezondheid en Vitaliteit en Academie Mens en Maatschappij. Op meerdere locaties participeren ook studenten Geneeskunde of huisartsen in opleiding van het Radboudumc of studenten van het ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen.

studenten brainstormen samen met de wijkdocenten

Verschillende soorten werkplekleren: IPL, IPO en stage

De Labs en werkplaatsen bieden elk per semester per locatie plaats aan 20 tot 40 1ste- tot 4de-jaars studenten. In de toekomst stellen we ons een werkwijze voor waarbij studenten van het wetenschappelijk onderwijs, hbo en mbo structureel samen leren en innoveren rondom relevante vraagstukken uit de praktijk.

We onderscheiden verschillende soorten werkplekleren, waarbij het uitgangspunt is dat de praktijk leidend is:

  • Interprofessioneel praktijkleren (IPL)

Iedere 20 weken zijn 2de-jaars studenten actief betrokken in praktijkleren vanuit de opleidingen zorg en welzijn, gedurende 2 dagdelen per week.

De nadruk bij interprofessioneel praktijk leren ligt in het gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken, producten en diensten, die bijdragen aan innovatie van de zorg-  en welzijnsverlening. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en leeropbrengst.

  • Interprofessioneel praktijkgericht onderzoek (IPO)

3de- en 4de-jaars studenten vanuit de opleidingen zorg, welzijn en sport werken aan praktijkgericht onderzoek, fulltime gedurende een periode van 20 weken.

De nadruk bij interprofessioneel praktijkonderzoek ligt in het gezamenlijk onderzoeken van een complex vraagstuk, dat de input van diverse expertises nodig heeft om tot een passende oplossing van het probleem te komen. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en ontwikkeling.

  • Stage: beroepsspecifieke stage met interprofessionele ontmoetingen

3de- en 4de-jaars studenten van zorg en welzijn volgen hun stage (veelal 4 dagen per week), met daarbij mogelijkheden tot verdieping in interprofessioneel samenwerken.

Boundery Crossing: grensgangers

De studenten hebben een speciale rol in de ontwikkeling van interprofessionele samenwerking in de Labs en werkplaatsen. Zij fungeren als ’boundery crossers’, ook wel ‘grensgangers’ genoemd.

Grensgangers zijn mensen die over grenzen van staande praktijken heen gaan. Deze rol wordt automatisch door studenten vervuld, omdat zij zich niet alleen te verhouden hebben tot de eigen opleiding èn tot de (interprofessionele) beroepspraktijk, maar ook als grensganger tussen professionele domeinen door de interprofessionele samenwerking in de praktijk. Door deze rol te expliciteren en ondersteunen kunnen studenten bewust schakelen, verbinden en zorgen voor samenwerking en innovatie.

Deze samenwerking is geen een individuele aangelegenheid is, omdat innovatie een collectief proces is. Dit vraagt om een stevige samenwerking.