Onderwijs in Labs en werkplaatsen

In de Labs en Werkplaatsen zijn vanuit de HAN studenten betrokken van de Academie Paramedische Studies, Academie Gezondheid en Vitaliteit, Academie Mens en Maatschappij en Academie Sport en Bewegen. Op meerdere locaties participeren ook studenten Geneeskunde of huisartsen in opleiding van het Radboudumc of studenten van het ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen.

studenten brainstormen samen met de wijkdocenten

HAN Interprofessioneel leren (IPL)

Studenten van verschillende opleidingen vertellen wat Interprofessioneel Leren op een Lab/werkplaats inhoudt, wat voor projecten ze doen en hoe de begeleiding door docenten is.

Verschillende soorten werkplekleren: IPL, IPO en stage

De Labs en werkplaatsen bieden elk per semester per locatie plaats aan 20 tot 40 2de- tot 4de-jaars studenten. In de toekomst stellen we ons een werkwijze voor waarbij studenten van het WO, HBO en MBO structureel samen leren en innoveren rondom relevante vraagstukken uit de praktijk.

We onderscheiden verschillende soorten werkplekleren, waarbij het uitgangspunt is dat de praktijk leidend is:

  • Interprofessioneel praktijkleren (IPL)

Iedere 20 weken zijn 2de-jaars studenten actief betrokken in praktijkleren vanuit de opleidingen zorg en welzijn, gedurende 2 dagdelen per week.

De nadruk bij interprofessioneel praktijk leren ligt in het gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken, producten en diensten, die bijdragen aan innovatie van de zorg-  en welzijnsverlening. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en leeropbrengst.

  • Interprofessioneel praktijkgericht onderzoek (IPO)

3de- en 4de-jaars studenten vanuit de opleidingen zorg en welzijn werken aan praktijkgericht onderzoek, fulltime gedurende een periode van 20 weken.

De nadruk bij interprofessioneel praktijkonderzoek ligt in het gezamenlijk onderzoeken van een complex vraagstuk, dat de input van diverse expertises nodig heeft om tot een passende oplossing van het probleem te komen. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en ontwikkeling.

  • Stage: beroepsspecifieke stage met interprofessionele ontmoetingen

3de- en 4de-jaars studenten van zorg, welzijn en sport volgen hun stage (veelal 4 dagen per week), met daarbij mogelijkheden tot verdieping in interprofessioneel samenwerken.