Onderwijs in Labs en werkplaatsen

In de Labs en Werkplaatsen zijn vanuit de HAN studenten betrokken van de Academie Paramedische Studies, Academie Gezondheid en Vitaliteit, Academie Mens en Maatschappij en Academie Sport en Bewegen. Op meerdere locaties participeren ook studenten Geneeskunde of huisartsen in opleiding van het Radboudumc of studenten van het ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen.

studenten brainstormen samen met de wijkdocenten

Interprofessioneel PraktijkLeren (IPL)

Studenten van verschillende opleidingen vertellen wat Interprofessioneel Leren op een Lab/werkplaats inhoudt, wat voor projecten ze doen en hoe de begeleiding door docenten is.

Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW)

PZW in 1,5 minuut (video)

Verschillende soorten werkplekleren: IPL, PZW en stage

De Labs en werkplaatsen bieden elk per semester per locatie plaats aan 20 tot 40 2de- tot 4de-jaars studenten. In de toekomst stellen we ons een werkwijze voor waarbij studenten van het WO, HBO en MBO structureel samen leren en innoveren rondom relevante vraagstukken uit de praktijk.

We onderscheiden verschillende soorten werkplekleren, waarbij het uitgangspunt is dat de praktijk leidend is:

  • Interprofessioneel praktijkleren (IPL)

Iedere 20 weken zijn 2de-jaars studenten actief betrokken in praktijkleren vanuit de opleidingen zorg en welzijn, gedurende 2 dagdelen per week.

De nadruk bij interprofessioneel praktijk leren ligt in het gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken, producten en diensten, die bijdragen aan innovatie van de zorg-  en welzijnsverlening. De bundeling van de verschillende expertises draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en leeropbrengst.

  • Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW)

3e- en 4e-jaarsstudenten voeren in groepen een praktijkgericht onderzoek uit waarin gezondheid en welzijn van mensen centraal staat. Een mix van studenten van verschillende opleidingen gaat samen aan de slag. 2 keer per jaar, in september en februari, start er een nieuwe groep studenten. De opdrachten komen direct uit de praktijk.

Studenten werken dus ook nauw samen met mensen uit de praktijk. Wat leeft er in de wijk of instelling? En hoe kunnen de studenten daar samen aan bijdragen? Elke student brengt zijn of haar eigen perspectief mee. Dit zorgt voor een mono- of interdisciplinaire benadering van een vraagstuk. Afhankelijk van het vraagstuk wordt gekeken welke studenten aan de slag gaan met het onderzoek.

  • Stage: beroepsspecifieke stage met interprofessionele ontmoetingen

3de- en 4de-jaars studenten van zorg, welzijn en sport volgen hun stage (veelal meerdere dagen per week), met daarbij mogelijkheden tot verdieping in interprofessioneel samenwerken.