Artificial Intelligence

Binnen de HAN vinden veel activiteiten rondom Artificial Intelligence (AI) plaats. Hieronder vind je meer informatie over AI, wat de HAN met AI doet en hoe je jezelf in dit razendsnel bewegende thema kunt ontwikkelen.

artificial intelligence

Framework voor het gebruik van AI

Het gebruik van AI heeft keerzijdes en levert ook vragen op. AI maakt namelijk gebruik van grote hoeveelheden data om algoritmes te trainen. Wie mag al die data inzien? Maakt het docenten overbodig? Wat is de rol van AI in het onderwijs en wat betekent dat voor onze digitale samenleving?

Als antwoord op die vragen is het Framework Gebruik AI bij de HAN (april 2024) opgesteld dat een HAN-breed kader biedt en is gebaseerd op bestaande HAN-kaders.

Doel van het Framework is de uitgangspunten en afspraken inzichtelijk te maken voor iedereen binnen de HAN die bij het gebruik en de implementatie van AI betrokken is. Aan handreikingen specifiek voor docenten en studenten wordt nog gewerkt. 

AI inzetten

Via onderstaande links vind je meer informatie over AI, hoe je AI inzet in je onderwijs en in de samenwerking met het werkveld. En hier vind je de mogelijkheden voor professionalisering op het gebied van AI.   

Sluit je aan bij de centrale HAN-ontwikkelingen

De AI-ontwikkelingen volgen elkaar snel op en specifieke beleidskeuzes binnen de HAN zijn nog in ontwikkeling. Ondertussen ontstaan er goede decentrale initiatieven. Voordat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden, willen we vragen je aan te sluiten bij wat centraal georganiseerd wordt. Neem daarvoor contact op.

Ben jij, met je team, van mening dat generatieve AI invloed heeft op jouw onderwijs? Of betrek je generatieve AI al in je onderwijs? Breng dan de impact in kaart, in overleg met de onderwijskundige en de informatiecoördinator (IC'er) van je academie. En betrek, zoveel mogelijk, het werkveld.

Neem voor vragen of als je wilt aansluiten bij de Sandbox Generatieve AI contact op. Vanuit Services OOK staan Jorn Bunk (adviseur Leren met ICT en AI-specialist) of Jochem ten Böhmer (onderwijskundige Blended Leren) klaar om vragen te beantwoorden en je te ondersteunen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de centrale aanpak op gebied van generatieve AI.

Samenwerking binnen de HAN

Samen met medewerkers van Services OOK werken meer HAN-collega’s aan advies over AI-ontwikkelingen binnen het onderwijs:

  • Business informatiemanager onderwijs en onderzoek 
  • Strategisch adviseur onderwijs en onderzoek met ICT 
  • Privacy Officer bij Centrale staf Informatiemanagement
  • Voorzitter examencommissies HAN 
  • Jurist
  • Ethicus 

Juist deze combinatie zorgt ervoor dat er vanuit meerdere invalshoeken naar de toepassingen van AI wordt gekeken.

draw-cta-title