Nieuw boek ‘Datagedreven werken in de praktijk’ wijst de weg

Hoe kun je data slim inzetten binnen je vakgebied? Het spiksplinternieuwe boek ‘Datagedreven werken in de praktijk’ wijst leidinggevenden, beleidsmakers, datagebruikers én studenten in alle beroepsdomeinen de weg.

Nieuwsbericht over het Koersbeelddoel Studenten en medewerkers worden digi- en datavaardig

Eén van de strategische doelen uit het Koersbeeld richt zich op de digi- en datavaardigheid van studenten en medewerkers van de HAN. Met dit nieuwe boek krijgen zij nu een praktische gids in handen om effectief te leren werken met data. Het boek is vanaf vandaag gratis digitaal beschikbaar voor alle studenten en medewerkers van de HAN! Je kan het e-book (een PDF X-bestand) direct downloaden of eerst de publicatie bekijken met je HAN-login gegevens in SURF Sharekit.

Boekpresentatie

Op 18 januari was de boekpresentatie bij de Academie IT en Mediadesign. Astrid Hoge, academiedirecteur IT en Mediadesign, opende de boekpresentatie. Erwin Folmer, HAN-lector Applied Data Science & AI, gaf vervolgens een toelichting over de toepassing van big data bij het Kadaster. Het Kadaster beheert grote hoeveelheden data en past geavanceerde technieken toe om deze data nuttig te gebruiken en te ontsluiten, zoals A.I. spatial analytics, A.I. object recognition, augmented reality en chatbots. Deze kennis en kunde neemt Erwin, die ook Team Lead Data Science van het Kadaster is, mee in zijn functie als lector bij de HAN. Hierna gaven de auteurs, Viola den Hartog (links op de foto) en Mieke van Schaijk (rechts op de foto), inzicht in de opzet van het boek en het raamwerk dat zij ontwikkelden voor datagedreven werken. Daarbij voerden zij een panelgesprek met 3 experts op het gebied van datamanagement aan de hand van verschillende stellingen.

Schrijfsters Viola den Hartog en Mieke van Schaijk poseren met hun boek op de foto

 Enkele stellingen die voorbij kwamen, waren:

Om datagedreven werken te kunnen werken, moet je starten met het verzamelen van heel veel gegevens.

Mettina Veenstra, lector Smart Cities bij Saxion Hogeschool: “Ik ben het oneens met deze stelling. Als lectoraat helpen wij steden en regio’s met het versnellen van maatschappelijke transities en technologie. Daarvoor is het belangrijk dat je met alle stakeholders, zoals inwoners, gemeenteprofessionals, bedrijven, in gesprek gaat om eerst heel goed in kaart te brengen wat het vraagstuk is en welke data daarbij nodig en beschikbaar zijn. Vaak zijn we al een jaar verder voordat we überhaupt beginnen met het verzamelen van data.”

In plaats van vraagstukken te onderbouwen met data, vertrouw ik liever op eigen kennis, ervaring en/of gevoel.

Bas Hermus, Chief Product Owner Service Center Data bij de Sociale Verzekeringsbank: “We moeten zoveel mogelijk ernaar streven om data te gebruiken voor het formuleren van antwoorden. We weten allemaal dat we een bepaalde bias hebben – in de psychologie zijn er ook nog eens veel verschillende soorten bias – en data kunnen helpen die bias te pareren.”

Welke noot beveiligt zichzelf het beste, een walnoot of een kokosnoot?

Boris Suvee, Data Operations Manager bij Bovemij: “Prik één gaatje in een kokosnoot, en het kokoswater loopt eruit. Een walnoot heeft veel meer lagen voordat je uiteindelijk bij de vrucht bent. Er zijn veel technologische oplossingen voor het compartimenteren en veilig ontsluiten van data. Waar het in de meeste gevallen fout gaat is echter niet de technologie, maar het menselijk handelen. Bewustzijn bij medewerkers is daarom een van de meest belangrijke factoren bij dataveiligheid. Een ander menselijk aspect is dat, wanneer jij als organisatie data die medewerkers nodig hebben voor hun werk niet aanbiedt, zij die data zelf gaan zoeken en bijvoorbeeld in rondzwervende excelletjes gaan zetten.  Op die manier krijg je shadow BI en is het soms dus beter om data gecontroleerd en op basis van functierollen te ontsluiten.”

Raamwerk voor datamanagement

“Of je nu in de zorg, het bedrijfsleven of bij de overheid werkt, de handvatten in dit boek zijn toepasbaar in alle sectoren", zeggen de auteurs, Viola en Mieke. "We presenteren een raamwerk dat je onder andere helpt bij het formuleren je vraagstuk, het samenstellen van de databehoefte, de inrichting van de dataketen en het betrekken van de juiste mensen, de zogenaamde datarollen. Ook de kwaliteit, veiligheid en het ethisch gebruik van data komen aan bod. Het werken met data vraagt om specifieke vaardigheden. Daarom geven we in dit boek ook inzicht in de veranderkundige uitdagingen die hierbij om de hoek komen kijken.” 

  • Astrid Hoge mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de trotse auteurs.
  • Het panelgesprek
  • Astrid Hoge mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de trotse auteurs.
  • Het panelgesprek

Datavaardigheid wordt steeds belangrijker in ons werk. Ook in het onderwijs krijgen we steeds meer zicht op hoe we kunnen en willen werken met data en haar randvoorwaarden in onze bedrijfs- en leeromgevingen. En veel belangrijker: wat kunnen onze studenten met datavaardigheid in hun toekomstige vakgebied. Dit boek geeft veel praktische handvatten en een aanpak om daarmee aan de slag te gaan.”

Data science belangrijk bij de HAN

In het Koersbeeld benadrukt de HAN het belang van brede kennismaking met datagedreven toepassingen in onderwijs en onderzoek. Het zojuist gelanceerde boek ‘Datagedreven werken in de praktijk’ komt daarom gratis als e-book beschikbaar voor alle studenten en medewerkers. Daarnaast maakt de hogeschool werk van kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van data science. Zo startte vorige jaar de masteropleiding Applied Data Science en is inmiddels een nieuw lectoraat Applied Data Science & AI ingericht dat binnen en buiten de HAN optreedt als aanjager, verbinder en kennisdrager van dit thema.

Over de auteurs

Zie ook www.datagedrevenwerkenindepraktijk.nl

Viola den Hartog 
Als senior consultant coacht Viola profit en non-profit organisaties bij digitale transformatie. Ze werkt momenteel als programmamanager Datagedreven Werken om organisaties te helpen in dit vakgebied. 

Mieke van Schaik 
Mieke is een maatschappelijk betrokken strategisch consultant Digitale Transformatie. Momenteel is Mieke Strategisch CIO adviseur en kwartiermaker Datagedreven Werken bij de gemeente Eindhoven.