Uitreiking eerste microcredentials

Een mooie mijlpaal, zowel voor de deelnemers als voor de HAN: op 4 juli kregen de eerste 8 deelnemers aan de modules Sales Manager en Digital Advisor een microcredential uitgereikt. Met dit digitale en Europees (h)erkende certificaat op zak kunnen zij aan - bijvoorbeeld - hun (toekomstige) werkgever laten zien dat zij hun bij- of nascholing succesvol hebben afgerond.

542191 uitreiking van de eerste microcredentials bij de HAN, bij de Academie Business en Communicatie

Een leven lang ontwikkelen

Zichzelf een leven lang ontwikkelen, dat kunnen professionals bij de HAN doen met een uitgebreid – en steeds groter wordend – aanbod aan grotere of kleinere programma’s voor na- en bijscholing. Voor een deel van die modules komt nu ook Europese (h)erkenning, in de vorm van microcredentials. “In Nederland zijn microcredentials nog nieuw. Ze gaan helpen om kleine programmaonderdelen binnen flexibele onderwijsconcepten te voorzien van een nationaal én internationaal herkenbaar kwaliteitslabel,” vertelt Raoul van Etten, directeur van de Academie Business en Communicatie, waar de opleidingen Sales Manager en Digital Advisor onder vallen.

Landelijke pilot

Microcredentials zijn nog relatief nieuw. In 2021 startte de landelijke pilot, waar ook de HAN aan meedoet. Deze pilot is met name gericht op het optimaliseren van de processen van de deelnemende onderwijsinstellingen. De eerste HAN-microcredentials zijn uitgereikt aan deelnemers van de modules Sales Manager en Digital Advisor. Jacintha Bonsma-Haarlemmer houdt zich binnen de Academie Business en Communicatie bezig met het onderwijsaanbod gericht op een Leven Lang Ontwikkelen: “Deze modules zijn praktijkgericht en opgebouwd rondom een actueel thema uit het werkveld en juist daarom geschikt om beloond te worden met een microcredential.”

Meerwaarde voor werkgevers

Jacintha vervolgt: “We horen vanuit de beroepspraktijk dat op deze onderwerpen verdieping van kennis en vaardigheden gewenst is. We willen daarop inspelen met ons LLO-opleidingsaanbod door het aanbieden van losse modules. Door het volgen van een module kan een werknemer zich in korte tijd ontwikkelen op een specifiek vakgebied en daarmee ook de organisatie verder brengen.” Daarmee is het volgen van een opleiding of module naast het werk dus niet alleen goed voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar ook van meerwaarde voor werkgevers. Het is de bedoeling dat microcredentials steeds meer bekendheid krijgen, zowel in Nederland als in Europa. De verkregen microcredentials worden uitgereikt na afronding van op zichzelf staande geaccrediteerde programma’s. Voor de toekomst is het idee dat met deze erkenning van de ene opleidingsinstelling, vrijstelling kan worden verkregen voor onderdelen van een programma aan een ándere onderwijsinstelling.

Hiermee hebben we een instrument in handen om herkenbare en erkende kwaliteit te borgen.

Verder uitrollen

Nu de eerste microcredentials zijn uitgereikt aan de HAN en alle processen lopen, wordt het tijd om uit te breiden. Jantien de Jong is verantwoordelijke voor opleidingen voor na- en bijscholers binnen de academie Educatie. “Wij zien vooral veel voordelen van microcredentials als je het hebt over modulair bouwen aan iemands omscholing tot leraar: door losse modules te belonen met microcredentials kunnen deelnemers hun omscholing gemakkelijk naast hun werk doen. Ook voor deelnemers die al in het onderwijs zitten is het waardevol: zij kunnen zich concreet laten bijscholen op nieuwe vaardigheden en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT of burgerschap.”

Professionele ontwikkeling

Door deelonderwijs te belonen met microcredentials, dragen we als HAN bij aan een leven lang ontwikkelen: het HAN-portfolio sluit hierdoor beter aan op het werkveld waarin professionals opereren, een belangrijke pijler uit ons Koersbeeld voor 2022-2028. Zoals Raoul van Etten het formuleert: “Microcredentials gaan ervoor zorgen dat we niet alleen de mogelijkheden voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio gaan uitbreiden in de komende jaren, maar dat we ook een instrument in handen hebben om herkenbare en erkende kwaliteit te borgen.”