TenneT en HAN verlengen samenwerking om energietransitie te bevorderen

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de HAN University of Applied Siences in Arnhem zijn verheugd om de verlenging van hun samenwerking voor nog eens 4 jaar te bekrachtigen. Doel is om een nieuwe fase in de energietransitie te bevorderen, zowel op nationaal als Europees niveau.

536278 Het moment van ondertekening op 5 juni 2023 met Gerrit Averesch, directeur HAN Academie Engineering en Automotive, Jan-Paul Dijckmans, directeur Strategy & Partnerships bij TenneT, bijzonder lector Shima Mousavi Gargari van HAN Academie Engineering en Automotive

Duurzame en betrouwbare energieoplossingen

De samenwerking wordt voortgezet met de aanstelling van Shima Mousavi Gargari als bijzonder lector aan de HAN, waar ze één dag per week werkzaam zal zijn voor het Lectoraat Balanced Energy Systems.

Met haar uitgebreide kennis en praktijkervaring in de energiesector zal ze een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek en innovatie op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie. Als Innovation Manager bij TenneT heeft ze een brede expertise opgebouwd in innovatie, strategische ontwikkeling en oplossingen op het gebied van energietransitie.

Haar betrokkenheid bij zowel TenneT als de HAN toont haar toewijding aan het creëren van een duurzame energietoekomst en het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de energietransitie.

Gerrit Averesch, directeur HAN Academie Engineering en Automotive verwelkomt bijzonder lector Shima Mousavi Gargari.
Gerrit Averesch, directeur HAN Academie Engineering en Automotive verwelkomt bijzonder lector Shima Mousavi Gargari. Fotografie: TenneT

Benutten bestaande infrastructuur

Het bijzonder lectoraat van de onderzoeksgroep van Mousavi Gargari heeft als doel onderzoek te doen naar een verbetering in de benutting van de bestaande infrastructuur en de voorbereiding op de uitbreiding van de energievoorziening. Als bijzonder lector binnen het Lectoraat Balanced Energy Systems speelt zij een belangrijke rol in het verkennen van nieuwe onderzoeksgebieden die een significante bijdrage zullen leveren aan de energietransitie.

Aanpak energietransitie

Door de expertise en ervaring van Mousavi Gargari te combineren met de aanwezige kennis van docentonderzoekers van de HAN, die mede de onderzoeksgroep vormen van het Lectoraat Balanced Energy Systems, kunnen nieuwe inzichten en oplossingen worden ontwikkeld om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken.

De goede samenwerking tussen TenneT en de HAN bouwt voort op de goede contacten die eerder zijn gelegd via het voormalig Bijzonder Lectoraat Reliable Power Supply waar Rob Ross als bijzonder lector en Robert-Jan de Bes van TenneT het voortouw in namen. Immers de energiesector speelt een voortrekkersrol in de vele uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt, omdat zij als eerste betrokken was bij deze evolutie.

Het is essentieel dat aanpassingen worden gedaan aan de elektriciteitstransmissie en -distributienetten. Ook wordt het beheer van het evenwicht tussen stroomverbruik en -productie steeds complexer. In dit kader zijn slimmere netten nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Het moment van ondertekening op 5 juni jl, waarbij Gerrit Averesch, directeur HAN Academie Engineering en Automotive, Jan-Paul Dijckmans, directeur Strategy & Partnerships bij TenneT, Margriet Rouhof, hoofd Strategy bij TenneT, Robert-Jan de Bes, asset manager Kabels & Lijnen bij TenneT, bijzonder lector Shima Mousavi Gargari en Vincent Wiegel, leading lector van HAN Academie Engineering en Automotive, te zien zijn. Fotografie: TenneT.
Het moment van ondertekening op 5 juni 2023, waarbij Gerrit Averesch, directeur HAN Academie Engineering en Automotive, Jan-Paul Dijckmans, directeur Strategy & Partnerships bij TenneT, Margriet Rouhof, hoofd Strategy bij TenneT, Robert-Jan de Bes, asset manager Kabels & Lijnen bij TenneT, bijzonder lector Shima Mousavi Gargari en Vincent Wiegel, leading lector van HAN Academie Engineering en Automotive, te zien zijn. Fotografie: TenneT.

Energietoekomst

Met het opnieuw bekrachtigen van de samenwerking tussen de HAN en TenneT zetten beide partijen zich in om een duurzame en betrouwbare energietoekomst te realiseren. Door middel van gezamenlijk onderzoek, kennisuitwisseling en innovatie streven zij naar het versterken van het elektriciteitsnetwerk en het optimaliseren van energieoplossingen.

Over TenneT

TenneT is de hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en een belangrijke speler in de Europese energiemarkt. Als verantwoordelijke voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk zet TenneT zich in voor een veilige, duurzame en betrouwbare energietransitie.

Over de HAN

De HAN University of Applied Sciences / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een toonaangevende onderwijs- en kennisinstelling in Nederland. Met een breed scala aan opleidingen en onderzoeksgebieden speelt de HAN een cruciale rol in het bevorderen van kennis, innovatie en samenwerking op verschillende maatschappelijke terreinen, onder het motto: ‘Slim, Schoon en Sociaal’.