HAN SENECA combineert expertises voor optimaal cursusaanbod

De toepassingsgerichtheid van HAN SENECA combineren met de wetenschappelijke kennis van de Behavior Change Academy. Om zo optimaal aan te sluiten bij wat professionals uit allerlei werkvelden echt nodig hebben. De cursus Gedragsverandering is het resultaat van deze mooie samenwerking. Een duurzame verbinding, waarin de expertises van 2 partijen elkaar versterken.


Waardevolle samenwerking 

Wetenschappelijk onderbouwd en toch toepassingsgericht

José Cuperus werkt als praktijkgericht onderzoeker en adviseur voor de HAN, momenteel vooral in de zorg en de technieksector. Ze heeft deze 2-daagse cursus Gedragsverandering vanuit HAN SENECA samen met de Behavior Change Academy opgezet. Een aantal jaren geleden al, want de samenwerking bevalt goed en kunnen we gerust duurzaam noemen. “De Behavior Change Academy voert veel projecten in de praktijk uit, die input nemen ze mee naar hun trainingen. Daarnaast hebben ze veel wetenschappelijke kennis in huis. De eigenaren werken beiden aan de Radboud Universiteit”, vertelt José. Deze 2-daagse cursus is een korte variant van de 9-daagse cursus die de Behavior Change Academy zelf aanbiedt. José: “We combineren in de 2-daagse cursus onze expertises, dat maakt deze samenwerking waardevol. Vanuit de HAN vertalen we de wetenschap naar de praktijk en brengen wij vooral deze toepassingsgerichtheid in.”

Door het onderling uitwisselen van kennis kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij dat waar professionals naar zoeken.

Ook Renée Hodzelmans (Operationeel Manager Behavior Change Academy) ziet de voordelen van deze samenwerking voor professionals. Zij vertelt: “Door het onderling uitwisselen van kennis tussen de Behavior Change Academy en de HAN kunnen we deze cursus zo goed mogelijk laten aansluiten bij dat waar professionals naar zoeken. Daarnaast bereiken we samen een groter netwerk van professionals. Zo vergroten we de kans dat iedereen voor wie de cursus interessant of zinvol is, hem ook krijgt aangeboden”.

Brede doelgroep 

Gedragsverandering is je leven lang toepasbaar

De cursus Gedragsverandering richt zich niet alleen op sportprofessionals, maar op het brede werkveld. Eigenlijk op iedereen die zich bezighoudt met het veranderen van gedrag. Als je mensen in beweging wil krijgen is het nuttig te weten welke processen daarbij een rol spelen. Renée legt uit: “Inzichten op het gebied van gedragsverandering zijn zinvol in diverse werkvelden. Denk aan duurzaamheids-, marketing-, organisatie- en veiligheidsvraagstukken. Gedragsverandering is breed toepasbaar, waardoor je niet beperkt wordt tot één werkveld of type vraagstuk. Je kunt het telkens blijven toepassen, ook als je een andere richting in slaat. Een leven lang dus.”

Samenwerking in de praktijk
Toekomst 

Trots op de duurzame verbinding

In de cursus voeren inzichten uit de sociale psychologie en gedragsverandering (een onderdeel van de sociale psychologie) de boventoon, met de nadruk op de praktische toepasbaarheid ervan. Ook komen inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie en de sportpsychologie terug in de cursus. José is zelf opgeleid als gezondheidswetenschapper en geeft de cursus samen met gedragspsycholoog Johnny Buivenga. “Alle cursisten nemen een eigen casus mee naar de cursus, dat maakt het direct toepasbaar. Je krijgt direct de eerste handvatten en kunt aan de slag. Dit blijkt goed te passen bij de wensen van professionals. We zijn als HAN SENECA trots op deze duurzame verbinding met Behavior Change Academy en hopen samen nog veel professionals verder te helpen in de toekomst,” sluit José af.