Werkbezoek aan HAN Engineering en Automotive opent ogen Tweede Kamerlid Hatte van der Woude

In het hbo-techniekonderwijs aan de HAN leren studenten als professional werken met ondernemers in de regio Arnhem en Nijmegen. Dat heeft Tweede Kamerlid Hatte van der Woude, woordvoerder hoger onderwijs van de VVD, zelf mogen aanschouwen tijdens een werkbezoek aan de HAN Academie Engineering en Automotive op donderdag 2 maart. Hoe heeft zij dit bezoek ervaren?

502940 Sfeerbeeld van het werkbezoek van Tweede Kamerlid Hatte van der Woude aan de HAN Academie Engineering en Automotive waarbij zij uitleg kreeg van docent-onderzoeker Ballard Asare.

Mooie plek om te studeren!

Mevrouw van der Woude liet zich samen met Marlon Jansen (haar politiek medewerker) en Reinout de Groot (student Bestuurskunde en voorzitter Denktank Onderwijs bij de JOVD) bijpraten over hoe de HAN haar rol benut in het regionale innovatie-ecosysteem om samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven verder uit te bouwen. Ze keek haar ogen uit. "Wat is dit een mooie plek om te studeren!"

Het Tweede Kamerlid kreeg te zien hoe in het expertise/kenniscentrum SEECE en innovatielab Connectr zichtbaar wordt gewerkt aan de innovatie en de energietransitie van nu en de toekomst. Bedrijven trainen hun medewerkers via cursussen, trainingen en deeltijdonderwijs op de HAN en geven daarbij ook gastlessen.

HAN W@TTS simulator

Docentonderzoeker Ballard Asare is hierbij betrokken. Hij gaf uitleg over de HAN W@TTS simulator van Lucas Nulle. Dit is een installatie waarbij een totale integratie van opwekking, transport en distributie van elektrische energie ‘hands on’ kan worden geoefend en getest. Dat kan zowel voor onderwijsdoeleinden als voor onderzoeksdoeleinden.

De installatie kan in de volle breedte worden ingezet; van een simulatie van een smart grid van een woonwijk tot aan een Europees elektriciteitsnet. De simulator genereert ook kennis over bijvoorbeeld overbelasting van het electriciteitsnet. 

Tweede Kamerlid Hatte van der Woude krijgt een bevlogen uitleg van docentonderzoeker Ballard Asare.
Tweede Kamerlid Hatte van der Woude krijgt een bevlogen uitleg van docentonderzoeker Ballard Asare (Foto: Erik Rijpstra)

Qconcepts en HAN Solarboat

Ook kreeg Van der Woude te zien hoe studenten al tijdens hun studie stage kunnen lopen en afstuderen bij een innovatief leerbedrijf als Qconcepts. "Dan werk je bijvoorbeeld aan iets leuks, zoals de HAN Solarboat, een boot die vaart op zonne-energie. Mooi om te zien hoe de HAN hierin een brug weet te bouwen met 8 leerlingen van het Candea College."

Zij vormen sinds een paar weken het nieuwe Young HAN Solarboat team. De leerlingen gaan de boot aanpassen aan de nieuwe technische reglementen van de Young Solar Challenge die later dit jaar wordt gehouden.

Jurian Rademaker van Qconcepts gaf vervolgens een presentatie dat een inkijkje gaf in HAN-samenwerkingen met het MKB; met name de spin-offs en impact die daarmee gemaakt worden.

 

Positionering van hogescholen

Aanleiding van het werkbezoek was de eerdere ondertekening van het convenant 'Aansluiting Arbeidsmarkt' waarbij Rob Verhofstad, voorzitter College van Bestuur van de HAN, kennismaakte met Van der Woude. Ze spraken elkaar onder meer over de positionering van hogescholen naar aanleiding van het rapport van de commissie Positionering Hoger Beroepsonderwijs 'Focus op professie'. De noodzaak om de samenwerking tussen hogescholen en bedrijfsleven te intensiveren is hierbij benadrukt. De HAN is koploper op dit gebied en op verschillende niveau's en invalshoeken actief met SEECE, Connectr en de HBO Thematafel E&D.

Verhofstad nodigde Van der Woude daarop uit om haar mee te nemen in relevante ontwikkelingen en ervaringen die worden opgedaan bij de HAN Academie Engineering en Automotive. Verhofstad: "Het zijn goede voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Het geeft blijk van onze sterke samenwerking met het bedrijfsleven, in de regio, op gebied van human capital ontwikkeling en rondom het missiegedreven innovatiebeleid."