Van vakgericht toetsen naar leeruitkomsten

Welke veranderingen in toetsen zien we en zijn nodig om flexibel onderwijs in te richten? Donderdag 23 maart was Tamara van Schilt, Lector Eigentijds beoordelen en beslissen, te gast in de middagshow van De Onderwijsdagen en sprak zij over de laatste ontwikkelingen in toetsen.

470834 Header voor de onderwijsdagen van maart 2023

"Het werken met leeruitkomsten is echt een andere manier van denken", zegt Tamara. "Het vraagt veel van niet alleen de docent maar ook van de student. In het traditionele onderwijs is de docent volledig verantwoordelijk voor zijn vak inclusief de afronding en de toetsing. In het onderwijs waarin gewerkt word met leeruitkomsten draagt zijn of haar expertise bij, maar ben je als team verantwoordelijk voor de afronding van de leeruitkomst. Dat vraagt om een andere benadering. Waarin ook feedback, van docent en student/leerling, heel belangrijk is."

Tamara van Schilt-Mol

Beoordeling van docent, leerling en werkveld

Tamara is samen met Liesbeth Baartman (bijzonder lector beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs, HU) initiator van het Leernetwerk Programmatisch Toetsen. ‘Aan het netwerk nemen nu 40 opleidingen deel die werken met programmatisch toetsen. En we zien al mooie voorbeelden. Dwars door alle domeinen heen, maar ook vanuit verschillende onderwijssectoren. In het netwerk wordt besproken wat wel en niet werkt en leren we veel van elkaar. Ook is het belangrijk dat we samenwerken met het werkveld, want ook het werkveld kan waardevolle feedback geven en kennis delen. Die informatie nemen we mee in beoordelingen en beslissingen over studenten en leerlingen.’'

Meer weten?

Op de pagina van het Lectoraat Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen vind je meer informatie.
De uitzending terugkijken? Dat kan hier!