Het nut en de noodzaak van een warmtepomp

Energiebesparing is een hot item, dat zal niemand ontgaan zijn de afgelopen maanden. De roep om een warmtepomp rukt op, maar wat kunnen we nu eigenlijk met zo’n installatie?

Ron met student bij installatie

Grootste voordeel is dat een goed geselecteerde warmtepomp minder energie vraagt bij het opwarmen van een huis dan een traditionele cv-ketel. Dit komt doordat een warmtepomp energie uit de aarde of uit de lucht omzet naar warmte. In de aarde en lucht zit veel gratis warmte opgeslagen, zelfs in de winter. Het is dus een slimme installatie die duurzaam, comfortabel en efficiënt is.  Goed voor het milieu én de portemonnee. Betekent dit dat we met z’n allen aan de warmtepomp moeten?

Gedrag aanpassen

“Het belangrijkste is dat we eerst de energievraag beperken,” vindt hoofddocent Bouwkunde, Frits Schultheiss. “Anders stook je nog voor de buitenlucht.” ‘Isoleren is de basis’, zo krijgen studenten Bouwkunde keer op keer te horen, maar wat natuurlijk ook meetelt (en dat doen gelukkig steeds meer mensen onder druk van de hoge energierekening) is je gedrag aanpassen.

Het belangrijkste is dat we eerst de energievraag beperken. Anders stook je nog voor de buitenlucht."

De juiste installateurs

Ron Bosch is adviseur gebouw gebonden zaken: “Een warmtepomp kan een hele mooie oplossing zijn om van het aardgas af te komen en veilig en comfortabel te wonen, maar is bij wet niet verplicht om toe te passen.” Er zijn meer mogelijkheden om met duurzame energie te verwarmen en te koelen en feitelijk afscheid te nemen van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Denk aan windenergie, zonne-energie, hydro-energie, geothermie en biomassa, waar energie uit gehaald kan worden. Gemeentes gaan wijk voor wijk de mogelijkheden bekijken, want de aansluiting op een warmtenet is niet overal mogelijk. Ook is men bezig trafostations uit te breiden met accupackage voor tijdelijke energieopslag. De consument met pv-panelen zal hier mogelijk in volgen als de prijzen acceptabel zijn voor accupackage.

Frits: “Het mooiste is als de warmtepompen geleased worden. Als leveranciers eigenaar blijven, hebben ze een extra drijfveer om een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren. En zullen ze waar mogelijk de warmtepomp terugnemen om te recyclen.”

Van het aardgas af

“We zien vaak de keuze voor hybride warmtepompen. Deze werken samen met je cv-ketel waardoor je veel aardgas kunt besparen. Uiteindelijk moeten we helemaal van het aardgas af,” weet Ron. “In 2026 mogen we in Nederland een cv-ketel alleen nog maar door een warmtepomp vervangen. De grote vraag is: zijn er voldoende installateurs toegerust op de installatie van een warmtepomp? Een cv-ketel is toch echt een andere installatie dan een warmtepomp. Het vraagt behalve om kennis van installatietechniek ook om kennis van bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouw en ict.” Het gaat om het samenhangend geheel zoals Frits Schultheiss al aangaf, eerst bouwkunde en bouwfysica op orde en dan een installatieconcept ontwerpen.

De grote vraag is: zijn er voldoende installateurs toegerust op de installatie van een warmtepomp? Een cv-ketel is toch echt een andere installatie dan een warmtepomp.”

Verzoek van de branche

Regeren is vooruitzien. De branche zag dit een jaar of 5 geleden al ontstaan waardoor in 2019 de roep om ‘nieuwe’ installateurs al groeide. De branche gaf aan behoefte te hebben aan omscholers. Ron ontwikkelde op verzoek van het werkveld samen met Techniek Nederland een HAN-programma waarin installateurs kort en krachtig opgeleid worden om warmtepompen (en andere gebouwgebonden installaties) te installeren in de associate degree ‘Gebouwgebonden installatietechniek’, afgekort GGIT.

Gelijk in de praktijk

Gebouwgebonden Installaties zijn alle in een bouwwerk geïntegreerde installaties die nodig zijn om het beoogde gebruik te faciliteren. Van luchtbehandeling, noodstroomvoorzieningen, leidingen, kabels, elektronische installaties, etc. Gedurende 2 jaar gaat een Ad’er 1 dag per week naar school en werkt de overige dagen in de praktijk. Ron geeft de associate degree inmiddels 4 jaar en blikt terug: “Met deze Ad ben je in staat een omgeving te creëren die comfortabel, veilig en energiezuinig is om te wonen, werken en te leven. Niet pas na een studie: maar je kunt het geleerde direct in de praktijk brengen.”

Baangarantie

De 2e lichting GGIT’ers is inmiddels afgestudeerd en verzekerd van een baan, zowel de bijscholers als de omscholers. De branche heeft nog meer installateurs nodig. Een ideale opleiding waar de komende jaren meer dan voldoende goed betaald werk in te krijgen is.

Meer informatie

Wil je als installatietechnicus met doordachte ontwerpen, innovatieve installaties en scherpe technische analyses tot een helder advies aan gebruikers en stakeholders komen? Zoek je bijscholing of wil je switchen van carrière? Meld je aan voor de Meeloopdag of bezoek op 7 juni tussen 18.00 en 21.00 uur de Open Avond op de HAN campus in Arnhem.