Wat een oogst!

Een oogst met een blik op de toekomst – dat gold wel heel in het bijzonder voor deze 13e editie van de Circulaire Oogst die gisteren (26 januari) plaatsvond in Arnhem. Drie sprekers gaven in een goed gevuld auditorium van de HAN hun visie op het thema ‘Futureproof Design’.

492185 Sfeerfoto tijdens keynote van Tim van Hattum van de WUR ter gelegenheid van de Circulaire Oogst van het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie.

Hoopvolle toekomst

Verrassend was het betoog van Tim van Hattum, programmaleider Klimaat aan de Wageningen University & Research. De rampscenario’s kennen we allemaal wel. Tim wil een ander verhaal vertellen, een weg wijzen naar oplossingen. Zeven samenhangende routes leiden naar een hoopvolle toekomst, zo liet hij zien in zijn inspirerende presentatie.

Persoonlijke weg

Chris van Bokhorst, ondernemer en initiatiefnemer van retraitecentrum The Place to Be (in de Achterhoek) vertelde over zijn persoonlijke weg, hoe bepaalde ervaringen in zijn leven hem deden besluiten het roer volledig om te gooien. En nu? In de ban van biobased bouwen! We konden een inkijkje krijgen in hoe één en ander gaat vormkrijgen daar in de Achterhoek.

Elkaar versterken

Tenslotte: een robot in de zaal! Nou ja, niet helemaal: de demonstratie-robot bleef keurig op het podium rondrijden. In een bevlogen betoog pleitte Guus Roelofs, directeur-eigenaar van Zorabots ervoor om als samenleving gebruik te gaan maken van die robot, maar niet om daarmee mensen te vervangen. Wel zodanig dat mens en robot elkaar kunnen versterken. Aandachtspunt is nog wel - volgens reacties uit de zaal - het materiaalgebruik en de circulariteit van robots.

Projecten in beeld

Naast interessante keynotes biedt de Circulaire Oogst ook altijd een podium om het licht te zetten op een aantal transitieprojecten waaraan de studenten van de minor Circulaire Economie het afgelopen semester hebben gewerkt. Drie van de 30 projecten kwamen hiervoor in beeld, aansluitend op de verhalen van Tim, Chris en Guus:

• Farach Nadirov (student Finance, Tax & Advice) en Jesper Peters (student Logistics Management) met het project 'Sturen op impact' voor opdrachtgever 1Stroom (gemeenten Duiven & Westervoort).

• Amber Mekking (student Bouwkunde) en Jelle van Hijum (student Bedrijfskunde) met het project 'Is biocomposiet het nieuwe duurzame beton?' voor opdrachtgever Heijmans.

• Britt Schouten (student Food & Businnes) en Killian van Santen (student Bedrijfskunde) met het project ‘Raak niet over de kook met de kook-app’ voor opdrachtgever ATAG.

De factsheets van de overige 27 projecten zijn hier te lezen

AwardsPrijsuitreikingen

Traditioneel worden tijdens de Circulaire Oogst prijzen uitgereikt. De prijzen worden toegekend aan de meest aansprekende projecten waarin studenten tijdens de minor samen met werkveldpartners hebben gewerkt. De essay award is voor het best beoordeelde essay Morele Economie, onderdeel van de minor Circulaire Economie.

Verraste gezichten bij de prijswinnaars, en ja, het is heel leuk om een prijs te winnen, maar zoals prijswinnend student Peter van der Woude opmerkte: “Het project zelf was eigenlijk al leuk genoeg en dat is waar we het voor doen!” Hij oogstte een warm applaus uit de zaal met ruim 125 mensen en dat gold ook de andere prijswinnaars!

De winnaars en de projecten:

• Publieksprijs: 'Grijswater beter voor later!'
Fleur van der Bend, Technische bedrijfskunde (Avans)
Mart Peters, Biologie en Medisch laboratorium-onderzoek

Opdrachtgever: Lectoraat Innovation in de Care, Technologie voor Gezondheid, HAN

• Vakjuryprijs: 'Een duurzaam gebakken toekomst'
Thomas Rutten, Food & Business
Peter van der Wouden, Bedrijfskunde

Opdrachtgever: De Korrel Beheer

• Wisseltrofee: 'Een kloppend hart van Heteren'
Sanne van den Boom, Bouwkunde
Chiel Tempel: Finance, Tax & Advice

Opdrachtgever: Stichting Hart van Heteren

• Essay-award: Is een circulaire economie mogelijk binnen het kapitalisme als sociaal-economisch systeem?
Inge van Dishuizen, manager contentmarketing bij Eisma Media Groep

492184 Foto van de awards die studenten van de Minor Circulaire Economie kunnen winnen tijdens de Circulaire Oogst van het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie.

We bedanken de sprekers, de studenten, de werkveldpartners en de projectbegeleiders allemaal van harte voor hun bijdrage aan deze geslaagde 13e editie van de Circulaire Oogst!

Uitnodiging voor 9 februari 2023 Meet-Up: De bedrijfsvoering meervoudig in balans | CSRD in de praktijk

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert het Centrum Meervoudige Waardecreatie de Meet-up "De bedrijfsvoering meervoudig in balans | CSRD: Nieuwe Europese wetgeving voor een integrale bedrijfsvoering". Ben je professional in een organisatie of ondernemer? Studeer je aan de HAN en wil je meer weten over CSRD? Of geef je les en ben je op zoek naar meer kennis over dit onderwerp? Meld je dan nu aan

• Donderdag 9 februari 2023
• Ontvangst vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur
• HAN campus Arnhem - Ruitenberglaan 31
• Van 16:00 tot 17:00 uur kan gekeken worden naar de livestream van de uitreiking van de Gelderse Innovatieprijs

Ook het mkb krijgt ermee te maken
Met ingang van 2024 gaat er nieuwe Europese wetgeving gelden. Deze wetgeving is vastgelegd in de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze CSRD brengt verplichtingen met zich mee voor de wijze waarop organisaties rapporteren. Naast de gebruikelijke financiële rapportage moeten bedrijven ook rapporteren over de prestaties op ecologisch en sociaal gebied.

Ook het mkb zal op korte termijn zeker te maken krijgen met nieuwe eisen en verwachtingen vanuit hun ketenpartners. Deze meet-up is dan ook interessant voor alle organisaties en (toekomstige) professionals. Tijdens de meet-up wordt op een praktische manier belicht op welke wijze organisaties invulling kunnen geven aan de nieuwe wetgeving.

Bekijk het volledige programma